eskola600-klik

Organizace školního roku 2021/2022 - Obchodní akademie

Září 2021

1. 9. - 2. 9. Didaktické testy společné části MZ 2021 - podzimní období

6. 9. Zveřejnění profilových zkoušek MZ 2022 (forma, témata, termín)

8. 9. Praktická maturitní zkouška 2021 - podzimní termín

13. 9. – 24. 9. Praxe 4. ročníku oboru VS

15. 9. Ústní zkoušky profilové MZ 2021 - podzimní termín

20. 9. Třídní schůzky 1. ročníků

24. 9. Den zdraví OA

30. 9. Termín pro zveřejnění školního seznamu

Říjen 2021 

27. 10., 29. 10. Podzimní prázdniny

Listopad 2021           

15. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí, třídní schůzky

22. 11. Den otevřených dveří OA

24. 11. Veletrh SŠ MSK-online

Prosinec 2021           

1. 12. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2022

23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

Leden 2022 

7. 1. Profesní den OA

10. 1. Informační pohovory o prospěchu žáků

17. 1. Den otevřených dveří OA

25. 1. Veletrh SŠ MSK-online

26. 1. Pedagogická rada 1. pololetí

31. 1. Ukončení 1. pololetí

Únor 2022 

3. 2. Sportovní den OA

4. 2. Pololetní prázdniny

6. 2. - 11. 2. Lyžařský kurz I

28. 2. - 6. 3. Jarní prázdniny

Březen 2022 

6. 3. - 11. 3. Lyžařský kurz II

Duben 2022 

5. 4. Zveřejnění scváleného způsobu hodnocení profilových zkoušek MZ 2022

6. 4. Písemná práce z CJL(profilová část MZ)

11. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí, třídní schůzky

12. 4. Jednotná přijímací zkouška 1. termín

13. 4. Jednotná přijímací zkouška 2. termín

14. 4. Velikonoční prázdniny

20. 4. Písemná práce z cizího jazyka (profilová část MZ)

26. 4. Ukončení 2. pololetí (4. ročníky)

27. 4. Praktická maturitní zkouška 2022 (4. A, 4. B)

28. 4. Praktická maturitní zkouška 2022 (4. E, 4. S)

Květen 2022 

2. 5. - 15. 5. Didaktické testy - společná část MZ 2022

16. 5. - 20. 5. Ústní MZ 2022 profilové a společné části (4. A, 4. B)

23. 5. - 27. 5. Ústní MZ 2022 profilové a společné části (4. E, 4. S)

Červen 2022 

24. 6. Pedagogická rada 2. pololetí

25. 6. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2022 - podzimní termín

30. 6. Ukončení 2. pololetí

1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny

Září 2022 

1. - 10. 9. Didaktické testy společné části MZ 2022 - podzimní období

6. 9. Písemná práce z CJL (profilová část MZ) - podzimní obodbí

7. 9. Praktická maturitní zkouška 2022 - podzimní termín

8. 9. Písemná práce z CJL (profilová část MZ) - podzimní obodbí

14. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2022 - podzimní termín

 



Pin It