eskola600-klik

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se na naší škole konala soutěž v deskové hře Finanční svoboda, která nenásilnou a hravou formou seznamuje hráče se základními pojmy finanční gramotnosti. Soutěž moderoval pan Ing. Kořený, který je mimo jiné spolutvůrcem a „duchovním otcem“ této hry.

Soutěžního dne se zúčastnilo 59 žáků 7., 8. a 9. tříd z 8 základních škol a 4 studenti naší školy ze třídy 2. A.

V tělocvičně bylo 8 hracích stolů, u kterých vždy dva proškolení studenti plnili role bankéřů a zodpovídali za hladký průběh hry. Nejprve probíhalo zkušební kolo, kdy si studenti, kteří hru vůbec neznali (naprostá většina soutěžících), během zhruba 120 minut vše „osahali“. Seznámili se s produkty, které mohou během hry i života využít. Uvědomili si, že vše není jen růžové a klienty může potkat také nenadálá nepříjemná událost, kdy bez pojištění rodina upadá do finanční propasti.

Studenti v této hře vystupovali jako finanční poradci a jejich úkolem bylo klientům radit tak, aby splnili své tři cíle, které znali hned od začátku hry. Hra probíhá od pomyslných 30 let věku klienta a končí v jeho 60 letech. Aby byla soutěž spravedlivá a férová, tak všichni soutěžící startovali na stejné výchozí pozici (radili stejné rodině, měli stejné cíle…).

Mezi cíle patří především vlastní bydlení, které chce mít klient nejpozději v 39 letech, druhým cílem pak je mít do 48 let např. chatu, auto, dovolenou… Posledním a nejdůležitějším cílem pak je finanční nezávislost, která je vyjádřena určitou sumou peněz v řádech milionů korun.

V rámci hry využívali různé produkty, které se vyskytují na našem finančním trhu, např. hypotéční úvěry, stavební spoření, různé druhy pojistek, penzijní připojištění. Mohli investovat do podílových listů akciových, dluhopisových a peněžních fondů, mohli koupit byt na pronájem, sjednat stavební spoření, penzijní připojištění. Během hry, tak jako v životě, se stávají různé události, které klienty potkávají (např. narodí se jim dítě, dostanou přidáno v práci, vláda zvýší daně, koupí si domácího mazlíčka, mohou si vsadit ve sportce, vyhoří jim byt, stane se dopravní nehoda a jejich klienti utrpí úraz…).

Je důležité podotknout, že hra je koncipována tak, aby co nejvěrněji odrážela reálnou situaci na českém finančním trhu.

Druhá hra už byla „naostro“ a nejlepší hráči byli na konci oceněni drobnými cenami.

1. místo – Gabriela Holmanová, Kateřina Rašková (ZŠ Vrchlického Ostrava - Radvanice)
2. místo – Veronika Krchňavá, Melissa Poláková (ZŠ Gen. Janka)
3. místo – Patrík Chowaniok, Eliška Mánková (ZŠ Horymírova)

Byla také oceněna nejlepší škola (ZŠ Vrchlického Ostrava - Radvanice), která dostala jako bonus samotnou deskovou hru Finanční svoboda.

Velké díky patří Ing. Kořenému, který se zkušeně zhostil role moderátora a hru plynule řídil bez komplikací. Poděkování taktéž patří třídě 3. E a 4 studentům z 2. A, kteří se ochotně ujali rolí bankéřů, hostesek, asistentů moderátora a zasloužili se tak o hladký průběh soutěže. Velké poděkování také zaslouží paní Sysalová, která se podílela na organizaci celého dne, zajišťovala občerstvení pro studenty i učitele, evidovala přihlášky škol a podílela se na řadě dalších věcí. Nemalý dík patří fotografce akce Kristýně Kubicové z 3. E, která celou akci krásně nafotila.

Pin It