KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Mapování rizik sociálně patologického chování žáků OA

Pokud by se u našich žáků objevovaly některé projevy sociálně patologického chování, jako je zneužívání návykových látek, šikana, patologické hraní na počítači, důsledky domácího násilí apod., je samozřejmé, že by to ovlivňovalo jejich prospěch ve škole a tím i jejich budoucí kariéru. Abychom naše žáky připravili co nejlépe pro jejich budoucí profesní život a předešli jejich vážnějším problémům ve škole, snažili jsme se zmapovat situaci ve třídách z hlediska výskytu nejčastějších sociálně patologických jevů. Použili jsme pro to metodu dotazníku. Jeho výsledky nám mohou pomoci v rozhodování o vhodné formě prevence pro žáky, případně v řešení konkrétní situace ve třídě.

Celý článek ke stažení zde.