KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Jít či nejít na den otevřených dveří VŠ?

Téměř každá vysoká škola pořádá pro své uchazeče o studium den otevřených dveří. Bohužel jen málo škol organizuje tuto akci mimo výuku, tj. o víkendu. Většinou jsou tyto dny otevřených dveří během týdne a obvykle od 9:00 hod. Proto dobře zvažte, zda se na fakultě dozvíte něco více než je uvedeno na webových stránkách fakulty nebo než víte od svých známých. Výuka ve čtvrtém ročníku, zvláště v maturitních předmětech je náročná a mohla by vám chybět.

Přesto existují důvody, proč se na den otevřených dveří vydat:

  • máte možnost prohlédnout si fakultu, na které chcete studovat, vdechnout její atmosféru, poznat některé vyučující nebo studenty, nahlédnout do učeben; budete-li dělat přijímací zkoušky na dané fakultě, budete vědět, kde ji hledat,
  • v případě, že váháte mezi dvěmi fakultami, které nabízejí podobný obor, může vám ve vašem rozhodnutí pomoci právě den otevřených dveří – např. pokud váháte mezi VŠB Ekf a Obchodně-podnikatelskou fakultou v Karviné,
  • můžete se zeptat na něco, co vám není jasné z webových stránek, např. jak přesně vyplnit přihlášku, zda budou poskytovány nějaké bonusové body pro studenty při přijímacím řízení nebo zda někteří studenti nebudou muset dělat přijímací zkoušky vůbec, jak si zažádat o koleje a zda je dostatek volných míst, zda fakulta nabízí zahraniční stáže pro studenty, jaké má vybavení; proto je dobré si vždy webové stránky dané fakulty nastudovat předem,
  • poradí vám, jak se nejlépe připravit na jejich přijímací zkoušky, někdy máte možnost si přímo zakoupit jejich přípravné materiály nebo skripta, která nejsou k dostání v knihkupectví, mohou vám doporučit také přípravné kurzy, které nabízí jejich fakulta,
  • můžete získat nějaké prezentační materiály fakulty – např. přehled oborů, studijní plány, informace o akcích fakulty, studijní katalog apod.

Některé prestižní fakulty nepořádají dny otevřených dveří vůbec, protože mají dostatek zájemců o studium. Jiné fakulty, které mají zájemců nedostatek, se snaží den otevřených dveří zorganizovat velmi poutavě, aby vyvolaly u uchazečů dobrý dojem a zájem o studium. Některé školy, zejména soukromé, pořádají den otevřených dveří několikrát za rok a dokonce, pokud si chcete prohlédnout budovu školy, můžete se předem objednat a oni se vám budou věnovat. Informace však také můžete získat od bývalých absolventů naší školy nebo jiných známých, kteří vám možná podají nejlepší informace o fakultách a oborech, které studují a které si takříkajíc odzkoušeli na vlastní kůži. Berte však i jejich rady s rezervou, protože, co vyhovuje jim, nemusí vyhovovat vám.

 

29.11. 2008, Mgr. Skalská