eskola600-klik

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem Karasova 16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 00602086 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací, jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální, příspěvkové organizaci,
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, příspěvkovou organizaci:

3 Consultants s.r.o.
IČO: 27921344
K Trninám 945/34, 163 00 Praha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pin It