KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Co dál po maturitě?

Možnosti:

1. Studium na vysoké škole

Kategorie studia:

a) bakalářské studium (titul Bc.nebo BcA. v oboru umění) – po ukončení studia mají studenti možnost nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu, pokud existuje; obvykle jsou tříleté, ukončené bakalářskou zkouškou,

b) magisterské studium (titul Mgr., Ing., Ing.arch., MUDr., .…) – obvykle pětileté; ukončené magisterskou zkouškou,

c) navazující magisterské studium (titul Mgr.) – obvykle dvouleté navazující na bakalářské studium,

d) doktorské studium (titul Ph.D., Th.D. …) – je možné studovat až po ukončení magisterského studia.

Forma studia:

a) prezenční studium (PS) – dříve denní studium,

b) kombinované studium (KS) – kombinuje vhodným způsobem prezenční (blokové semináře a tutoriály) a distanční (samostudium s využitím distančních studijních podpor) – dříve tzv. dálkové, externí, studium při zaměstnání,

c) distanční studium (DS).

Typ školy:

a) veřejná (např. VŠB),

b) soukromá (školné; jsou zaměřeny téměř zcela na praxi),

c) státní (např. Universita obrany v Brně, Policejní akademie ČR, …).

 

2. Studium na vyšší odborné škole

Forma studia:

a) denní,

b) dálková.

Typ školy

a) veřejná (školné v rozsahu 2 000 až 6 000 Kč ročně),

b) soukromá (školné v rozsahu 10 000 až 40 000 Kč ročně),

c) církevní.

 

3. Studium jazyků na jazykové škole (pomaturitní studium) - je-li akreditováno MŠMT, umožňuje vám statut studenta (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, atd.).

 

4. Nastoupit do zaměstnání.

5. Odjet do zahraničí za účelem práce v zahraničí nebo studia cizího jazyka.

6. Zaevidovat se na úřadu práce.

 

29. 10. 2014, Mgr. Skalská