eskola600-klik

V pátek 13. prosince jsme s nižšími ročníky ekonomického lycea vyrazili do Brna na návštěvu výstavy Poklad Inků, která mapuje nejvýznamnější momenty pohnuté historie indiánského kmene z oblasti Peru, zejména vztah Inků ke zlatu. Jak jsme se dozvěděli, tak si ho nepovažili pro jeho reálnou hodnotu, ale proto, že jej vnímali jako cosi dokonalého, božského, jako dar bohů. Výstava nám přiblížila také každodennost života Inků i katastrofální důsledky jejich setkání se Španěly na prahu 16. st. Výstava v kulisách adventního Brna se studentům velmi líbila, což nás potěšilo.

 

Pin It