Projekt ESF 0078 - Identifikace projektu

Název projektu:

Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia

 

Název projektu:

Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0078

Prioritní osa 2:  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 2.1: Vyšší odborné vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. července 2012

Datum ukončení projektu: 30. června 2014