Přijímací řízení - aktuálně

Výsledky přijímacího řízení.

 

Denní studium

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 v denní formě vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů zde.

Podrobné výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory včetně výsledků hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče dle stanovených kritérií:

obchodní akademie     zahraniční obchod    ekonomické lyceum     veřejnosprávní činnost

Zákonné zástupce uchazečů prosíme o osobní návštěvu školy - vyzvednutí rozhodnutí o přijetí + odevzdání zápisového lístku, vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, sepsání a podání odvolání, poradit se, jak postupovat dále.

Sekretariát školy Vám je k dispozici od 7. května 2018 v úředních hodinách, případně v jiném čase dle telefonní domluvy.

Všem Vám poradíme, jak postupovat dále. Přijatým i nepřijatým. Základní informace, jak postupovat dále, naleznete zde. Formulář pro odvolání je k dispozici na sekretariátu školy.

Nepřijatým uchazečům, jejichž zákonní zástupci si osobně nevyzvedli rozhodnutí o nepřijetí, byla dne 7. 5. 2018 rozhodnutí odeslána poštou.

Výpisy výsledků didaktických testů byly uchazečům zaslány 30. 4. 2018 e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání.

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 (ke stažení).

Kontaktní osoby: Renata Dudziková - 599 524 203 a Mgr. Viktor Csölle - 599 524 204.