eskola600-klik

Přijímací řízení - aktuálně

Těšíme se na nové zájemce a budoucí studenty naší školy. 

 

Nabídka pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme uchazečům studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

Všichni uchazeči budou na naši školu přijímáni na základě bodového hodnocení zahrnujícího:

  • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
  • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
  • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.

Dovolujeme si Vás, zájemce o studium, pozvat na dny otevřených dveří, kde Vám školu představíme: 1. prosince 2022 a 16. ledna 2023 od 14 do 18 hodin.


Kontaktní osoby

Jana Bagarová (sekretariát) - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204. 

 

Pin It