Září 2018
3. - 5. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2018 - podzimní období
2. - 7. 9. Exkurze Anglie
12. - 17. 9. Exkurze Francie
10. - 20. 9. Adaptační kurzy pro 1. ročníky
10. - 21. 9. Praxe 4. ročníků oborů OA a EL
12. 9. Praktická maturitní zkouška 2018 - podzimní období
16. 9. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ
19. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2018 - podzimní období
24. 9. Třídní schůzky (1. ročníky)
21. 9. Vydání protokolů a vysvědčení o MZ 2018 - podzimní období
26. 9. Evropský den jazyků
30. 9. Termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl

 

Říjen 2018
1. - 12. 10.  Praxe 4. ročníku oboru VS
 Den jazyků pro ZŠ
18. - 19. 10. Veletrh fiktivních firem - Košice
22. - 25. 10. Smart Camp EVVO
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
31.10. Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh z cizího jazyka

 

Listopad 2018
12. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí, třídní schůzky
22. 11. Konference škol UNESCO
22. 11. Kino Luna
26. 11. Den otevřených dveří OA
29. 11. - 2. 12. Evropský parlament mládeže 2018
Odborná konference - Stalowa Wola

 

Prosinec 2018
3. 12. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2019
Finanční gramotnost pro ZŠ
22. 12. - 2. 1.  Vánoční prázdniny

 

Leden 2019
7. 1. Informační pohovory o prospěchu žáků
14. 1. Den otevřených dveří OA
24. 1. Ukončení klasifikace za 1. pololetí
28. 1. Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. Ukončení 1. pololetí, Sportovní den

 

Únor 2019
1. 2. Pololetní prázdniny
4. - 10. 2. Jarní prázdniny
24. 2. - 1. 3. Lyžařský kurz pro 1. ročník

 

Březen 2019
7. 3.  Veletrh FIF Ostrava - 11. ročník
29. 3. Termín pro předání literárních seznamů žáků ředitelce školy

 

Duben 2019
8. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí, třídní schůzky
10. - 11. 4. Písemná práce z CJL a cizího jazyka - společná část MZ 2019
12. 4. Přijímací řízení - 1. termín
15. 4. Přijímací řízení - 2. termín
18. 4. Velikonoční prázdniny
15. - 16. 4. Praktická maturitní zkouška 2019
24. 4. Ukončení klasifikace za 2. pololetí (4. ročníky, D5.)
25. 4. Pedagogická rada 2. pololetí (4. ročníky, D5.)
26. 4. Ukončení 2. pololetí (4. ročníky, D5.)
Exkurze Benelux (22. - 27. 4.)

 

Květen 2019
 2. - 7. 5. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2019 - zveřejnění 31.8.
15. 5. Zpřístupnění výsledků didaktických testů MZ 2019
Mistrovství ČR v grafických disciplínách
20. - 31. 5.

Praxe 3. ročníků oboru OA a EL
Sportovně turistický kurz pro 2. ročník

20. - 24. 5. Ústní MZ 2019 profilové a společné části (4. A, 4. B, D5)
27. - 31. 5. Ústní MZ 2019 profilové a společné části (4. E, 4. S)


 
 

Červen 2019
5. 6. Vydání vysvědčení o maturitní zkoušce 2019
7. 6. Slavnostní vyřazení absolventů OA
14. 6. Vydání protokolů o výsledcích společné části MZ 2019
21. 6. Ukončení klasifikace za 2. pololetí
25. 6. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2019 - podzimní období
24. 6. Pedagogická rada 2. pololetí
28. 6. Ukončení 2. pololetí

 
 

Září 2019
2. - 10. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2019 - podzimní období
11. 9. Praktická maturitní zkouška 2019 - podzimní termín
18. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2019 - podzimní termín
20. 9. Vydání protokolů a vysvědčeční o MZ 2019 - podzimní termín
Pin It