KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Uplatnění absolventů OA (maturita v roce 2011)

Ve školním roce 2010/2011 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii 165 absolventů. Zpracované údaje o jejich pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 132 respondentů, které byly dodány do 27. 9. 2011. Informace o svém uplatnění nepodalo třicet tři absolventů, což činí asi 20%.
Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č.1), že většina absolventů, asi 72% z celkového počtu respondentů, studuje na vysokých školách. Šest absolventů se stalo studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání nastoupilo jen 8 absolventů, tj. asi 6%, jazyky v rámci pomaturitního studia nebo pobytu v zahraničí studuje 7 absolventů. Šestnáct absolventů je vedeno na úřadu práce, což tvoří asi 12 %. Přispěla k tomu skutečnost, že několik žáků vykonávalo v září opravnou maturitní zkoušku. Tabulka č.2 udává přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách. Z ní je patrné, že nejvíce našich absolventů studuje ekonomické obory, zejména na VŠB. Tabulka č. 3. pak popisuje umístění absolventů na jednotlivých oborech vysokých škol. Tabulka č.4 zobrazuje uplatnění našich absolventů za poslední 4 roky. V porovnání s předcházejícími roky je vidět nepatrný pokles počtu studentů studujících na VŠ, nižší počet těch, kteří si již během prázdnin a měsíce září našli zaměstnání, a mírné navýšení těch, kteří jsou evidováni na úřadu práce.

Zpracovala: Mgr. Hana Skalská, 1. 10. 2011

Uplatnění absolventů 2011

Uplatnění absolventů 2012

Uplatnění absolventů 2013