KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 


Uplatnění absolventů OA 2015


Ve školním roce 2014/2015 úspěšně ukončilo denní studium na naší obchodní akademii včetně vykonání maturitní zkoušky 102 absolventů. Zpracované údaje o jejich pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 100 respondentů, které byly dodány do
20. 9. 2015. Informace o svém uplatnění nepodali pouze 2 absolventi, což činí 2 %.

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č. 1), že většina absolventů, 78 % z celkového počtu respondentů, studuje na vysokých školách. Devět procent respondentů se stalo studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání v ČR nastoupilo jen 6 respondentů, tj. 6 %, jazyky v rámci pomaturitního studia studují 4 respondenti, z toho jeden absolvent studuje anglický jazyk v Austrálii a 1 respondent pracuje v zahraničí. Jen 2 respondenti jsou vedeni na úřadu práce, což tvoří 2 %.

Třídy a obory / počet absolventů /

počet respondentů

Vysoké školy

Vyšší odborné školy

Zaměstnání

Práce v zahraničí,

studium jazyků, jiné

Úřad práce

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

4.A / 26 / 25

21

84

1

4

1

4

1

4

1

4

4.B / 27 / 27

21

78

2

7

3

11

1

4

0

0

4.E / 24 / 24

20

84

0

0

1

4

2

8

1

4

4.S / 25 / 24

16

67

6

25

1

4

1

4

0

0

OA / 53 / 52

42

81

3

6

4

7

2

4

1

2

EL / 24 / 24

20

84

0

0

1

4

2

8

1

4

VS / 25 / 24

16

67

6

25

1

4

1

4

0

0

Celkem /102/100

78

78

9

9

6

6

5

5

2

2

 

 

Tabulka č. 2 udává přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách. Z ní je patrné, že nejvíce našich absolventů studuje ekonomické obory, zejména na VŠB- TU v Ostravě.

Obor/počet respondentů na VŠ

Ekonomické obory

Human. obory

Přírodov.

obory

Jiné

obory

VŠB - TU EkF

SU  OPF

jiné

OA / 42

12 + 13

0 + 1

1 + 2

4 + 0

0 + 0

4 + 5

EL / 20

10

3

0

4

1

2

VS / 16

6

1

0

0

1

8

Celkem / 78

41

5

3

8

2

19

Celkem

49

8

2

19

63 %

10 %

3 %

24 %

 

Tabulka č. 3 popisuje umístění absolventů na jednotlivých oborech vysokých škol.

VŠ - fakulta nebo obor

OA

EL

VS

4.A, B

4.E

4.S

VŠB-TU - EkF

12, 13

10

6

VŠB-TU - HGF - Turismus

 

1

 

VŠB-TU - HGF - Technologie hospodaření s vodou

 

 

1

VŠB-TU - HGF - Geovědní a montánní turismus

 

 

1

VŠB-TU - FBI -  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

0, 1

 

 

VŠB-TU - FEI - Telekomunikační technologie

1, 0

 

 

SU - OPF

0, 1

3

1

SU - Fakulta veřejných politik

1, 1

 

 

Vys. škola sociálně-správní, Havířov - Sociální práce

0, 1

 

 

Vys. škola podnikání, Ostrava - Podnikání

0, 2

 

 

OU - PdF – Občan. výchova se zaměřením na vzdělávání

 

1

 

OU - FF - Sociologie

 

1

 

OU - FF - Němčina ve sféře podnikání

 

1

 

OU - PF - Aplikace matematiky v ekonomii

 

1

 

OU - FSS - Sociální práce a politika

 

 

1

OU - FSS - Komunitní rozvoj – sociální politika

0, 2

 

1

OU - PdF - Učitelství odbor. předmětů

 

 

1

OU - PdF - Tělovýchova a výchova ke zdraví

1, 0

 

 

OU - PdF - Rekreologie

1, 0

 

 

OU - PF - Politická a kulturní geografie

 

 

1

OU - FF - Psychologie

 

1

 

OU - FF - Anglický jazyk a český jazyk

 

1

 

OU - FF - Ruština ve sféře podnikání

2, 0

 

 

UP - Právn. fakulta - Právo ve veřejné správě

 

 

1

UP - FF - Praktická nizozemská filologie

2, 0

 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Technologická fakulta

 

 

1

MU - Právnická fakulta - Právo a právní věda

 

 

1

MU - Ekonom. správní fakulta - Finance

1, 0

 

 

Celkem

21, 21

20

16

Celkem

78

 

 

Tabulka č. 4 zobrazuje uplatnění našich absolventů za posledních 7 let.

Obor

Počty absolventů/počty respondentů

Rok

VOŠ

Zaměstnání

Práce v zahraničí, studium jazyků, jiné

Úřad práce

%

%

%

%

%

OA

86 / 68

2008

75

6

13

4

1

81 / 66

2009

86

2

2

3

8

72 / 61

2010

70

5

7

5

13

64 / 52

2011

65

2

7

6

20

83 / 79

2012

77

8

9

1

5

49 / 40

2013

73

8

8

9

2

48 / 35

2014

60

11

11

9

9

53 / 52

2015

81

6

7

4

2

EL

55 / 49

2008

92

0

4

4

0

60 / 55

2009

93

2

2

2

2

71 / 54

2010

94

4

0

2

0

69 / 51

2011

84

4

2

2

8

50 / 50

2012

90

6

0

0

4

51 / 49

2013

86

2

8

4

0

40 / 33

2014

85

0

3

12

0

25 / 24

2015

84

0

4

8

4

VS

29 / 26

2008

96

4

0

0

0

27 / 24

2009

79

0

8

4

8

20 / 20

2010

50

10

5

0

35

32 / 29

2011

62

10

10

10

8

23 / 23

2012

83

9

4

0

4

32 / 22

2013

59

32

5

0

4

21 / 19

2014

90

0

5

5

0

25 / 24

2015

67

25

4

4

0

Celkem

170 / 143

2008

85

3

8

3

1

168 / 145

2009

88

1

3

3

5

163 / 135

2010

77

5

4

3

11

165 / 132

2011

72

5

6

5

12

156 / 152

2012

82

7

5

1

5

132 / 111

2013

76

10

7

5

2

109 / 87

2014

76

5

7

9

3

102 / 100

2015

78

9

6

5

2

 

Mgr. Hana Skalská, 9. 10. 2015