Přijímací řízení - aktuálně

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pravděpodobně 29. 4. 2019 v odpoledních hodinách.

Nabídka pro školní rok 2019/2020

 Ve školním roce 2019/2020 nabízíme studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

  • obchodní akademie (63-41-M/02) - přijímáme 30 žáků,
  • obchodní akademie (63-41-M/02) ŠVP zahraniční obchod - 30 žáků,
  • ekonomické lyceum (78-42-M/02) - 30 žáků,
  • veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) - 30 žáků.

 
První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (ke stažení).


Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.
Žáci budou na naši školu přijímáni na základě bodového hodnocení zahrnujícího:

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky,
  • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
  • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.

Termín a organizace jednotné přijímací zkoušky

Všichni uchazeči budou v rámci 1. kola přijímacího řízení konat jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Termíny přijímací zkoušky jsou stanoveny: 1. termín - 12. dubna 2019, 2. termín - 15. dubna 2019. Kompletní informace o přijímačkách a jednotné zkoušce včetně vzorových starších testů naleznete na stránkách MSK a CERMATu.

Kontaktní osoby: Renata Dudziková - 599 524 203 a Mgr. Viktor Csölle - 599 524 204.

Pin It