KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Zkušenosti našich absolventů

Chcete se seznámit se zkušenostmi některých našich absolventů? Máte možnost přečíst si jejich názory v tomto článku.
Oslovila jsem totiž některé naše absolventy, kteří v současné době studují na různých vysokých školách ve vyšších ročnících nebo již pracují, a zaslala jsem jim několik otázek týkajících se jejich přípravy na VŠ nebo jejich současných zkušeností se studiem či se zaměstnáním. V následujících řádcích si můžete přečíst jejich odpovědi (uveřejněné vždy s jejich souhlasem pod plným jménem nebo jen iniciály).
Při pročítání jejich hodnocení však mějte na paměti, že se jedná jen o názory jednotlivců. Co jednomu připadá velmi jednoduché nebo naopak problémové, se může někomu jinému zdát obtížné nebo velmi přínosné. Myslím si však, že zde však můžete najít určité rady, které vyplývají z jejich zkušeností, nebo doporučení pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek, a také určitou inspiraci a motivaci pro svůj další kariérový růst.
Vyplněné dotazníky absolventů jsem rozdělila do 2 skupin. Těch, kteří studují na VŠ, a těch, kteří nastoupili do zaměstnání. Postupně bych chtěla doplňovat další tak, aby zde byly zastoupeny různé obory a profese. O uplatnění většiny našich absolventů z posledních let se můžete dozvědět podrobněji na tomto portálu ve složce uplatnění absolventů.

 

Absolventi, kteří studují na VŠ:

 1. VŠB – EKF obor Národní hospodářství
 2. VŠB – EKF obor Veřejná ekonomika a správa
 3. UP – FF obor Psychologie
 4. MU – FF obor Sdružená uměnovědná studia
 5. VŠB – HGF obor Automatizace technologických procesů
 6. SU – OPF obor Lázeňství, gastronomie a turismus
 7. UP - PF obor Právo ve veřejné správě
 8. VŠB – EKF obor Marketing a obchod

 

Absolventi, kteří již nastoupili do zaměstnání:

 1. Bankéř v Reiffeisen Bank


VŠB – EKF obor Národní hospodářství

Jméno a příjmení: Michaela RICHTEROVÁ, maturita 2007

 1. Jaký jste studoval(a) obor na OA, v kterém roce jste maturoval(a) a jaký jste měl(a) průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?

  Na OA jsem studovala obor Ekonomické lyceum. Maturovala jsem v roce 2007 a měla jsem průměrný prospěch. V 1. ročníku mi nejvíce dělala problém ANJ, která pro mne byla obtížná celé 4 roky, ale nakonec jsem z ní i odmaturovala. Také jsem měla problémy v ekonomii v 1. ročníku, kterou jsem málem nezvládla. Nakonec však ve mně paní Ing. Hutáková objevila skrytý talent a odmaturovala jsem za 1. Nic se nemá vzdávat předem, protože nikdy nevíte, co ve vás je.

 2. Který obor a fakultu studujete?

  Studuji na VŠB – EKF, obor Národní hospodářství, 3. ročník.

 3. Proč jste si vybral(a) daný obor?

  Jsem spíše zaměřena na makroekonomii. Dle mého názoru, pokud dobře rozumím makroekonomii, není nic lehčího než si odmyslet všechno, co k tomu víme, a zaměřit se na jeden podnik, jednu situaci, a vztáhnout všechny aspekty, které jsou v makroekonomii na mikroekonomii.

 4. Jaké byly přijímací zkoušky? (Co vám dělalo největší problém? Byly pro vás těžké nebo jste je hravě zvládl(a)?)

  Abych se přiznala, přijímací zkoušky jsem nijak neřešila. Ze 3 škol jsem se dostala na 2 a nakonec vyhrálo Národní hospodářství tady v Ostravě. Přijímací zkoušky se mi zdály lehké, byly zaměřeny na 3 okruhy: ANJ, matematika a všeobecný přehled. Pokud ale vím, většina škol od těchto přijímacích zkoušek přechází na tzv. NSZ SCIO. S tím zkušenosti nemám.

 5. Jak jste se na ně připravoval(a)? ( Které studijní materiály se vám osvědčily? Stačily vám znalosti ze školy nebo jste se musel(a) připravovat individuálně nad rámec vašeho středoškolského studia?)

  Na přijímací zkoušky jsem se nijak nepřipravovala. Den předem jsem si šla dříve lehnout a ráno jsem se snažila zachovat „klidnou hlavu“.

 6. Navštěvoval(a) jste nějaký přípravný kurz? ( Pokud ano, doporučil(a) byste ho? Myslíte si, že byl pro vás potřebný?)

  Nenavštěvovala.

 7. Splňuje škola vaše očekávání? ( Co se vám líbí a co ne? Co vás nejvíce baví? Rozhodl(a) byste se pro studium na této škole i dnes?)

  Jsem se svým oborem nadmíru spokojená. Kdybych se měla rozhodovat dnes, tak bych si jiný obor určitě nevybrala. Je sice, po financích, druhý nejtěžší obor na ekonomické fakultě, ale pokud umíte uvažovat logicky, jste cílevědomí, nebojíte se toho a taky máte pevné nervy, protože to k vysoké škole patří, tak si myslím, že se to dá zvládnout, jenom se musí chtít.

 8. Byl(a) jste na školu dostatečně připraven(a) ze studia na OA? Které předměty vám dělaly největší problém, v čem jste naopak pociťoval(a) výhody?

  Myslím si, že jsem byla dostatečně připravená. Jediný problém, který byl, byla matematika. Myslím si, že by nebylo špatné pro ekonomické lyceum zahrnout do matematiky více témat už z vysokoškolské matematiky, jako např. derivace, integrace. Hodně by to ulehčilo do budoucna všem studentům, kteří se budou hlásit na VŠ.

 9. Má škola dostatek míst na kolejích? (Vyhovuje vám ubytování na kolejích? Kolik platíte měsíčně?)

  Nedokážu posoudit, bydlím stále v Ostravě.

 10. Co byste vzkázal(a) našim žákům?

  Milí studenti, škola, na které studujete, vám dá do života mnoho. Hodně kamarádů a přátel, životních zkušeností, příjemných lidí okolo sebe (myslím tím kantory), ale také Vás postaví před mnoho zkoušek, kdy budete na hraně, něco vám nepůjde a vy nebudete vědět, co dál. Vždycky se to dá nějak vyřešit, jenom musíte chtít. Já si taky myslela, že v 1. ročníku tu školu nedodělám, přes ekonomii jsem se málem nepohla, nakonec jsem to zvládla a potom to už šlo samo a moje maturita za 1 je toho důkazem. Stačí chtít a zjistit, kde je ten problém. Možná je to jen v tom, že se nejste schopni naučit definice nazpaměť, ale potřebujete k tomu více souvislostí, ze kterých si všechno odvodíte. Toto je třeba můj případ, proto ten 1. ročník byl pro mne tak těžký. Ale šlo to a zásluhou učitelů se dá všechno zvládnout. Nejsou tam proto, aby vás potopili, i když to tak mnohdy vypadá. Jsou tam právě proto, aby vás to naučili, a přišli na to, kde je ten zakopaný pes, proč to nejde. Stačí chtít a být trpěliví a hlavně komunikovat s nimi a říct jim, co vám nejde, určitě se Vám budou snažit ze všech sil pomoci.

Zpět

 

VŠB – EKF obor Veřejná ekonomika a správa

Jméno a příjmení: I. R., maturita 2007

 1. Jaký jste studoval(a) obor na OA, v kterém roce jste maturoval(a) a jaký jste měl(a) průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?

  Studovala jsem obor Ekonomické lyceum a maturovala jsem v roce 2007.

 2. Který obor a fakultu studujete?

  Nyní studuji na VŠB-Ekonom. fakulta, obor Veřejná ekonomika a správa, 3. ročník.

 3. Proč jste si vybral(a) daný obor?

  Zamlouval se mi nejvíc z důvodu následného uplatnění v zaměstnání.

 4. Jaké byly přijímací zkoušky? (Co vám dělalo největší problém? Byly pro vás těžké nebo jste je hravě zvládl(a)?)

  Asi jsem je hravě zvládla, když jsem byla přijataJ. Největší obavu jsem měla z testu z cizího jazyka.

 5. Jak jste se na ně připravoval(a)? ( Které studijní materiály se vám osvědčily? Stačily vám znalosti ze školy nebo jste se musel(a) připravovat individuálně nad rámec vašeho středoškolského studia?

  Kromě kurzu matematiky, který byl dobrovolný, jsem žádnou jinou větší přípravu přijímacím zkouškám nevěnovala.

 6. Navštěvoval(a) jste nějaký přípravný kurz? ( Pokud ano, doporučil(a) byste ho? Myslíte si, že byl pro vás potřebný?)

  Před přijímacími zkouškami jsem navštěvovala kurz matematiky připravující jak na přijímačky, tak na následné studium. (kurz byl domluven na OA s vyučujícím z VŠB).

 7. Splňuje škola vaše očekávání? ( Co se vám líbí a co ne? Co vás nejvíce baví? Rozhodl(a) byste se pro studium na této škole i dnes?)

  Asi bych jinou fakultu nevolila vzhledem ke znalostem získaných na střední škole. Byla jsem „nastartovaná ekonomicky“, tak v tom pokračuji. Na škole je několik předmětů, které vůbec nesouvisí s naším oborem a bohužel mám pocit, že je opravdu nikdy nevyužiju. Raději bych preferovala výuku předmětů mého oboru. Jestli se mi ale něco hodně nelíbí, je to přístup některých kantorů na VŠ při vypisování zkouškových termínů. Je dobré se dopředu informovat o předmětu, který si můžete zvolit, a hlavně o kantorovi, který ho učí.

 8. Byl(a) jste na školu dostatečně připraven(a) ze studia na OA? Které předměty vám dělaly největší problém, v čem jste naopak pociťoval(a) výhody?

  Co se týká ekonomických předmětů, tak si troufám říct, že z větší části ano. Určitě jsem měla výhodu oproti studentům z gymnázií. Například takové účetnictví je na VŠ probíráno „rychlokurzem“ a většina lidí to nikdy nepochopí a učí se to spíše nazpaměť – což asi není nejrozumnější. Zato s takovou matematikou jsem bojovala i přes přípravný kurz. Tam měli ostatní navrch.

 9. Má škola dostatek míst na kolejích? (Vyhovuje vám ubytování na kolejích? Kolik platíte měsíčně?)

  Já na kolejích nebydlím, ale co vím od spolužáků, tak si nijak nestěžují. Koleje dostanou téměř všichni, kteří si o ně požádají. A ti, kteří raději dojíždí i z větších dálek, využívají ubytovací stipendium.

 10. Co byste vzkázal(a) našim žákům?

  Aby si dobře rozmysleli, co chtějí v životě dál dělat a podle toho si i vybrali vysokou školu. Ono je potom škoda obětovat tolik času a úsilí, kdyby se to minulo účinkem. A hlavně si připravte pevné nervy, protože život na vysoké škole je na jednu stranu pohodičkou během semestru, ale pak pořádným nervovým vypětím ve zkouškovém období. Hlavně se nevzdávejte a bojujte J.

Zpět

 

UP – FF obor Psychologie

Jméno a příjmení: Michaela Ťažká, maturita 2006

 1. Jaký jste studoval(a) obor na OA, v kterém roce jste maturoval(a) a jaký jste měl(a) průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?

  Ekonomické lyceum, maturita 2006.

 2. Který obor a fakultu studujete?

  FF UP, psychologie, 4. ročník.

 3. Proč jste si vybral(a) daný obor?

  Měla jsem zde asi nejširší okruh znalostí, hodně načteno + jsem od druhého ročníku střední školy jako dobrovolník pracovala v této sféře.

 4. Jaké byly přijímací zkoušky? (Co vám dělalo největší problém? Byly pro vás těžké nebo jste je hravě zvládl(a)?)

  Přijímací zkoušky byly poměrně složité. Byly tzv. dvou-kolové. Testy měli dvě části a to biologii (kde bylo nutné znát biologii člověka včetně latinských názvů všech orgánů) a psychologickou část (která zahrnovala mimo teorii inteligenční testy). Bylo nutné z obou získat nad 50% procent a po-té do 2. ústního kola postupovalo 200 s nejvyšším počtem bodů. Ústní kolo bylo zkouškou znalostní z biologie, neurofyziologie, psychologie + osobní projev.

 5. Jak jste se na ně připravoval(a)? ( Které studijní materiály se vám osvědčily? Stačily vám znalosti ze školy nebo jste se musel(a) připravovat individuálně nad rámec vašeho středoškolského studia?)

  Musela jsem se připravovat individuálně, nad více než širší rámec mého středoškolského studia. K přijímacím zkouškám ústního kola je velmi důležité mít načteno co nejvíce doporučených publikací a mít poměrně rozsáhlé znalosti ohledně obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, klinické psychologie, psychologie práce a biologie + neurofyziologie člověka.

 6. Navštěvoval(a) jste nějaký přípravný kurz? ( Pokud ano, doporučil(a) byste ho? Myslíte si, že byl pro vás potřebný?)

  Doporučuji přihlásit se na některou z příprav na psychologii, nejlépe v Olomouci, ale je i v Ostravě. Absolvovala jsem půlroční kurz psychologie přes TUTOR v Olomouci, kdy perfektně maturantům vycházejí vstříc sobotními termíny.

 7. Splňuje škola vaše očekávání? ( Co se vám líbí a co ne? Co vás nejvíce baví? Rozhodl(a) byste se pro studium na této škole i dnes?)

  Rozhodně bych se rozhodla pro studium naší školy i dnes. Celé škole vládne skvělá atmosféra a vstřícný přístup vyučujících ke studentům. Nedá se říct, co mě nejvíce baví. Ve čtvrtém ročníku si tak nějak už vybíráme své specializace a dle toho také předměty a praxe. Takže všechno?

 8. Byl(a) jste na školu dostatečně připraven(a) ze studia na OA? Které předměty vám dělaly největší problém, v čem jste naopak pociťoval(a) výhody?

  K této otázce není ode mne validní se vyjadřovat, protože jsem měla individuální studijní plán.

 9. Má škola dostatek míst na kolejích? (Vyhovuje vám ubytování na kolejích? Kolik platíte měsíčně?)

  Bydlím na koleji Šmerala. Měsíčně platím max. do dvou tisíc. Myslím že je naše škola poměrně kapacitně vybavena s místy na kolejích, protože jsem nikdy neměla problém. Ubytování na koleji mi plně vyhovuje, protože mám svůj klid na učení a současně přátelé všude okolo a blízko sebe, takže je tu mimo učení pořád co dělatJ.

 10. Co byste vzkázal(a) našim žákům?

  Nevzdávejte se svých vysněných oborů, protože život je tak akorát dlouhý na to, abychom dělali práci, která nás baví a naplňuje J.

Zpět

 

MU – FF obor Sdružená uměnovědná studia

Jméno a příjmení: Simona Forgáčová, maturita 2007

 1. Jaký jste studoval(a) obor na OA, v kterém roce jste maturoval(a) a jaký jste měl(a) průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?

  Ekonomické lyceum, 2007.

 2. Který obor a fakultu studujete?

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Sdružená uměnovědná studia.

 3. Proč jste si vybral(a) daný obor?

  Protože mě zajímalo umění a v navazujícím magisterském studiu – Management v kultuře můžu využít i ekonomické znalosti ze SŠ.

 4. Jaké byly přijímací zkoušky? (Co vám dělalo největší problém? Byly pro vás těžké nebo jste je hravě zvládl(a)?)

  Přijímací test byl obtížný – pro někoho více, pro jiného méně. Dle mého jsou ale přijímačky SCIO těžší než ty, které si dělá MU sama.

 5. Jak jste se na ně připravoval(a)? ( Které studijní materiály se vám osvědčily? Stačily vám znalosti ze školy nebo jste se musel(a) připravovat individuálně nad rámec vašeho středoškolského studia?

  Absolvovala jsem přípravný kurz Sokrates, ano, doporučila bych jej, protože mi pomohl lépe a rychleji řešit úlohy u přijímacích zkoušek. Znalosti ze školy byly v přijímacích zkouškách dle mého zanedbatelné. Připravovala jsem se z testů na VŠ z minulých let a také z materiálů přípravného kurzu.

 6. Navštěvoval(a) jste nějaký přípravný kurz? ( Pokud ano, doporučil(a) byste ho? Myslíte si, že byl pro vás potřebný?)

  Viz ot. 5.

 7. Splňuje škola vaše očekávání? ( Co se vám líbí a co ne? Co vás nejvíce baví? Rozhodl(a) byste se pro studium na této škole i dnes?)

  Ano i ne J. Šla jsem na tento obor hlavně proto, abych získala kulturní přehled a mohla pak pokračovat na již zmíněném Managementu v kultuře. Co mi vadí je, že na našem oboru neexistuje ucelený kolektiv, nemáme cvičení, takže se skoro nepotkáváme. Také moc neexistuje kontakt s profesorem – komunikuje se hlavně elektronicky, když něco potřebujete. Kdybych se měla rozhodnout znovu, asi bych si zase vybrala stejně.

 8. Byl(a) jste na školu dostatečně připraven(a) ze studia na OA? Které předměty vám dělaly největší problém, v čem jste naopak pociťoval(a) výhody?

  V tomto oboru jsem nevyužila snad žádné znalosti ze SŠ, maximálně nějaké humanitní vědy a anglický jazyk, který je na akademické půdě už skoro předpokladem ke studiu.

 9. Má škola dostatek míst na kolejích? (Vyhovuje vám ubytování na kolejích? Kolik platíte měsíčně?)

  Koleje se přidělují podle času dojezdnosti. V prvním ročníku je z Ostravy dostane asi každý, v dalších letech závisí už i na známkovém průměru – nemusíte je tudíž získat vůbec. Cena se pohybuje v těch nejhorších kategoriích asi okolo 2000 na měsíc a v těch lepších může přesáhnout i 3000. Cena samozřejmě nezahrnuje internet a další služby. Jestli Vás zajímá konkrétní rozpočet, můžete se podívat na www.skm.muni.cz, kde najdete podrobnější informace. Já mám zkušenosti s kolejemi v Komárově a vcelku nejsou špatné J.

 10. Co byste vzkázal(a) našim žákům?

  Pevné nervy u maturit a štěstí u přijímacích zkoušek na VŠ. J

Zpět

 

VŠB – HGF obor Automatizace technologických procesů

Jméno a příjmení: P.F., maturita 2004

 1. Jaký jste studoval(a) obor na OA, v kterém roce jste maturoval(a) a jaký jste měl(a) průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?

  Obor obchodní akademie, maturovala jsem v roce 2004.

 2. Který obor a fakultu studujete?

  Obor Automatizace technologických procesů, fakulta Hornicko-geologická, doktorské studium.

 3. Proč jste si vybral(a) daný obor?

  Protože jsem zjistila, že mě technické zaměření baví více než ekonomické.

 4. Jaké byly přijímací zkoušky? (Co vám dělalo největší problém? Byly pro vás těžké nebo jste je hravě zvládl(a)?)

  Přijímací zkoušky byly pouze z matematiky, sice jsem v posledním ročníku střední školy docházela do jiné třídy na hodiny matematiky, protože z naší třídy si vybralo málo spolužáků jako maturitní předmět matematiku, ale i přesto jsem skoro všechny příklady zvládla a evidentně dobře, jelikož mě přijali.

 5. Jak jste se na ně připravoval(a)? ( Které studijní materiály se vám osvědčily? Stačily vám znalosti ze školy nebo jste se musel(a) připravovat individuálně nad rámec vašeho středoškolského studia?

  Na přijímací zkoušky jsem se vůbec nepřipravovala, stačily mi znalosti ze střední školy. Pouze jsem si propočítala příklady, které jsme počítali na střední škole.

 6. Navštěvoval(a) jste nějaký přípravný kurz? ( Pokud ano, doporučil(a) byste ho? Myslíte si, že byl pro vás potřebný?)

  Nenavštěvovala jsem žádný kurz.

 7. Splňuje škola vaše očekávání? ( Co se vám líbí a co ne? Co vás nejvíce baví? Rozhodl(a) byste se pro studium na této škole i dnes?)

  Jsem velmi spokojená, ze začátku jsem si nebyla jistá technickým zaměřením, ovšem nalezla jsem zde větší vyžití než v ekonomické oblasti a proto jsem z bakaláře pokračovala na inženýra a následně i na doktorské studium.

 8. Byl(a) jste na školu dostatečně připraven(a) ze studia na OA? Které předměty vám dělaly největší problém, v čem jste naopak pociťoval(a) výhody?

  Na studium na vysoké škole jsem byla připravená v oblasti ekonomické, to jsem se opravdu nemusela vůbec učit, všechny ekonomické předměty, které jsem  průběhu bakalářského studia měla, jsem zvládala bez jakékoliv přípravy. Naopak třeba matematiku a fyziku jsem se musela doučit, neměla jsem skoro žádné základy, derivace nebo integrály, které probírají na gymnáziích jsem vůbec neznala. Ale na střední škole mě naučili se připravovat průběžně a taky zvládat velké množství učiva, takže jsem neměla problém se doučit veškeré základy, které jsme neprobrali.

 9. Má škola dostatek míst na kolejích? (Vyhovuje vám ubytování na kolejích? Kolik platíte měsíčně?)

  Nebydlím na kolejích, takže netuším.

 10. Co byste vzkázal(a) našim žákům?

  Musím uznat, že škola je velmi solidně vybavena, taktéž v dnešní době, kdy už někteří kantoři odešli, můžu říct, že i učitelé jsou zde výborní. Množství vědomostí, které zde načerpáte, jsou mnohdy nad rámec jiných škol a díky nim budete v informační výhodě oproti ostatním studentům. Dále, že s touto školou můžete klidně zvládnout studium na vysoké škole, jako jiní studenti například z gymnázií, pokud se budete snažit a budete mít zájem si nastudovat potřebné materiály sami a nevzdáte to.

Zpět

 

SU – obor Lázeňství, gastronomie, turismus

Jméno a příjmení: K.S., maturita 2008

 1. Jaký jste studoval(a) obor na OA, v kterém roce jste maturoval(a) a jaký jste měl(a) průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?

  Ekonomické lyceum, maturita 2008. A myslím,že jsem se neučila zrovna špatně! To, co mě bavilo, tak tam jsem se snažila více učit!

 2. Který obor a fakultu studujete?

  Lázeňství, gastronomie, turismus. Slezská univerzita v Opavě, 2. ročník.

 3. Proč jste si vybral(a) daný obor?

  Byl to můj sen, zabývat se cestovním ruchem.

 4. Jaké byly přijímací zkoušky? (Co vám dělalo největší problém? Byly pro vás těžké nebo jste je hravě zvládl(a)?)

  Přijímací zkoušky byly ze všeobecného předpokladu (ne Scio). Testy byly přijatelné, nebyly náročné, ale bylo třeba mít přehled.

 5. Jak jste se na ně připravoval(a)? ( Které studijní materiály se vám osvědčily? Stačily vám znalosti ze školy nebo jste se musel(a) připravovat individuálně nad rámec vašeho středoškolského studia?

  Učila jsem se ze zkoušek z minulých let, ale nakoukla jsem i do materiálu ze SŠ.

 6. Navštěvoval(a) jste nějaký přípravný kurz? (Pokud ano, doporučil(a) byste ho? Myslíte si, že byl pro vás potřebný?)

  Ne, nenavštěvovala jsem žádný kurz!

 7. Splňuje škola vaše očekávání? ( Co se vám líbí a co ne? Co vás nejvíce baví? Rozhodl(a) byste se pro studium na této škole i dnes?)

  No, nad tím by se dalo polemizovat! Obor jako název zní přitažlivě i předměty, které se zde vyučují. Ovšem vášeň pro teorii a náplň předmětů cítím jen u některých.

 8. Byl(a) jste na školu dostatečně připraven(a) ze studia na OA? Které předměty vám dělaly největší problém, v čem jste naopak pociťoval(a) výhody?

  Problém mi dělala matematika (neprobírali jsme učivo, které mají studenti na gymplu), což nás znevýhodňovalo. A výhody, tak snad v ekonomice.

 9. Má škola dostatek míst na kolejích? (Vyhovuje vám ubytování na kolejích? Kolik platíte měsíčně?)

  Na kolejích nejsem, ale ceny se za měsíc pohybují kolem 2000 Kč. A co se týče míst, to nevím. Koleje jsou vzdálené i 30 minut a je třeba dojíždět, ale jsou taky koleje, které jsou i 5 minut od školy.

 10. Co byste vzkázal(a) našim žákům?

  Užijte si na střední, co to jde! Na vysoké škole už působíte více sami za sebe! Lze se spolehnout jen na sebe!

Zpět

 

UP – PF obor Právo ve veřejné správě

Jméno a příjmení: A.T., maturita 2008

 1. Jaký jste studoval(a) obor na OA, v kterém roce jste maturoval(a) a jaký jste měl(a) průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?
  Veřejnosprávní činnost, 2008, 1,3.
 2. Který obor a fakultu studujete?
  Právo ve veřejné správě, Právnická fakulta UP v Olomouci, 2. ročník.
 3. Proč jste si vybral(a) daný obor?
  Protože mě baví právo a vždy jsem tam chtěla.
 4. Jaké byly přijímací zkoušky?
  (Co vám dělalo největší problém? Byly pro vás těžké nebo jste je hravě zvládl(a)?) Přijímačky byly písemné, dělala si je fakulta, nyní už se ale dělají SCIA.
 5. Jak jste se na ně připravoval(a)? ( Které studijní materiály se vám osvědčily? Stačily vám znalosti ze školy nebo jste se musel(a) připravovat individuálně nad rámec vašeho středoškolského studia?
  Stačily mi znalosti ze střední školy. To však neznamená, že není třeba se na ně učit.
 6. Navštěvoval(a) jste nějaký přípravný kurz? ( Pokud ano, doporučil(a) byste ho? Myslíte si, že byl pro vás potřebný?)
  Ne.
 7. Splňuje škola vaše očekávání? ( Co se vám líbí a co ne? Co vás nejvíce baví? Rozhodl(a) byste se pro studium na této škole i dnes?)
  Ano. Jsem naprosto spokojená. Ano
 8. Byl(a) jste na školu dostatečně připraven(a) ze studia na OA? Které předměty vám dělaly největší problém, v čem jste naopak pociťoval(a) výhody?
  Studium na SŠ se nedá srovnat se studiem na VŠ, kde je vše do podrobností a přesností, to jsou prostě práva. Nikdy nejste dost připraven J. Ale OA mi poskytla dobrý základ. Měla jsem výhodu v tom, že jsem na rozdíl od mých vysokoškolských spolužáků měla ponětí o právu.
 9. Má škola dostatek míst na kolejích? (Vyhovuje vám ubytování na kolejích? Kolik platíte měsíčně?)
  Ano má, ale nejsem ubytována na kolejích. Dojíždím.
 10. Co byste vzkázal(a) našim žákům?
  Všichni na VŠ… dnes jen maturita nic neznamená.
Zpět

 

VŠB – EKF obor Marketing a obchod

Jméno a příjmení: Boris Dunaj, maturita 2008

 1. Jaký jste studoval obor na OA, v kterém roce jste maturoval a jaký jste měl průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?
  Studoval jsem obor Obchodní akademie, maturoval jsem v roce 2008 a průměr jsem měl asi kolem 2,5.
 2. Který obor a fakultu studujete?
  Studuji VŠB Ekonomickou fakultu, obor marketing a obchod, 2. ročník.
 3. Proč jste si vybral daný obor?
  Protože mě zajímá problematika vztahující se k marketingu (reklama, propagace, prosazování na trhu…). Navíc, oproti účetnictví či financím se zde nepracuje pouze s čísly.
 4. Jaké byly přijímací zkoušky? (Co vám dělalo největší problém? Byly pro vás těžké nebo jste je hravě zvládl?)
  Přijímací řízení bylo formou SCIO testů OSP. Pro mne bylo přijímací řízení velice těžké a náročné na psychiku. Ale u těchto testů je to individuální, protože prokážou především rychlost logického myšlení v krátkém čase.
 5. Jak jste se na ně připravoval? Které studijní materiály se vám osvědčily?
  Stačily vám znalosti ze školy nebo jste se musel připravovat individuálně nad rámec vašeho středoškolského studia? Připravoval jsem se za pomoci vzorových SCIO testů.
 6. Navštěvoval jste nějaký přípravný kurz? (Pokud ano, doporučil byste ho? Myslíte si, že byl pro vás potřebný?)
  Nenavštěvoval.
 7. Splňuje škola vaše očekávání? (Co se vám líbí a co ne? Co vás nejvíce baví? Rozhodl byste se pro studium na této škole i dnes?)
  Škola splňuje mé očekávání. Výhodou pro mě je, že nemusím dojíždět.
 8. Byl jste na školu dostatečně připraven ze studia na OA? Které předměty vám dělaly největší problém, v čem jste naopak pociťoval výhody?
  Rozhodně. Co se týče ekonomických předmětů a účetnictví, jsou studenti OAO v obrovské výhodě před studenty z gymnázia. Určitě bych všem, kteří uvažují o vysoké škole ekonomického zaměření, doporučil, aby si uchovávali sešity ze střední. Budou se určitě hodit. Největším problémem je matematika. V té mají naopak výhodu studenti z gymnázia.
 9. Má škola dostatek míst na kolejích? (Vyhovuje vám ubytování na kolejích? Kolik platíte měsíčně?)
  Nebydlím na kolejích.
 10. Co byste vzkázal našim žákům?
  Aby se nebáli zkusit studium na vysoké škole. Není to o nic těžší, než zvládnout střední školu. Jediná věc, na kterou se klade větší důraz, je studentova morálka a samostatnost. Na výšce totiž studuje každý za sebe a nikdo vás do učení tlačit nebude. Vše záleží pouze na vás.
Zpět

 

 

 

Bankéř v Reiffeisen Bank

Jméno a příjmení: Dagmar Přecechtělová, maturita 2007

 1. Jaký jste studoval(a) obor na OA, v kterém roce jste maturoval(a) a jaký jste měl(a) průměrný prospěch na OA (nechcete-li uvádět prospěch, nemusíte)?

  Obor – Ekonomické Lyceum, maturitní zkouška v roce 2007.

 2. Jakou vykonáváte funkci a kde pracujete?

  Pracuji jako Bankéř v Raiffeisenbank a. s., Praha.

 3. Připravila vás škola dostatečně pro tuto práci?

  Částečně mne připravila střední škola, částečně přerušená VŠ.

 4. Jste spokojen(a)? (S náplní práce, přístupem zaměstnavatele, finančním hodnocením?)

  Mohu říci, že co se týče mé práce (náplň práce, přístup zaměstnavatele, firemní zázení atd.) jsem zcela spokojena. Jelikož pracuji v Praze – finanční ohodnocení je na velmi dobré úrovni, ovšem ta samá pozice v Ostravě není dle mého názoru korektně placena.

 5. Baví vás to? Odpovídá vaše pozice vašemu vzdělání?

  Ano, čerpám ze znalostí SŠ, ale pro komunikaci s klienty v cizím jazyce byla potřeba další jazyková cvičení a jazykový kurz.

 6. Využíváte svých jazykových znalostí?

  Viz bod 5.

 7. Budete se hlásit na VŠ?

  Studium mám přerušeno, pokračovat určitě budu.

 8. Co byste vzkázal(a) našim žákům?

  Z vlastní zkušenosti a s odstupem času mohu říci, že Vás střední škola nenávratně poznamená a je jen na vás, jak moc ze studia vytěžíte a použijete v životě. Každopádně – studium by mělo být prioritní.

Zpět