eskola600-klik


A grey opacity

2. ročník - semináře (budoucí 3. roč.)

 
 


Vážení studenti,

od příštího školního roku na Vás čeká ve 3. ročníku novinka ve vzdělávacím programu. Volba povinně volitelného předmětu ve vyučovacím rozsahu 2 h týdně. Každý student si vybere 1 volitelný předmět.

Přihlašujte se do 19. dubna 2020. Vaše přihlášení je závazné.

Za normálních okolností by Vám byla v aule nabídka představena a dotazy zodpovězeny. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, můžete se samozřejmě zeptat, nejlépe na můj e-mail, případně tel. do školy 599524204. Bohužel v aktuální situaci jsou komunikační možnosti omezené, sám raději vyřizuji věci osobně.

Důležité informace:

  • pro případ, že se pro malý zájem seminář neotevře a jiný se naopak pro velký zájem bude muset omezit, vyberte si rovněž seminář na druhém a třetím místě vašeho zájmu,
  • studenti, kteří ve druhém ročníku navštěvovali Fiktivní firmy, budou v nich pokračovat i ve třetím ročníku, přihlaste se do tohoto předmětu,
  • Fiktivní firmu si mohou vybrat rovněž studenti, kteří ji letos neměli,
  • studenti, kteří ve druhém ročníku navštěvovali Cestovní ruch, nemohou tento předmět již navštěvovat, vyberte si jiný předmět,

Vyhovět všem samozřejmě není možné. Po 20. dubnu výsledky zpracujeme, pokud by Váš seminář nemohl proběhnout, budeme vše ještě řešit individuálně, možná i druhým kolem přihlašování.

Studenti, kteří se do 19. 4. nepřihlásí, budou mít již omezený výběr volby, budou řešeni individuálně.

Kompletní nabídka seminářů s anotacemi.

Přihlašování ukončeno. Pokud někdo nestihl, napište mi mailem. Nyní probíhá zpracování vašich odpovědí.

Viktor Csölle

 

 

 


A grey opacity

3. ročník - semináře (budoucí 4. roč.)

 
 


Vážení studenti,

příští školní rok na vás čeká maturita. Již nyní ve 3. ročníku se musíte rozhodnout, zda-li budete maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky z angličtiny nebo matematiky. Na základě vaší volby budete mít navíc ve čtvrtém ročníku angličtinu (předmět Konverzace z anglického jazyka) nebo matematiku (předmět Matematický seminář).

Přihlašujte se do 27. dubna 2020. Vaše rozhodnutí a přihlášení je závazné.

Důležitá poznámka – pokud některý student chce ve společné části maturovat z jiného cizího jazyka než angličtiny, zvolí si angličtinu a do nepovinného pole Poznámka napíše své přání (např. rád bych maturoval z němčiny).

 

Studenti ekonomického lycea (současná 3. E) povinně vyplňují ještě poslední pole (Profilový předmět pro lyceum). Zde uvedete jeden předmět, ze kterého chcete a budete maturovat v rámci profilové (školní) části maturitní zkoušky (např. uvedete zeměpis, biologii, občanskou nauku, dějepis, účetnictví, němčinu, francouzštinu, angličtinu, matematiku). Vaše volba bude příští rok zahrnuta v předmětu Profilový seminář.

Důležitá poznámka pro lyceisty - pokud si student zvolí ve společné části matematiku (Matematický seminář), musí nutně zvolit jako profilový předmět cizí jazyk. Student ekonomického lycea totiž musí v nějaké formě maturovat z cizího jazyka.


Za normálních okolností by Vám byla v aule situace představena a dotazy zodpovězeny. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, můžete se samozřejmě zeptat, nejlépe na můj e-mail, případně tel. do školy 599524204.

Přihlašujte se přes on-line formulář.

Přeji moudré rozhodnutí.

Viktor Csölle

Pin It