PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Anglická obchodní korespondence
Anglický jazyk
English for Business
Francouzský jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Německá obchodní korespondence
Německý jazyk
Příprava na jazykový certifikát FCE
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Vybrané kapitoly z ekonomiky (v ANJ)
Vybrané kapitoly z ekonomie (v ANJ)
Bankovnictví a finance
Certifikace ekonomického systému Pohoda
Demografie a statistika
Ekonomická cvičení
Ekonomie
Ekonomika
Ekonomika a sociální politika
Fiktivní firma
Finance
Kultura ve veřejné správě
Písemná a elektronická komunikace
Právo
Praxe - VS, OA, EL
Statistika
Účetnictví
Účetnictví ve veřejné správě
Veřejné finance
Veřejná správa
Biologie
Cestovní ruch
Ekologie
Fyzika
Chemie
ICT
Matematický seminář
Matematika
Profilový seminář
Tělesná výchova
Základy biologie a ekologie
Zeměpis
Aplikovaná psychologie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Literární seminář
Občanská nauka
Psychologie
Společenská kultura
Společenskovědní seminář
Studentská společnost