eskola600-klik

Fitktivní firmyFIF uvodFIKTIVNÍ FIRMY - ÚVOD

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků, který jim poskytuje možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti.

Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako by skutečně existovala a simuluje reálné procesy, produkty a služby.

Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí, a to nejen v rámci České republiky, ale i s fiktivními firmami v zahraničí.

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace výsledků jak svých, tak celé společnosti.

Práce ve fiktivní firmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy, nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání a napomáhá ke zvýšení samostatnosti žáků, k aplikaci teoretických vědomostí při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy, k získání schopností pohotově reagovat i k pocitu odpovědnost za vlastní práci.  

Ačkoliv nejsou používány reálné peníze, ale fiktivní, ostatní akce probíhají ve stejné podobě, jako je tomu v reálném světě – firmy jsou zakládány podle stejné legislativy jako reálné společnosti, živnostenské listy jsou vydávány, povinné odvody placeny, platební příkazy jsou zadávány, faktury vystavovány, účty vedeny, mzdy vypláceny. Fiktivní firma používá nástroje marketingu jako je průzkum trhu, reklama, připravuje se na veletrhy.

Fiktivní firma často spolupracuje s reálným podnikatelským subjektem.

Všechny naše fiktivní firmy jsou registrovány v obchodním rejstříku v Centru fiktivních firem při Národním ústavu pro vzdělávání Praha. V Centru fiktivních firem fungují kromě obchodní rejstříku též finanční úřad, pojišťovny (zdravotní, sociální).

Naše škola v současné době má vytvořenou i sdílenou mezinárodní společnost ChartEco a.s. v rámci projektu Visegrádské čtyřky. Za tuto sdílenou fiktivní firmu jsme získali od mezinárodní centrály EUROPENU ocenění v podobě Certifikátu od EUROPEN - PEN international.

V dnešní době naše škola má vytvořeny tyto fiktivní firmy:

  • 2Foto, s. r. o.
  • BoKafe, s. r. o.
  • Collpet, s. r. o.
  • C. Y. P, s. r. o. 
  • EndlessBar, s. r. o. 
  • FITnFOOD, s. r. o. 
  • ChartEco a.s. – sdílená mezinárodní společnost
  • Safety Buddy, s. r. o.

Ing. Magda Březná
vedoucí PK odborných předmětů

NAPSALI O NÁS

2021-03-31 - TalentOVA!!!    přímý odkaz

 

 

 

 

Pin It