KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 


Uplatnění absolventů OA 2016


Ve školním roce 2015/2016 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii včetně úspěšného vykonání maturitní zkoušky 87 absolventů. Zpracované údaje o jejich pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 85 respondentů, které byly dodány do 20. 9. 2016. Informace o svém uplatnění nedodali 2 absolventi, což činí asi 2 %.

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č. 1), že většina absolventů, asi 64 % z celkového počtu respondentů, studuje na vysokých školách. Asi jedenáct procent respondentů se stalo studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání v ČR nastoupilo 9 respondentů, tj. asi 11 %, jazyky v rámci pomaturitního studia studuje 7 respondentů a jeden respondent pracuje v zahraničí. Pět respondentů je vedeno na úřadu práce, což tvoří asi 6 %. 

Třídy a obory / počet absolventů /

počet respondentů

Vysoké školy

Vyšší odborné školy

Zaměstnání

Práce v zahraničí,

studium jazyků, jiné

Úřad práce

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

4.A / 18 / 18

9

50

0

0

3

17

3

17

3

17

4.B / 22 / 20

9

45

3

15

4

20

3

15

1

5

4.E / 25 / 25

20

80

1

4

1

4

2

8

1

4

4.S / 22 / 22

16

73

5

23

1

5

0

0

0

0

OA / 40 / 38

18

47

3

8

7

18

6

16

4

11

EL / 25 / 25

20

80

1

4

1

4

2

8

1

4

VS / 22 / 22

16

73

5

23

1

5

0

0

0

0

Celkem 87 / 85

54

64

9

11

9

11

8

9

5

6

Pozn.: Procenta jsou zaokrouhlená na celé jednotky.

 

Tabulka č. 2 udává přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách. Z ní je patrné, že nejvíce našich absolventů studuje ekonomické obory, zejména na VŠB-TU v Ostravě.

Obor/počet respondentů na VŠ

Ekonomické obory

Human. obory

Přírodov.

obory

Jiné

obory

VŠB - TU EKF

SU  OPF

jiné

OA / 18

8+1

0+1

1+0

0+0

0+1

0+6

EL / 20

5

3

3

4

2

3

VS / 16

2

1

4

1

1

7

Celkem / 54

16

5

8

5

4

16

Celkem

29

5

4

16

54

 
 

Tabulka č. 3 popisuje umístění absolventů na jednotlivých oborech vysokých škol.

VŠ - fakulta nebo obor

OA

EL

VS

4.A+4.B

4.E

4.S

VŠB-TU -  Ekonomická fakulta

8+1

5

2

VŠB-TU - HGF - Environmentální inženýrství

0+2

 

 

VŠB-TU -  FBI -  Požární ochrana a prům. bezpečnost

0+1

1

 

VŠB-TU - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 

1

 

SU -  Obchodně podnikatelská fakulta

0+1

3

1

SU - FVP – Veřejná správa a sociální politika

1+0

 

3

SU - FVP – Sociální patologie a prevence

 

 

1

SU - FPF – Lázeňství a turismus

 

 

1

SU - FPF – Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

 

1

 

VŠE - Národohospodářská fakulta

 

1

1

VŠE - Fakulta financí a účetnictví

0+1

 

 

OU - FF - Sociologie

0+1

 

 

OU - FF - Anglický jazyk a španělský jazyk

 

 

1

OU - FF - Český jazyk a literatura a základy společ. věd

 

1

 

OU - FF - Filosofie

 

1

 

OU - PřF - Politická a kulturní geografie

 

2

 

OU - PřF - Informatika a výpočetní technika

0+1

 

1

OU - FSS - Komunitní rozvoj

 

 

2

OU - PdF - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

0+1

 

1

UP - Právnická fakulta - Právo ve veřejné správě

 

 

2

UP - FF - ANJ se zaměřením na tlumočení a překlad

 

1

 

MU - FF - Sociální pedagogika a poradenství

 

1

 

MU - Ekonomicko-správní fakulta

 

2

 

Celkem

18

20

16

Celkem

54

 
 

Tabulka č. 4 zobrazuje uplatnění našich absolventů za posledních 8 let.

Obor

Počty absolventů/počty respondentů

Rok

VOŠ

Zaměstnání

Práce v zahraničí, studium jazyků, jiné

Úřad práce

%

%

%

%

%

OA

81 / 66

2009

86

2

2

3

8

72 / 61

2010

70

5

7

5

13

64 / 52

2011

65

2

7

6

20

83 / 79

2012

77

8

9

1

5

49 / 40

2013

73

8

8

9

2

48 / 35

2014

60

11

11

9

9

53 / 52

2015

81

6

7

4

2

40 / 38

2016

47

8

18

16

11

EL

60 / 55

2009

93

2

2

2

2

71 / 54

2010

94

4

0

2

0

69 / 51

2011

84

4

2

2

8

50 / 50

2012

90

6

0

0

4

51 / 49

2013

86

2

8

4

0

40 / 33

2014

85

0

3

12

0

25 / 24

2015

84

0

4

8

4

25 / 25

2016

80

4

4

8

4

VS

27 / 24

2009

79

0

8

4

8

20 / 20

2010

50

10

5

0

35

32 / 29

2011

62

10

10

10

8

23 / 23

2012

83

9

4

0

4

32 / 22

2013

59

32

5

0

4

21 / 19

2014

90

0

5

5

0

25 / 24

2015

67

25

4

4

0

22 / 22

2016

73

23

5

0

0

Celkem

168 / 145

2009

88

1

3

3

5

163 / 135

2010

77

5

4

3

11

165 / 132

2011

72

5

6

5

12

156 / 152

2012

82

7

5

1

5

132 / 111

2013

76

10

7

5

2

109 / 87

2014

76

5

7

9

3

102 / 100

2015

78

9

6

5

2

87 / 85

2016

64

11

11

9

6

 
 
 
 
 
Mgr. Hana Skalská, 25. 9. 2016