KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Jak se učit efektivně ?

Možná, že patříte mezi studenty, kteří se učí téměř každý den, a přesto dostávají špatné známky, nebo mezi ty, kteří se učí nárazově jen před písemkou a při souhrném opakování si již nic nepamatují. Případně jste ti, kteří si chtějí zlepšit své výsledky ve škole a nevědí jak, nebo ti, kteří jen chtějí vědět, jak se učit co nejefektivněji. Můžete najít inspiraci v následujících řádcích.

 1. Pozorně poslouchej při výuce ve škole, když ti není něco jasné, zeptej se vhodným způsobem učitele.
 2. Veď si přehledné zápisy v hodině, podtrhávej nadpisy, odděluj jednotlivé části, zdůrazňuj podstatná fakta (odlišnými barvami, vykřičníky, .. apod.).
 3. Uč se pravidelně každý den, snaž se projít si poznámky z vyučování ještě tentýž den po návratu ze školy.
 4. Svou domácí přípravu si naplánuj předem. Začni učivem středně těžkým, pak těžkým, a nakonec lehkým. Střídej předměty různého zaměření.
 5. Když se začneš učit novou látku, podívej se, co učivu předcházelo.
 6. Neuč se bezmyšlenkovitě text zpaměti. Přemýšlej, analyzuj, klaď si otázky k textu, zařazuj učivo do obecných souvislostí.
 7. Během učení používej i jiné školní pomůcky (např. atlasy, tabulky,…), podtrhávej si důležité pasáže v textu, piš si své vlastní poznámky, kresli náčrty, .. apod.)
 8. Když se připravuješ na výuku, soustřeď se pouze na učivo.
 9. Udržuj ve svých studijních materiálech pořádek.
 10. Zkontroluj si, zda si nové učivo skutečně pamatuješ (např. zavři si sešit nebo učebnici a snaž se vyjádřit obsah nového učiva svými slovy).
 11. Vytvoř si vlastní systém v opakování učiva ( např. pojmy nebo slovíčka, která si špatně pamatuješ, si napiš na nástěnku nad psací stůl, opakuj si při jízdě tramvají, věnuj se důkladnějšímu opakování o víkendu, …)
 12. Uč se v době, která ti nejvíce vyhovuje. Doporučuje se v době mezi 16. a 19. hodinou. Ne pozdě večer.
 13. Uč se tak dlouho, jak potřebuješ. Na základní škole se doporučuje příprava 1-2 hodiny denně, na střední škole již příprava vyžaduje více času: 2-3 hodiny denně, často i více. Je však třeba také odpočívat a věnovat se svým koníčkům.
 14. Uč se ve skupince se svými spolužáky, pokud máš pocit, že je to pro tebe efektivnější.
 15. Uč se pro sebe, ne pro známky. Když skončíš úspěšně svou přípravu, pochval se.

15.5. 2009, Mgr. Skalská