eskola600-klik

13. ROČNÍK VELETRHU FIF V OSTRAVĚ - ON-LINE

Veletrh1

Pandemická situace v České republice a v celém světě zasáhla samozřejmě i aktivity, které jsou pro naši školu již tradičními. Mezi ně patří i mezinárodní veletrh fiktivních firem, jehož organizátorem jsme již několik let. Rozhodnutí, zda vůbec tuto akci konat či nikoliv, trvalo jen krátce, protože jsme si řekli, že do toho jdeme a dokážeme to!
Nicméně, způsob organizace byl zcela jiný. Osobní kontakt se vytratil a ke komunikaci nám zůstaly především technické vymoženosti. Zde se ukázala neskutečná flexibilita, inovace i chuť všech účastníků veletrhu „poprat“ se s touto situací a připravit kvalitní produkty, které pak byly předmětem jednotlivých soutěžních kategorií.
Velmi si vážíme, že se přihlásily školy se svými fiktivními firmami nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, a to i školy, které se našich veletrhů nikdy neúčastnily.

Nemalou ctí pro nás bylo, že náš veletrh formou online rovněž pozdravili:

 • Ing. Lukáš Hula - za Centrum fiktivních firem v Praze
 • Ing. Gabriela Horecká – za Centrum fiktivních firem v Bratislavě
 • Victoria Hädler – za EUROPEN-PEN International Worldwide Practice Enterprise Network
 • Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová – za Krajský úřad MSK
 • Mgr. Šárka Plačková – za MSPAKT Ostrava

Celý veletrh byl rozdělen na dvě části. První část veletrhu proběhla již předem ve dnech 1.-3. března a odborná porota, která byla tvořena vyučujícími jednotlivých škol, v ní hodnotila tyto kategorie:

 • kategorie „Vizitka“
 • kategorie „Slogan“
 • kategorie „Podnikatelský záměr“
 • kategorie „Katalog“

Následně pak dne 4.3.2021 proběhl on-line veletrh, na kterém měli účastníci změřit své síly ve zbývajících dvou kategoriích, a to „Firemní prezentace“, kterou opět hodnotila odborná porota složená z vyučujících jednotlivých škol, a v kategorii „Firma v 90 sekundách“, která byla hodnocena odbornou porotou složenou z vyučujících anglického jazyka naší školy.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Těžko hodnotit, která kategorie byla lepší. I když vítězové jsou již známi, je třeba vyzdvihnout všechny soutěžní fiktivní firmy.

Zároveň je třeba přiznat, že zvítězili žáci i učitelé, protože vyhráli především sami nad sebou a dokázali, že i v těžké době je možno vytvořit hodnotné dílo. A tak i díky jejich přičinění mohl tento 13. ročník mezinárodního Ostravského veletrhu fiktivních firem úspěšně proběhnout.

Moc děkujeme.

Ing. Eva Kazdová
ředitelka školy

Veletrh a fiktivní firmy

Videokanál

Výsledky

Tentokrát jsme hodnotili pomocí on-line formulářů. Toto můžeme snad připsat na stranu plusovou, protože hodnocení bylo skutečně "společné". Soutěžili jsme v těchto kateoriích:

 • NEJLEPŠÍ KATALOG
 • NEJLEPŠÍ PREZENTACE FIF
 • NEJLEPŠÍ FIREMNÍ SLOGAN
 • NEJLEPŠÍ VIZITKA
 • FIRMA V 90 SEKUNDÁCH
 • NEJORIGINALNĚJŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
 • NEJLEPŠÍ FIRMA OČIMA STUDENTA

VÝSLEDKY VŠECH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ

Veletrh2Veletrh3

Veletrh4Veletrh5

 

Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Pin It