KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Průzkum pracovní činnosti

Dotazník, který mapoval pracovní činnosti žáků během 3. a 4. ročníku jejich studia na OA, byl předán v prosinci 2010 žákům 5 tříd 4. ročníku OA, konkrétně dvěma třídám oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum a jedné třídě oboru Veřejnosprávní činnost. Odevzdalo ho celkem 111 žáků z celkového počtu 133, což je asi 83%. Dotazníky byly vyplněny anonymně.

Cílem průzkumu bylo zmapovat:
  • kolik žáků si ve svém volném čase přivydělává, a to během školního roku ve 3. a 4. ročníku a také během letních prázdnin, a v jaké časové délce,
  • jak brigády ovlivňují studijní výsledky žáků ve škole,
  • na co žáci potřebovali vydělané peníze,
  • jaké činnosti vykonávali a jak byli finančně odměňováni,
  • jak intenzivně a jak dlouho práci sháněli, a taky kdy ji sehnali,
  • zkušenosti žáků s prací v zahraničí.

Výsledky průzkumů najdete zde.