KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

                                              

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ OA 2017

Ve školním roce 2016/2017 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii 110 žáků, z kterých zatím 103 vykonalo úspěšně maturitní zkoušku. Zpracované údaje o jejich pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 92 respondentů, které byly dodány do 27. 9. 2017. Informace o svém uplatnění nedodalo 18 absolventů, což činí asi 16 %.

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č. 1), že většina absolventů, asi 78 % z celkového počtu respondentů, studuje na vysokých školách, z toho asi 57% studuje ekonomické obory. Dvě absolventky studují v zahraničí, jedna na univerzitě v Londýně a jedna na univerzitě v Dánsku. Šest respondentů se stalo studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání v ČR nastoupili jen 4 respondenti, tj. asi 4 %. Jazyky v rámci pomaturitního studia studuje 1 respondent a šest respondentů se rozhodlo pro dlouhodobou práci v zahraničí. Tři respondenti jsou vedeni na úřadu práce, což tvoří asi 3 %.

 

Třídy a obory / počet absolventů /

počet respondentů

Vysoké školy

Vyšší odborné školy

Zaměstnání

Práce v zahraničí,

studium jazyků, jiné

Úřad práce

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

4.A / 26 / 20

16

80

3

15

0

0

1

5

0

0

4.B / 30  / 22

14

64

1

5

2

9

4

18

1

5

4.E / 27 / 27

22

82

2

7

1

4

0

0

2

7

4.S / 27 / 23

20

87

0

0

1

4

2

9

0

0

OA / 56 / 42

30

71

4

10

2

5

5

12

1

2

EL / 27 / 27

22

82

2

7

1

4

0

0

2

7

VS / 27 / 23

20

87

0

0

1

4

2

9

0

0

Celkem / 110 / 92

72

78

6

7

4

4

7

8

3

3

 

 

Tabulka č. 2 udává přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách. Z ní je patrné, že nejvíce našich absolventů studuje ekonomické obory.

Obor/počet respondentů na VŠ

Ekonomické obory

Human. obory

Přírodov.

obory

Jiné

obory

VŠB - TU EKF

SU  OPF

jiné

OA / 30

3 + 5

2 + 0

3 + 6

1 + 0

2 + 0

5 + 3

EL / 22

3

3

8

2

2

4

VS / 20

6

2

0

2

0

10

Celkem / 72

17

7

17

5

4

22

Celkem

41

5

4

22

72

 

Tabulka č. 3 popisuje umístění absolventů na jednotlivých oborech vysokých škol.

VŠ - fakulta nebo obor

OA

EL

VS

4.A+4.B

4.E

4.S

VŠB-TUO -  Ekonomická fakulta

3 + 5

3

6

VŠB-TUO - HGF - Geod. kartografie

 

 

1

VŠB-TUO -  FBI -  Požární ochrana a prům. bezpečnost

 

 

3

VŠB-TUO - Fakulta strojní - strojírenství

 

1

 

VŠB-TUO -  Fakulta elektrotechniky a informatiky

2 + 0

1

 

SU -  Obchodně podnikatelská fakulta

3 + 0

3

2

SU - FVP - Veřejná správa a sociální politika

 

1

 

SU -  FPF -  Lázeňství a turismus

 

1

 

SU - MÚ -  Obecná matematika

0 + 1

 

 

SU - MÚ -  Matemat. metody v ekonomice

 

1

 

VŠE - Mezinárodní obchod

0 + 1

 

 

VŠE - Aplikovaná informatika

0 + 1

 

 

VŠE - Ekonomika

0 + 1

 

 

UTB - Fakulta managementu a ekonomiky

 

3

 

OU - FF - Sociologie

 

 

1

OU - FF - Anglický jazyk a literatura

1 + 0

 

 

OU - FF - Filosofie

 

1

 

OU - PřF - Politická a kulturní geografie

2 + 0

2

 

OU - FSS - Komunitní rozvoj

 

 

2

OU - PdF - Sociální pedagogika

 

 

1

OU - PdF - Rekreologie

 

1

 

OU - PdF - TV a občanská výchova

1+ 0

 

 

OU -PdF - TV a výchova ke zdraví

1+ 0

 

 

OU- PdF - Učitelství 1. stupně

 

 

1

OU - PdF - Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

0 + 1

 

 

UP - Právnická fakulta - Právo ve veřejné správě

 

 

1

UP - FF - Politologie a evropská studia

 

1

 

UP - PdF - Logopedie

0 + 1

 

 

UP - FF - Indonézská studia se zameřením na cest. ruch

 

 

1

Moravská VŠ Olomouc -  Podniková ekonomika a management

1 + 0

 

 

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

 

2

 

VUT v Brně - Fakulta podnikatelská

 

1

 

Mendelova univerzita v Brně - Fakulta provozně ekonomická

1 + 0

 

 

Univerzita obrany v Brně -  Ochrana obyvatelstva

 

 

1

ČZU v Praze - Hospodářská politika a správa

0 + 1

 

 

ČZU v Praze - Ekonomika a provoz

1 + 0

 

 

VIA University Colledge, Herning, Denmark - Branding and Marketing Management

0 + 1

 

 

Middlesex University London – Education Studies

0 + 1

 

 

Celkem

16 + 14

22

20

Celkem

72

 

 

Tabulka č. 4 zobrazuje uplatnění našich absolventů za posledních 8 let.

Obor

Počty absolventů/počty respondentů

Rok

VOŠ

Zaměstnání

Práce v zahraničí, studium jazyků, jiné

Úřad práce

%

%

%

%

%

OA

72 / 61

2010

70

5

7

5

13

64 / 52

2011

65

2

7

6

20

83 / 79

2012

77

8

9

1

5

49 / 40

2013

73

8

8

9

2

48 / 35

2014

60

11

11

9

9

53 / 52

2015

81

6

7

4

2

40 / 38

2016

47

8

18

16

11

56/ 42

2017

71

10

5

12

2

EL

71 / 54

2010

94

4

0

2

0

69 / 51

2011

84

4

2

2

8

50 / 50

2012

90

6

0

0

4

51 / 49

2013

86

2

8

4

0

40 / 33

2014

85

0

3

12

0

25 / 24

2015

84

0

4

8

4

25 / 25

2016

80

4

4

8

4

27 / 27

2017

82

7

4

0

7

VS

20 / 20

2010

50

10

5

0

35

32 / 29

2011

62

10

10

10

8

23 / 23

2012

83

9

4

0

4

32 / 22

2013

59

32

5

0

4

21 / 19

2014

90

0

5

5

0

25 / 24

2015

67

25

4

4

0

22 / 22

2016

73

23

5

0

0

27 / 23

2017

87

0

4

9

0

celkem

163 / 135

2010

77

5

4

3

11

165 / 132

2011

72

5

6

5

12

156 / 152

2012

82

7

5

1

5

132 / 111

2013

76

10

7

5

2

109 / 87

2014

76

5

7

9

3

102 / 100

2015

78

9

6

5

2

87 / 85

2016

64

11

11

9

6

110 / 92

2017

78

7

4

8

3

 

 

Pozn.: Údaje v procentech jsou zaokrouhlené, takže jejich součet v tabulkách někdy nedává 100%. Od roku 2017 jsou do výsledků průzkumu zahrnuti i absolventi, kteří nevykonali úspěšně maturitní zkoušku.

Mgr. Hana Skalská, 28. 9. 2017