Projekt ESF 0111 - Identifikace projektu

Název projektu:

Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti

 

 

Název projektu:

Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/2.2.00/15.0111

 

Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 2.2: Vysokoškolské vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. září 2010

Datum ukončení projektu: 31. srpna 2013

fenix