eskola600-klik

Studijní nabídka pro školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme uchazečům studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

Všichni uchazeči budou na naši školu přijímáni na základě bodového hodnocení zahrnujícího:

  • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
  • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
  • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.

Kritéria pro přijetí, vyplnění přihlášky, jak a kdy bude přijímací řízení vypadat - bude zveřejněno do 31. ledna 2022.

Pořádáme přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce, podrobné informace včetně přihlášky naleznete zde.

Navštivte nás na dni otevřených dveří 17. ledna 2022 (14 - 18 h).

Bližší informace o jednotlivých studijních oborech včetně učebních plánů naleznete zde.


Kontaktní osoby

Jana Bagarová (sekretariát) - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204. 

 

Obecné informace k přijímacímu řízení na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje.

 

Pin It