KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Přípravné kurzy na VŠ

Chcete být co nejlépe připraveni na přijímací zkoušky a ke studiu na VŠ a jste ochotni do vaší přípravy investovat i určitou finanční částku? Zajímejte se o nabídku přípravných kurzů nejlépe již ve 3. ročníku vašeho studia na OA? Pročtěte si také pár rad pro váš správný výběr. 

 1. Přípravné kurzy na VŠ
 2. Charakteristika
 3. Doporučení pro výběr kurzu
 4. Nabídka vybraných kurzů v Ostravě

1. Charakteristika

Pro zlepšení přípravy na studium na VŠ se nabízejí uchazečům, zejména žákům středních škol, tzv. přípravné kurzy, které jsou organizovány buď přímo jednotlivými fakultami VŠ nebo různými agenturami. Na některých fakultách jsou dokonce pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení tyto kurzy zcela nezbytné a stávají se běžnou součástí přípravy uchazečů o studium. Některé VŠ totiž požadují u přijímacích zkoušek, nebo osobních pohovorů v rámci přijímacího řízení, znalosti nebo dovednosti, které žák střední školy nemůže obvykle získat během standardní výuky. Některé přípravné kurzy jsou vhodné také např. pro žáky středních odborných škol,  zejména tehdy, když měli výuku předmětů, z kterých budou dělat přijímací zkoušky, v nižší dotaci než např. žáci gymnázií. Také jsou v nabídce kurzy, které žáky připraví zejména po metodické stránce na testy obecných studijních předpokladů. Podrobnější informace o konkrétních nabídkách najdete na internetu na webových stránkách různých agentur nebo fakult (odkazy najdete na tomto webovém portálu v části odkazy), na nástěnkách VP, ve školní  knihovně, informujte se také u výchovného poradce ve škole, který má k dispozici nabídky určitých agentur a také má zpětnou vazbu od žáků nebo absolventů. Taky najdete různé články na webových stránkách www.kampomaturite.cz, www.studentin.czapod.

Přípravné kurzy bychom mohli rozdělit podle intenzity přípravy takto:

 • sobotní nebo víkendové přípravné kurzy na VŠ (obvykle každých 14 dní v délce jen několika hodin, někdy jen  během 1- 2 víkendů, ale i intenzivněji po dobu několika měsíců, od října do května), někdy nazývané i jako nulté ročníky (kurzy probíhají jen o víkendech, ale probíhají téměř během celého školního roku)
 • denní odborné pomaturitní studium – vedené vysokoškolskou formou jako nultý ročník VŠ (asi 4x v týdnu) – např. studium práva, psychologie a společenských věd, medicíny, ekonomie a managementu (říjen – květen, cena např. 9690 Kč u agentury AZ SMART); studenti je většinou volí, když se nedostanou na VŠ

2. Doporučení pro výběr kurzu

 • Výběru kurzu byste měli věnovat patřičnou pozornost a čas.
 • Měli byste začít vybírat již ve třetím ročníku střední školy. Na konci prvního pololetí ve 4. ročníku po odeslání přihlášky je již obvykle pozdě. I když i na poslední chvíli ještě můžete vylepšit svou přípravu na přijímací zkoušky výběrem vhodného kurzu.
 • Zvažte, zda je pro vás kurz opravdu potřebný nebo zda vám stačí si zakoupit jen vhodnou literaturu nebo on-line testy, případně absolvovat volitelný předmět na OA – příprava na přijímací zkoušky VŠ. Pokud však máte problém přinutit se k učení, pravidelná návštěvnost kurzu určitě  přispěje k vaši větší motivaci k učení. Taky výklad učitele je obvykle srozumitelnější než samostudium a můžete se zeptat na to, čemu nerozumíte. Ceny kurzů jsou však dost vysoké.
 • Na základě zkušeností našich absolventů OA vím, že  přípravné kurzy navštěvovali zejména ti, kteří chtěli studovat právnické obory, psychologii nebo obory na Masarykově univerzitě v Brně, kde se vyžadovaly jejich vlastní testy studijních předpokladů. Někteří navštěvovali dokonce podobný kurz u dvou agentur. Také si někteří naši absolventi pochvalovali přípravný kurz matematiky, který nabízela VŠB nebo SU – OPF v Karviné a který byl především určen pro již přijaté studenty, nebo pro žáky střed. odborných škol, který probíhá během škol. roku a je také dobrou přípravou na maturitu. Nově se otevírají kurzy pro přípravu na NSZ SCIO OSP nebo ZSV (základy společenských věd), které v posledních letech nahradily přijímací zkoušky mnoha fakult. Na webových stránkách VŠ si musíte zjistit, které zkoušky bude daná fakulta u daného oboru vyžadovat a podle toho si zvolit přípravný kurz.
 • Můžete také získat výhodnou slevu na poplatcích, pokud se přihlásíte včas, nebo přihlásíte-li své kamarády nebo rodinné příslušníky.
 • Informujte se o tom, kdo vás bude učit, jaké má zkušenosti s výukou a zda má přístup k aktuálním informacím o přijímacích zkouškách. Můžete ho kontaktovat a zeptat se přímo na věci, které vás zajímají.
 • Poptejte se svých spolužáků, absolventů naší školy nebo známých na jejich osobní zkušenosti s kurzem, zda byli s kurzem spokojeni a zda splnil jejich očekávání. Hlavně se ptejte těch, kteří již prošli přijímacím řízením, chtějte vědět, na co se máte především zaměřit, co je důležité. Pročtěte si případná hodnocení na internetu. Mějte však na paměti, že je to jen hodnocení konkrétního jednotlivce s určitým kurzem a lektorem.
 • Zjistěte si, zda obdržíte nějaké studijní materiály a zda budou v ceně kurzu. Zajímejte se o to, zda obdržíte nějakou publikaci, případně slevu na zakoupení,  nebo jen pár ofocených stránek z předešlých přijímaček. Chtějte vědět, zda budete mít možnost i konzultací přes internet nebo e-learningové podoby studia.
 • Porovnejte si ceny a kvalitu podobných kurzů u různých agentur nebo vzdělávacích center.
 • K přípravě na výuku v kurzu přistupujte zodpovědně. Zaplatíte za kurz dost peněz, ale konečný výsledek přijímacích zkoušek bude záležet především na vás, na vašem přístupu, úsilí a času věnovanému vašemu samostudiu.

3. Nabídka vybraných kurzů v Ostravě pro školní rok 2009/2010

Nabídku si můžete stáhnout zde

 

1.3. 2010, Mgr. Skalská