eskola600-klik

 

Motto: „Vzdělaný člověk má vždy v sobě hodně bohatství.“ (Phaedrus)

Volba je na vás!

Vítám Vás na webovém portálu „Kariérové poradenství“, který byl vytvořen za účelem zkvalitnění poradenských služeb naší školy – Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách. Vznikl jako součást projektu „Moderní, dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti Obchodní akademie v Ostravě“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem tohoto portálu je žákům OA (zejména žákům 3. a 4. ročníku), jejich rodičům nebo pedagogům:

  • předat základní a aktuální informace v oblasti kariérového poradenství, které jsou cíleně zaměřeny na žáky naší školy, jejich další možnosti pomaturitního studia, jejich možnosti uplatnění na trhu práce v našem regionu, a tím jim usnadnit orientaci a vyhledávání potřebných informací na Internetu,
  • informovat o uplatnění absolventů OA, o aktuálních akcích školy spojených s kariérovým poradenstvím,
  • poskytnout metodickou pomoc pro postup při výběru dalšího pomaturitního studia nebo zaměstnání, pro zpracování různých dokumentů a materiálů (např. životopisu, motivačního dopisu, odvolání, přihlášek na VŠ …), pro přípravu na přijímací pohovor do zaměstnání apod.,
  • poskytnout metodickou pomoc při problémech při studiu, při přestupu na jinou školu, rady, jak se učit apod., se záměrem preventivně předejít případným problémům při studiu,
  • informovat o dalších možnostech poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství v našem městě, na Internetu, v literatuře apod.
Žáci, jejich rodiče nebo pedagogové mají také možnost využít konzultačních hodinvýchovných poradkyň na škole nebo zaslat mailem dotaz z oblasti kariérového poradenství. Věřím, že tento webový portál pomůže našim žákům především při jejich výběru dalšího pomaturitního studia a při vstupu do jejich prvního zaměstnání.

 

Mgr. Kateřina Langrová
výchovná poradkyně pro třídy oborů EL a VS
garant kariérového poradenství OA

Pin It