DálkOVÉ STUDIUM

Pro školní rok 2018/19 nebude vyhlášeno přijímací řízení do dálkové formy studia, 1. ročník dálkového studia nebude otevřen. V letošním školním roce 2018/19 budeme otevírat pouze 5. ročník dálkového studia.

Na dálkovém studiu se vyučuje pouze obor Obchodní akademie - pětileté studium při zaměstnání. Konzultace probíhají každé úterý (mimo prázdniny a svátky) a první čtvrtek v měsíci. Občas bývá jeden vložený čtvrtek v měsíci navíc (viz. plán konzultací). Konzultace probíhají v tyto dny v rozmezí 13:00 - 18:00 h.

Na dálkovém studiu se vyučují 2 cizí jazyky. Anglický jazyk se vyučuje celých 5 let studia a ruský jazyk od 2. do 4. ročníku. Z obou jazyků je pak možné složit maturitní zkoušku.

Učební plán dálkového studia naleznete na webu v části STUDIUM - DOKUMENTY - Školní vzdělávací program.

ČASOVÝ PLÁN KONZULTACÍ NA 1. POLOLETÍ 2018/2019

Měsíc

Úterý

Čtvrtek

    Září

11., 18., 25.

13.

    Říjen

2., 9., 16., 23.

4., 18.

    Listopad

6., 13., 20., 27.

8.

    Prosinec

4., 11., 18.

6.

 

Zkouškové období probíhá od 19. prosince do 24. ledna 2019 (do cca 14 hodin).

 

 

Dálkové studium - rozvržení vyučovacích hodin

Hodina

Časový interval

1. (6.)

12:55 – 13:40

2. (7.)

13:45 – 14:30

3. (8.)

14:35 – 15:20

4. (9.)

15:30 – 16:15

5. (10.)

16:20 – 17:05

6. (11.)

17:10 – 17:55

 

Informace ke stažení MS Office po dobu studia zdarma získáte u svých třídních učitelů.