eskola600-klik

Přijímací řízení - aktuálně

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 je ukončeno. 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 v denní formě vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů zde.

Podrobné výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu pro jednotlivé studijní obory dle stanovených kritérií:

obchodní akademie       zahraniční obchod       ekonomické lyceum      veřejnosprávní činnost

Výpisy výsledků didaktických testů byly uchazečům zaslány 28. 4. 2023 dopoledne e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání. Testová zadání a klíče správných řešení 2023 naleznete na stránkách CERMATu.

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (ke stažení).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje, na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT

Kontaktní osoby

Jana Bagarová (sekretariát) - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204. 

 

Pin It