eskola600-klik

Happening Ukrajina 2022 03 07 03V pondělí 7. března 2022 se konal happening na podporu válkou sužované Ukrajiny. Pod záštitou studentů třetího ročníku a vyučujících školy, která je od loňského roku součástí Sítě přidružených škol UNESCO, vystoupilo několik hostů, kteří hovořili o demokracii, potřebě její hodnoty chránit, vzpomínali na české i světové dějiny a s nadějí se dívali také do budoucnosti.

Pozvání studentů přijali prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D., vedoucí Katedry české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, a Mgr. Roman Polách, Ph.D., básník, vysokoškolský učitel a aktivista. Kromě těchto hostů vystoupili také vyučující Obchodní akademie a Vyšší odborné školy v Ostravě-Mariánských Horách, a to rusista Mgr. Tomáš Kolařík a historik PhDr. Tomáš Caloň. Studenty Obchodní akademie zaujali svým vyprávěním o historii a kultuře válkou zasažené Ukrajiny.

Happening Ukrajina 2022 03 07 06Happening Ukrajina 2022 03 07 01Happeningem však podpora a aktivita ze strany školy, jejich vyučujících a studentů neskončila - nadále funguje transparentní účet, jehož prostřednictvím je možné přispět organizaci Člověk v tísni, která na válkou zasažené Ukrajině pomáhá, a studenti a jejich rodiny pomáhají také materiálně. V objektu domova mládeže Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách bude v dalších týdnech také zřízeno bydlení pro ukrajinské uprchlíky.


Tento happening proběhl v rámci zapojení do projektu Světová škola.

Pin It