Přijímací řízení - aktuálně

Nabídka pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

  • obchodní akademie (63-41-M/02) - přijímáme 30 žáků,
  • obchodní akademie (63-41-M/02) ŠVP zahraniční obchod - 30 žáků,
  • ekonomické lyceum (78-42-M/02) - 30 žáků,
  • veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) - 30 žáků.


Žáci budou na naši školu přijímáni na základě bodového hodnocení zahrnujícího:

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky (matematika + český jazyk a literatura),
  • studijní výsledky ze základní školy (8. a 9. třída) uvedené v přihlášce,
  • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.


Informace budeme průběžně aktualizovat. Zájemce o studium zveme na dny otevřených dveří. V letošním školním roce se na Vás budeme těšit v tyto dny:

  • 26. 11. 2018 (pondělí) 12 - 18 h,
  • 14. 1. 2019 (pondělí) 12 - 18 h.


Kontaktní osoby: Renata Dudziková - 599 524 203 a Mgr. Viktor Csölle - 599 524 204.