eskola600-klik

UNESCOVe dnech 20. – 22. 9. 2020 se zástupci Obchodní akademie a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory zúčastnili XXVI. Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, které se konalo na Akademii řemesel Praha – Střední škole technické. Toto zasedání, které proběhlo ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO, mělo pro naši školu mimořádný význam, neboť jsme se ho zúčastnili jako kandidátská škola usilující o vstup do této prestižní mezinárodní organizace. V MSK tak budeme druhou krajskou školou po gymnáziu O. Havlové v Ostravě, která bude součásti tohoto společenství.

Nejprve probíhala obhajoba kandidatury školy vedením školy a budoucími koordinátory, kteří budou zastupovat naši obchodní akademii v rámci sítě škol UNESCO.  Po našem vystoupení, které prezentovalo aktivity školy a nastínilo její další vize, už následovalo hlasování valného shromáždění, které jednomyslně schválilo přijetí Obchodní akademie a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory do seskupení 53 českých UNESCO škol z celé České republiky a postoupilo naši žádost k potvrzení centrálou škol UNESCO v Paříži. Mnohaleté snažení vedení školy tak bylo korunováno úspěchem, který nám přinese možnost navázání kontaktů s partnerskými školami, možnost realizace projektů a exkurzí v rámci propagací cílů UNESCO v oblasti enviromentu, udržitelného rozvoje, šíření myšlenek demokracie, dobrovolnické činnosti studentů a osvěty při seznamování s památkami UNESCO.

Věříme, že přijetím naší školy do této prestižní organizace se otevírají nové perspektivy k dalšímu rozvoji OA a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách.

Pin It