Přijímací řízení - aktuálně

Informační schůzka s rodiči přijatých žáků proběhne v úterý 18. června 2019 v aule naší školy:
16:00 h - obor obchodní akademie a zahraniční obchod,
17:00 h - obor ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost.

Program:
informace o studiu, harmonogram školního roku 2019/2020, představení třídních učitelů a rozdělení žáků do tříd a jazykových skupin, informace vých. poradce o adaptačním kurzu, informace o činnosti SRPŠ a občanského sdružení.
Z důvodu omezené kapacity auly si Vás dovolujeme požádat o účast pouze jednoho zákonného zástupce.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých uchazečů zde.

Podrobné výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory dle stanovených kritérií:

obchodní akademie       zahraniční obchod       ekonomické lyceum      veřejnosprávní činnost

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (ke stažení).


Kontaktní osoby: Renata Dudziková - 599 524 203 a Mgr. Viktor Csölle - 599 524 204.

Pin It