Září 2019
2. - 6. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2019 - podzimní období
9. - 19. 9. Adaptační kurzy pro 1. ročníky
15. - 20. 9. Exkurze Francie
29. 9. - 4. 10. Exkurze Anglie
9. 9. - 20. 9. Praxe 4. ročníků oborů OA a EL
11. 9. Praktická maturitní zkouška 2019 - podzimní období
18. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2018 - podzimní období
23. 9. Třídní schůzky (1. ročníky)
30. 9. - 11. 10. Praxe 4. ročníku oboru VS
20. 9. Vydání protokolů a vysvědčení o MZ 2019 - podzimní období
30. 9. Termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl
  Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ
   
Říjen 2019
2. 10. Den jazyků - soutěž
22. - 24. 10. Veletrh fiktivních firem - Košice
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh z cizího jazyka
   
Listopad 2019
11. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí, třídní schůzky
15. 11. Připomenutí výročí 17. listopadu 1989 - projektový den
25. 11. Den otevřených dveří OA
   
Prosinec 2019
2. 12. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2020
5. 12. Finanční gramotnost - soutěž
6. - 7. 12. Veletrh středoškolák, vysokoškolák - Černá louka
19. 12. Vánoční akademie
23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny
   
Leden 2020
13. 1. Informační pohovory o prospěchu žáků
20. 1. Den otevřených dveří OA
24. 1. Ukončení hodnocení za 1. pololetí
27. 1. Pedagogická rada 1. pololetí
30. 1. Sportovní den
31. 1. Pololetní prázdniny
   
   
Únor 2020
10. - 16. 2. Jarní prázdniny
18. - 20. 2. Veletrh FIF Ostrava - 12. ročník
   
Březen 2020
1. - 6. 3. Lyžařský kurz
18. - 20. 3. Veletrh FIF Praha
23. 3. Připomenutí dne učitelů
26. 3.  Regionální soutěž  práva
31. 3. Termín pro předání literárních seznamů žáků ředitelce školy
 
Duben 2020
2. 4. Společná konference VOŠS a OA
6. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí, třídní schůzky
8. 4. Písemné práce - společná část MZ 2020 
9. 4. Velikonoční prázdniny
14. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín
15. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín 
22. 4. Ukončení hodnocení za 2. pololetí (4. ročníky)
23. 4. Pedagogická rada 2. pololetí (4. ročníky)
24. 4. Ukončení 2. pololetí (4. ročníky)
27. - 28. 4. Praktická maturitní zkouška 2020
30. 4. Písemné práce - společná část MZ 2020 
  Exkurze Nizozemsko
   
Květen 2020
4. - 6. 5. Didaktické testy - společná část MZ 2020 
15. 5. Zpřístupnění výsledků didaktických testů MZ 2020
18. 5. - 29. 5. Praxe 3. ročníků oboru OA a EL
  Sportovně turistický kurz
18. - 22. 5. Ústní MZ 2020 profilové a společné části (4. A, 4. B)
25. - 29. 5. Ústní MZ 2020 profilové a společné části (4. E, 4. S)
   
Červen 2020
5. 6. Vydání vysvědčení o maturitní zkoušce 2020
15. 6. Vydání protokolů o výsledcích společné části MZ 2020 (mailem)
5. 6. Slavnostní vyřazení absolventů OA
17. - 18. 6. Kaleidoskop nápadů na OA (workshop KAP)
23. 6. Ukončení hodnocení za 2. pololetí
25. 6. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2020 - podzimní období
24. 6. Pedagogická rada 2. pololetí
30. 6. Ukončení 2. pololetí 
   
Září 2020
1. - 4. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2020 - podzimní období
9. 9. Praktická maturitní zkouška 2020 - podzimní termín
16. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2020 - podzimní termín
18. 9. Vydání protokolů a vysvědčeční o MZ 2020 - podzimní termín
23. - 25. 9. Veletrh FIF Budapešť
Pin It