eskola600-klik

 

Centrum managementu vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji při OA a VOŠS, Ostrava - Mariánské Hory

                                       KEV                msk       Logo CMUR EVVO

  

Na základě dlouhodobé spolupráce OA a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách s Klubem ekologické výchovy  byl iniciován vznik Centra managementu pro UR, jehož činnost podpořil zřizovatel, MSK, odbor ŽP.

Slavnostní zahájení činnosti Centra proběhlo dne 26. 10. 2018. Zde byla předložena  činnost Centra UR pro školní rok 2018/19 a představeny akce, které proběhnou v tomto školním roce. Také bylo na této škole již posedmé slavnostně zahájeno specializační studium koordinátorů EVVO, kterých se letos přihlásil rekordní počet - 28. Určitě se na tomto počtu zájemců příznivě projevila finanční podpora ze strany zřizovatele školy, MSK. Zahájení specializačního studia patří k první aktivitě Centra UR. Dále se můžeme těšit na semináře, workshopy, konference i zajímavé exkurze v rámci poznávání kulturního a přírodního dědictví kraje. Součásti slavnostního zahájení byla i oslava 100. výročí vzniku republiky, kterou provázela řada zajímavých aktivit, jednou z nich bylo i vysazení Lípy republiky. Součásti programu bylo i představení prostorového a materiálně technického zázemí školy, které bude využíváno pro realizaci vzdělávání v rámci Centra UR.

Bude ctí naší obchodní akademie přivítat zájemce o vzdělávání v rámci nově vytvořeného Centra. 

 

Plán činnosti CMUR EVVO MSK při OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory

 

Akce CMUR EVVO: 

16.5.2023

Pozvánka: Seminář ČZU

Přihláška na seminář ČZU

14.3.2023 SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO KOORDINÁTORY EVVO OSTRAVA 2023-24
14.3.2023 Pozvánka - akreditovaný seminář s exkurzí (11. 5. 2023)
14.3.2023 Přihláška - KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ REGIONŮ ČR Bohumínsko (11. 5. 2023)
26.1.2023

Zkoušky specializačního studia koordinátorů EVVO na OA

Čtěte dále ...

25. 1. 2023

13.ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji

Čtěte dále ...

27. 1. 2022
29. 1. 2020
24. 5. 2019
Starší

 

 

Pin It