eskola600-klik

Přijímací řízení - aktuálně

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 je ukončeno. Všem našim budoucím žákům přejeme krásné a pohodové prázdniny a 1. září v 8:00 h na viděnou.

 

Vyhlášení a výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 v denní formě vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů zde.

Podrobné výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory dle stanovených kritérií po náhradním termínu:

obchodní akademie       zahraniční obchod       ekonomické lyceum      veřejnosprávní činnost

Výpisy výsledků didaktických testů byly uchazečům zaslány 28. 4. 2022 dopoledne e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání. Testová zadání a klíče správných řešení 2022 naleznete na stránkách CERMATu.

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme uchazečům studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (ke stažení).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.


Kontaktní osoby

Jana Bagarová (sekretariát) - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204. 

 

Pin It