KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Uplatnění absolventů OA (maturita v roce 2010)

Ve školním roce 2009/2010 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii 163 absolventů. Zpracované údaje o jejich pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 135 respondentů, které byly dodány do 24. 9. 2010. Informace o svém uplatnění nepodalo dvacet osm absolventů, což činí asi 17%.
Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č.1), že většina absolventů, asi 77% z celkového počtu respondentů, studuje na vysokých školách. Sedm absolventů se stalo studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání nastoupilo jen 5 absolventů, tj. asi 4%, jazyky v rámci pomaturitního studia studují 4 absolventi Přispěla k tomu skutečnost, že několik žáků, zejména z oboru Veřejnosprávní činnost, vykonávalo v září opravnou maturitní zkoušku. Tabulka č.2 udává přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách. Z ní je patrné, že nejvíce našich absolventů studuje ekonomické obory, zejména na VŠB. Tabulka č.3 a následující grafy zobrazují uplatnění našich absolventů za poslední 4 roky. V porovnání s předcházejícími roky je vidět nepatrný pokles počtu studentů studujících na VŠ, nižší počet těch, kteří si již během prázdnin a měsíce září našli zaměstnání, a mírné navýšení těch, kteří jsou evidováni na úřadu práce. Tabulka č. 4 udává podrobnější přehled oborů na VŠ, na které nastoupili naši absolventi.


Tabulka č.1:


Třídy a obory / Počet absolventů /
Počet respondentů

Vysoké školy

Vyšší odborné školy

Zaměstná-ní

Práce v zahraničí,studium jazyků, jiné

Úřad práce

počet

%

počet

%

po-
čet

%

počet

%

počet

%

4.A / 26 / 17

10

 

3

 

2

 

1

 

1

 

4.B / 21 / 20

16

 

0

 

1

 

1

 

2

 

4.C / 25 / 24

17

 

0

 

1

 

1

 

5

 

4.E / 26 / 23

21

 

1

 

0

 

1

 

0

 

4.L / 21 / 13

13

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4.M / 24 / 18

17

 

1

 

0

 

0

 

0

 

4.S / 20 / 20

10

 

2

 

1

 

0

 

7

 

OA / 72 / 61

43

70

3

5

4

7

3

5

8

13

EL / 71 / 54

51

94

2

4

0

0

1

2

0

0

VS / 20 / 20

10

50

2

10

1

5

0

0

7

35

Celkem /163/135

104

77

7

5

5

4

4

3

15

11Tabulka č.2:


Vysoké školy

Obor/počet respondentů na VŠ

Ekonomické obory

Human. obory

Přírodov.
obory

Jiné
obory

VŠB - Ekf

Slezská un.

Jiné

počet

počet

počet

počet

počet

počet

OA / 43

12

13

13

4

0

1

EL / 51

17

9

5

4

9

7

VS / 10

2

1

2

1

0

4

Celkem 104

31

23

20

9

9

12

Celkem

74

9

9

12

71%

9%

9%

11%Tabulka č.3


Obor

Počty absolventů/počty respondentů

Rok

Vysoké školy

Vyšší odborné školy

Zaměstnání

Práce v zahraničí, studium jazyků, jiné

Úřad práce

 

 

 

%

%

%

%

%

OA

58 / 57

2007

82

0

14

4

0

86 / 68

2008

75

6

13

4

1

81 / 66

2009

86

2

2

3

8

72 / 61

2010

70

5

7

5

13

EL

52 / 52

2007

85

2

4

4

6

55 / 49

2008

92

0

4

4

0

60 / 55

2009

93

2

2

2

2

71 / 54

2010

94

4

0

2

0

VS

26 / 26

2007

69

4

27

0

0

29 / 26

2008

96

4

0

0

0

27 / 24

2009

79

0

8

4

8

20 / 20

2010

50

10

5

0

35

Cel-
kem

136 / 135

2007

81

1

13

3

2

170 / 143

2008

85

3

8

3

1

168 / 145

2009

88

1

3

3

5

163 / 135

2010

77

5

4

3

11

 

Tabulka č.4:

Přehled uplatnění absolventů OA z roku 2010 na vysokých školách

VŠ - fakulta nebo obor

OA

EL

VS

 

4.A,B,C

4.E,L,M

4.S

VŠB - Ekf

3,4,5

7,3,7

2

VŠB – Fak. metalur. , hornická- ekonom. obor

1,3,7

0,2,1

 

Slez. un. – Obch.podn. fak.

3,7,3

6,2,1

1

VŠP - Podnikání

 

1,0,0

1

VUT – Podnikat. fak. –Management v TV

 

0,0,1

 

Policejní akademie – Bezpečnostní management ve veřejné správě

 

 

1

Soukromá VŠ Praha – Mezinárodní vztahy

0,0,1

 

 

VŠB – Fakulta elektor. a informatiky – Informační a komunikační technologie

 

 

1

VŠB – FBI – Technická bezpečnost osob

1,0,0

 

 

Policejní akademie – Bezpečnostně právní fakulta

 

1,0,0

 

UTB Zlín – Účetnictví a finanční řízení

0,1,0

 

 

VOŠP v Praze - Publicistika

1,0,0

 

 

OU – NEJ ve sféře podnikání

 

0,1,0

1

Slez. un. – Knihovnictví

0,1,0

 

 

OU – Zeměpis, cestovní ruch

 

 

 

OU – Ped. fak. – MAT, OBN

 

0,1,0

 

OU – Ped. fakulta – Speciální pedagogika

 

1,0,0

1

OU - ANJ

0,0,1

 

 

OU – FF – CJL, NEJ

 

0,1,0

 

OU – FF – ANJ a SPA a literatura

1,0,0

 

 

OU – PF – Geografie, reg. rozvoj

 

0,1,1

 

OU – PF – MAT, Geografie

 

1,0,0

 

OU – FF – Politická a kulturní geografie

 

3,0,0

 

OU – PF - Ochrana a tvorba krajiny

 

0,0,1

 

OU – PF – Fyzikální geografie a geoekologie

 

0,0,1

 

OU – FF - Filosofie

 

0,0,1

 

OU – Sociální práce a politika

 

0,2,0

2

OU – Zdravot. fakulta - Všeobecná sestra

 

0,0,1

 

UP Ped. fak. – MAT, FYZ

 

0,0,1

 

MU – Fak. soc. studií - Sociologie

 

0,0,1

 

MU – FF - CJL

 

1,0,0

 

Celkem

43

51

10

Celkem

104
Zpracovala Mgr. Hana Skalská

Datum: 24. 10. 2010