KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Výjezd na Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

Veletrh se koná každoročně v Brně a je určen zejména pro žáky 3. a 4. ročníku středních škol a zájemcům o celoživotní vzdělávání. Letos se konal v termínu od 3. do 6. listopadu 2015. Zájemci o studium zde mohou najít odpovědi na své otázky týkající se jejich dalšího studia. Mohou zde získat nejen různé materiály, brožury či katalogy jednotlivých VŠ nebo VOŠ, ale také cenné rady pracovníků daných fakult nebo jejich studentů.

 

Veletrhu se zúčastnily obě výchovné poradkyně naší školy, aby zde získaly informace o aktuálních podmínkách přijímacího řízení na různých vysokých školách a vyšších odborných školách. Ty měly své stánky umístěné v několika pavilonech, ve kterých se tísnily desítky studentů z různých míst naší republiky.  Výchovné poradkyně obdržely od jednotlivých VŠ spoustu informačních materiálů a doporučení. Mohou tak studentům 4. ročníku OA lépe poradit při jejich rozhodování o volbě jejich budoucího studia. Získané materiály pak vystavily ve školní knihovně, kde si je mohou studenti školy v klidu prostudovat. Některé důležité materiály umístily na nástěnku kariérového poradenství.

 

10. 11. 2015, Mgr. Hana Skalská