eskola600-klik

Dne 23.9.2020 žáci 3. ročníků měli besedu na téma "Portfolio zaměstnanosti". Školitelé z MSPAK zaměstnanosti s našimi žáky udělali exkurz do tajů osobnosti člověka, schopnosti se umět se prezentovat, zjistit své silné a slabé stránky. Dále si žáci osvojili techniky, jak se chovat u pohovoru, aby zaujali a uspěli. Beseda byla zaměřena na praktické schopnosti a dovednosti.

Věříme, že každý z účastníků této besedy si odnesl něco pro sebe, co ho zaujalo a v případě zájmu o pracovní místo si vzpomene na tuto besedu a bude umět aplikovat nabyté znalosti.

Pin It