KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Úvod

Motto: „Vzdělaný člověk má vždy v sobě hodně bohatství.“ (Phaedrus)

Volba je na vás!

      Vítám Vás na webovém portálu „Kariérové poradenství“, který byl vytvořen za účelem zkvalitnění poradenských služeb naší školy – Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách. Jeho vedení je součástí projektu „Moderní, dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti Obchodní akademie v Ostravě“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

      Na Internetu již samozřejmě existuje spousta míst, která podávají informace v dané oblasti – např. webové stránky škol nebo různých agentur či časopisů, ale mnohdy jsou tyto stránky velmi podrobné, rozsáhlé nebo nepřehledné, a pro žáky je pak obtížné a zdlouhavé vyhledat požadovanou informaci.

      Materiály a informace budou zpracovávány postupně během celého školního roku a budou zařazovány podle časové aktuálnosti. Informace na webu budou doplňovány i tištěnou formou na prezentačních nástěnkách zaměřených na kariérové poradenství (škola: pavilon B - přízemí a pavilon A - 1. patro).

Cílem této aktivity je žákům OA (zejména žákům 3. a 4. ročníku), jejich rodičům nebo pedagogům:

·         předat základní a aktuální informace v oblasti kariérového poradenství, které budou cíleně zaměřeny na žáky této školy, jejich další možnosti pomaturitního studia, jejich možnosti uplatnění na trhu práce v našem regionu, a tím jim usnadnit orientaci a vyhledávání potřebných informací na Internetu a zároveň předat informace, které škola obdrží od různých institucí, kdy je žádána o jejich předání žákům (např. informace o dnech otevřených dveří, o nově otevřených oborech, o přijímacích zkouškách, o změně podmínek pro přijímací řízení VŠ, o veletrzích VŠ, nabídku zaměstnání různých firem apod.) ,

·         poskytnout metodickou pomoc pro postup při výběru dalšího pomaturitního studia nebo zaměstnání, pro zpracování různých dokumentů a materiálů (např. životopisu, motivačního dopisu, odvolání, přihlášek na VŠ …), pro přípravu na přijímací pohovor do zaměstnání apod.,

·         poskytnout metodickou pomoc při problémech při studiu, při přestupu na jinou školu, rady, jak se učit apod., se záměrem preventivně předejít případným problémům při studiu,

·         informovat o dalších možnostech poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství v našem městě, na Internetu, v literatuře apod.,

·         informovat o uplatnění absolventů OA.

Žáci si tak budou moci výše uvedené informace a materiály prostudovat v klidu doma u počítače a nebudou odkázáni pouze na školní nástěnky nebo ústní předávání informací. Také zde najdou doporučení, kam se obrátit a kde vyhledat poradenské služby v lokalitě školy nebo vhodné internetové adresy a mohou tak včas předejít svým studijním problémům. Žáci, jejich rodiče nebo pedagogové mají také možnost využít konzultačních hodin výchovných poradkyň na škole nebo mi zaslat mailem dotaz z oblasti kariérového poradenství, který se jim budu snažit zodpovědět.

Věřím, že výše uvedený webový portál pomůže našim žákům především při jejich výběru dalšího pomaturitního studia a při vstupu do jejich prvního zaměstnání.

Na spolupráci se těší

Mgr. Hana Skalská
výchovná poradkyně pro třídy oborů EL a VS
garant kariérového poradenství OA