Projekt ESF 0063 - Identifikace projektu

Název projektu:

Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínsko formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0063

Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání

Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. října 2010 (8. září 2010 – podpis smlouvy o financování projektu)

Datum ukončení projektu: 30. září 2013

 

 

Realizovaný projekt byl připraven díky finanční podpoře Nadace OKD. Nadace OKD v rámci programu Pro Evropu podpořila grant Příprava projektů Evropského sociálního fondu na OA Ostrava směrem k vyšší konkurenceschopnosti (9410141), díky kterému se podařilo projektovou žádost připravit a předat k hodnocení.