KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Co dělat, když se nedostanu na VŠ?

Nepřijetí na vysokou školu? Ano, může se to týkat každého z vás. Ale nemusíte ještě zdaleka věšet hlavu. Existuje totiž hned několik možností, co v tomto případě dělat.

  1. Odvolání
  2. Druhé kolo VŠ
  3. Soukromé vysoké školy
  4. Nultý ročník
  5. Vyšší odborné školy
  6. Pomaturitní studium
  7. Studium přes Internet
  8. Pobyt v zahraničí
  9. Práce
  10. Úřad práce


Odvolání je jednou z možností a měli byste ho uplatnit jako první, protože přináší možnost dostat se na tu vysokou školu, na které opravdu chcete studovat. Největší šanci máte, pokud jste splnili limit přijímacího řízení, ale nedostali jste se z kapacitních důvodů. Čím více se pak blížíte pomyslné čáře, která odděluje přijaté od nepřijatých, tím máte větší šanci na přijetí. Vysoké školy si zpravidla nechávají volná místa, právě pro uchazeče žádající o odvolání, a další volná místa se vytvoří, pokud někteří přijatí uchazeči odmítnou místo, protože se dostali na jinou vysokou školu. Někdo si podá přihlášku např. na VŠE v Praze, VŠB v Ostravě a SU OPF v Karviné. Pokud se dostane na všechny tyto školy, nastoupí např. na VŠE a tím se uvolní místo na VŠB nebo v Karviné.
Odvolání můžete napsat z různých důvodů, např. proto, že jste nebyli přijati z kapacitních důvodů, ale vy máte o studium eminentní zájem, nebo můžete napadnout zadání nebo opravu přijímacího testu.
Pokud byste chtěli studovat na VŠB EKF, nebyli jste přijati a měli jste výsledky testů NSZ SCIO nižší než 40 percentil, zkuste si napsat odvolání také. Od našich absolventů totiž víme, že vloni nakonec byli přijati na odvolání i studenti s nižším počtem dosažených percentil než bylo avizováno v materiálech SCIO jako doporučené pro přijetí. Škola někdy přizpůsobuje podmínky podle počtu uchazečů. Šanci na odvolání máte tedy větší na méně prestižních školách. Odvolání tedy slouží k vytvoření „druhého pořadníku“ na volná místa. Posílejte ho doporučeně. Více se můžete dozvědět na www.oao.cz./kariérové poradenstvi/jak napsat odvolání.

 


Další možností je druhé kolo, které některé univerzity vypisují v létě. Většinou se jedná o školy, které nenaplnily kapacitu během prvního kola přijímacího řízení, nebo na které se nedostavilo hodně přijatých studentů k zápisu. Například Slezská Universita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné přijímá tento rok přihlášky na druhé kolo přijímacího řízení do 17.7. 2009. Většina prestižních vysokých škol však druhá kola přijímacího řízení nevypisují v důsledku nadměrné kapacity uchazečů. Některé vysoké školy také někdy nabízejí ještě v srpnu dodatečně otevřené obory. Informace musíte hledat na webových stránkách vysokých škol, případně na www.kampomaturite.cz, www.vysokeskoly.cz, www.vysokeskoly.com, www.infoabsolven.cz, … .

 


Na soukromé vysoké školy obvykle můžete zaslat přihlášku až do konce srpna nebo někde během celého školního roku. Po prvním ročníku, pokud vám placení poplatků bude způsobovat problémy, pak můžete přejít na veřejnou vysokou školu, kde vám může být při studiu stejného oboru první ročník uznán (rozhoduje o tom děkan fakulty). Můžete pak nastoupit přímo do druhého ročníku, pokud projdete přijímacím řízením v následujícím školním roce. Školné se na těchto školách pohybuje obvykle od 15 000 až po 75 000 Kč za semestr nebo i více.

 


Pokud jste rozhodnuti, že chcete studovat například právo nebo psychologii či jiné prestižní obory a nebyli jste přijati, můžete nastoupit do nultého ročníku. Vysoké školy je nabízejí v rámci celoživotního vzdělávání. Studium si musíte obvykle platit, ale máte velké předpoklady, že budete přijati v následujícím školním roce. Dokazují to statistiky. Vysoké školy někdy také udělují za absolvování nultého ročníku bonusové body. Tyto kurzy jsou obvykle podobné výuce v prvním ročníku. Na některých školách vám dokonce uznají některé zkoušky z nultého ročníku (samozřejmě pokud máte výborný prospěch), pokud projdete úspěšně přijímacím řízením v příštím roce. Školné je však dost vysoké. Např. na MU v Brně za nultý ročník zaplatíte 60 000 Kč za 120 hodin výuky.

 


Možná bude pro vás dobré zvolit si nějaký obor na vyšší odborné škole, pokud jste se nedostali na VŠ. Její absolventi jsou sice v praxi většinou méně finančně ohodnocováni než absolventi VŠ, ale mnohdy jsou zaměstnavateli více žádáni, protože jejich studium je daleko více zaměřeno na praxi. Pokud vás zajímá sociální problematika a chtěli byste pracovat v budoucnu jako sociální pracovník, můžete se přihlásit na naši školu Vyšší odbornou školu sociální. Přijímací zkoušky se v letošním školním roce nebudou konat. Příjímací řízení pro druhé kolo proběhne v posledním týdnu v srpnu. Do té doby si musíte podat svou přihlášku. Také většina ostatních VOŠ bere přihlášky i v létě a v červenci nebo srpnu bude organizovat 2. kolo přijímacího řízení. Dávají tak šanci těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ. Zvažte však, jestli má pro vás smysl studovat ekonomické obory na VOŠ. Ověřte si, zda nebudete probírat učivo, které jste se již učili na naší obchodní akademii. Vyšší odborné školy jsou státní s velmi nízkým poplatkem za studium (asi 3 000 Kč) a soukromé, kde se již školné pohybuje od 4000 až po 25 000 Kč. Při hledání informací vám pomohou tyto webové stránky: www.vyssiodborneskoly.cz, www.kampomaturite.cz, www.infoabsolvent.cz, … .

 


Cizí jazyk je dnes nezbytné kritérium většiny zaměstnavatelů v České republice, a proto se vyplatí investovat do jeho studia. Výhodou tohoto studia je to, že neztrácíte statut studenta, takže můžete i nadále využívat studentských slev a hlavně výhod, jakou je například sociální a zdravotní pojištění placené státem. Naopak nevýhodou je cena tohoto studia, která se pohybuje kolem 25 až 30 tisíc korun. V Ostravě je několik jazykových škol nebo agentur, které toto studium nabízejí. Obvykle jste v rámci tohoto studia připravováni ke složení mezinárodně uznávaného certifikátu v daném jazyce, pokud navazujete na maturitu z daného jazyka. Během tohoto roku se můžete intenzivně připravovat na přijímací zkoušky na vámi vytouženou VŠ.
Jako pomaturitní studium je také vedeno studium oborů Lékařské fakulty, Právo, Psychologie, Ekonomika a management v agentuře Tutor, při čemž je toto studium organizováno jako nultý ročník. Můžete se obvykle přihlásit i v září. Často však tyto školy nebo agentury nabízejí slevy, pokud se přihlásíte dříve.

 


Můžete studovat i tímto způsobem, kdy je to mnohdy i zdarma. Máte možnost takto získat různé přednášky, studijní materiály, biografie i webové odkazy téměř ke všem oborům. Pomůže vám webová stránka http/ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm. Také si můžete předplatit e-learningové kurzy, za které již však musíte většinou platit. Samozřejmě takto nezískáte akademický titul. Rozšíříte si však své znalosti. Další informace najdete na www.otevrenauniverzita.cz.

 


Vzhledem k tomu, že klesá v poslední době počet absolventů středních škol, je čím dál tím snazší dostat se na nějakou vysokou nebo vyšší odbornou školu. Dobře však zvažte, zda má smysl studovat obor, o kterém víte, že vás vůbec nezajímá, jeho studium vám bude dělat problémy a pak v něm nebudete chtít dále pracovat. Myslím si, že je pak mnohem vhodnější odjet do zahraničí, kde můžete pracovat (případně vykonávat práci au-pair) a vydělat si své vlastní peníze pro případné další studium. Navíc se zdokonalíte v cizím jazyce, což určitě ocení váš budoucí zaměstnavatel. Můžete využít služeb Student Agency nebo pracovních agentur. Nejlepší je však využít osobních kontaktů a domluvit si ubytování a práci v zahraničí přes známé nebo příbuzné, případně přes spolužáky, kteří již mají nějakou zkušenost s prací v zahraničí. Naučíte se tak starat sami o sebe, získáte cenné zkušenosti a spoustu nových přátel, naučíte se jednat s lidmi jiných národností, budete nezávislí na svých rodičích, budete si více vážit peněz a naučíte se s nimi hospodařit. Pokud budete moci, zařiďte si v zahraničí jazykový kurz, což vás donutí rozšiřovat si své jazykové znalosti a dovednosti. Nezapomeňte si však včas podat přihlášky na VŠ v následujícím roce.

 


Možná se rozhodnete nastoupit do práce. Na jedné straně si budete vydělávat své vlastní peníze a nebudete finančně zatěžovat své rodiče, na straně druhé, pro většinu těchto absolventů je pak velmi těžké vrátit se ke studiu. Můžete ještě zvolit variantu kombinovaného studia, kdy chodíte do práce a zároveň na určitý počet hodin týdně docházíte do školy. Ne však každý zaměstnavatel vám bude vaše studium tolerovat. Pokud se rozhodnete pro variantu nastoupit do práce, doporučuji pak využít některých přípravných kurzů pro přijímací zkoušky na VŠ nebo alespoň jazykových kurzů, abyste nevyšli ze cviku učit se a pravidelně se připravovat.

 


Někteří absolventi se ptají, zda se musí ihned hlásit na Úřad práce, jakmile obdrží oznámení o nepřijetí ke studiu. Podle pracovníků Úřadu práce v případě, že je ještě i minimální  šance dostat se  na nějaké navazující studium, je lepší se na ÚP nehlásit. Pokud chcete využít ještě poslední prázdniny, je dobré se hlásit až na jejich konci nebo až po nich. Pak je třeba se evidovat na ÚP v místě trvalého bydliště. Statut studenta máte až do 31. 8. (z hlediska zdravotního a sociálního pojištění – platí je za vás stát), i když jste přestali být žákem OA v den vykonání maturitní zkoušky. Dokud však nebudete zapsáni na jiné škole, ztrácíte výhody studenta např. při slevách na vstupném, jízdném apod..

 

13. 6. 2009, Mgr. Hana Skalská