eskola600-klik

Žáci Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách: Jakub Rozsypal (1. E) a Kristýna Kubicová (3. E)

Na konci září vyhlásil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Ostravskou univerzitou soutěž pro žáky základních a středních škol o nejzajímavější multimediální prezentaci na téma „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků“.

Ve svých pracích se žáci zamýšleli nad vším, co nás s našimi sousedy spojuje či rozděluje, někteří se zaměřili na významné historické události, či osobnosti nebo představili polské turistické zajímavosti. Soutěžící si vyzkoušeli práci s informacemi z různých zdrojů, jejich kritickým vyhodnocováním a následným zpracováním pomocí moderních multimediálních prostředků. Do soutěže se zapojilo 11 žáků naší školy pod vedením Mgr. Zdeňky Zamazalové. Všem soutěžícím patří ocenění, protože práce byly velmi kvalitní a mezi prezentacemi byly malé rozdíly. A kdo nakonec zvítězil? 

V kategorii střední školy zvítězil Jakub Rozsypal (1. E) s prací „Polská města“. Na 2. místě se umístila Kristýna Kubicová (3. E) s prací „Koncentrační tábor v Osvětimi“. Až na další místa se zařadili žáci gymnázií Moravskoslezského kraje.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen se bude konat ve čtvrtek 9. ledna 2020 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Pin It