Otevřená zahrada

 

Projekt Otevřená zahrada byl realizován v období září 2015 až červen 2016. Po úvodní zářijové konferenci, které se účastnili žáci prvních a druhých ročníků a  začala práce na přípravě jednotlivých stanovišť. Celkem vzniklo sedm interaktivních stanovišť, ke kterým byly vytvořeny pracovní listy. 
1. Zahradní rostliny - je zaměřen na poznání rostlin, které jsou běžnou součástí zahrad
2. Péče o zahradní rostliny – žáci se seznámí se základními zahradními pracemi a zkusí si jejich užití v praxi. Vzniklý výukový program zahrnuje následující stanoviště:
3. Bylinky – poznávání bylinek podle vůně, chuti - jejich využití v praxi
4. Zahradní pomůcky a jejich použití – žáci se seznámí se zahradnickými pomůckami a vyzkouší si jejich funkci.
5. Hmyz v zahradě – je zaměřen na poznávání zástupců hmyzu, se kterými se žáci mohou běžně setkat, zkusí si sami hmyz pomocí síťky a chytačky ulovit a určit.
6. Živočichové v zahradě – seznámení se zástupci ptáků a savců, které lze v zahradě potkat.
7. Neživá příroda a zahrada – expozice nerostů k poznávání
Byly vytvořeny plastové tabule, které jsou součástí výukového programu v zahradě, který byl pilotně ověřen. Vyhodnocení proběhlo v rámci závěrečné konference 28.6. 2016. Celkem se do práce  na projektu zapojilo 160 žáků. ​
 
Mgr. Bc. Alena Koubková, koordinátorka projektu
 

„Financováno z rozpočtu MSK.“