Organizace školního roku 2017/2018

 

Září 2017
4. - 8. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2017 - podzimní období
11. - 21. 9. Adaptační kurzy pro 1. ročníky
11. - 22. 9. Praxe 4. ročníků oborů OA a EL
13. 9. Praktická maturitní zkouška 2017 - podzimní období
20. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2017 - podzimní období
25. 9. Třídní schůzky (1. ročníky)
25. 9. Vydání protokolů a vysvědčení o MZ 2017 - podzimní období
27. 9. Den jazyků
30. 9. Termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl

 

Říjen 2017
2. - 13. 10. Praxe 4. ročníku oboru VS
9. 10. Typing Junior (talentová soutěž pro ZŠ)
  Projekt V4 - Košice
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny

 

Listopad 2017
13. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí, třídní schůzky
16. 11. Sportovní den
27. 11. Den otevřených dveří OA
28. 11.  Typing Ostrava (regionální soutěž pro SŠ)
  Finanční svoboda
  Odborná konference - Stalowa Wola

 

Prosinec 2017
1. 12. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2018
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

 

Leden 2018
8. 1. Informační pohovory o prospěchu žáků
15. 1. Den otevřených dveří OA
25. 1. Ukončení klasifikace za 1. pololetí
29. 1. Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. Ukončení 1. pololetí 

 

Únor 2018
2. 2. Pololetní prázdniny
  Školní ples OA

 

Březen 2018
25. 2. - 2. 3. Lyžařský kurz pro 1. ročník
12. - 18. 3. Jarní prázdniny
22. 3.  Veletrh FIF Ostrava - 10. ročník
29. 3. Velikonoční prázdniny
31. 3. Termín pro předání literárních seznamů žáků ředitelce školy

 

Duben 2018
9. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí, třídní schůzky
11. 4. Písemná práce z CJL - společná část MZ 2017
12. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín
16. - 17. 4. Praktická maturitní zkouška 2018
16. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín
25. 4. Ukončení klasifikace za 2. pololetí (4. ročníky)
26. 4. Pedagogická rada 2. pololetí (4. ročníky)
27. 4. Ukončení 2. pololetí (4. ročníky)

 

Květen 2018
2. - 9. 5. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2018
15. 5. Zpřístupnění výsledků didaktických testů MZ 2018
21. 5. - 1. 6. Praxe 3. ročníků oboru OA a EL, praxe v Londýně (Erasmus+)
  Sportovně turistické kurzy pro 2. ročníky
21. - 25. 5. Ústní MZ 2018 profilové a společné části (4. A, 4. B, D5)
28. 5. - 1. 6. Ústní MZ 2018 profilové a společné části (4. E, 4. S)

 

Červen 2018
  Vydání vysvědčení o maturitní zkoušce 2018
15. 6. Vydání protokolů o výsledcích společné části MZ 2018
15. 6. Slavnostní vyřazení absolventů OA
22. 6. Ukončení klasifikace za 2. pololetí
25. 6. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2018 - podzimní období
25. 6. Pedagogická rada 2. pololetí
29. 6. Ukončení 2. pololetí 

 

Září 2018
3. - 10. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2018 - podzimní období
12. 9. Praktická maturitní zkouška 2018 - podzimní termín
19. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2018 - podzimní termín
25. 9. Vydání protokolů a vysvědčeční o MZ 2018 - podzimní termín