Učíme se v zahradě

 

Naše škola uspěla s projektem „Učíme se v zahradě“ v rámci výzvy Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 a získala prostředky na jeho realizaci.

Hlavním cílem projektu je, aby se školní zahrada a učebna v přírodě začaly využívat nejen při výuce nejen přírodovědných, ale také humanitních a ekonomických předmětů a staly se nedílnou součásti mimoškolních aktivit.

Na budově školy již byla minulý týden nainstalována nová meteostanice, která bude využita ve výuce fyziky a anglického jazyka (téma počasí). Zároveň budou žáci pravidelně v rámci předmětu fyzika shromažďovat a vyhodnocovat údaje o teplotě, tlaku a srážkách a uveřejňovat je na webu školy. Výsledky budou dále k dispozici pro zpracování v hodinách informačních technologii.

V nově nainstalovaných vitrínách budou vystaveny materiály pro výuku odborných předmětů v přírodě. V učebně v přírodě vybudujeme čtenářský koutek, ve kterém budou k dispozici knihy z oblasti povinné četby, které budou sloužit žákům v hodinách českého jazyka a ve volných hodinách. Projekt počítá s vytvořením interaktivních metodických materiálů pro výuku v učebně v přírodě v předmětech fyzika, anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk a ekonomika.

Zahrada a učebna v přírodě potřebují systematickou péči a je potřeba vypracovat plán, podle kterého jsou zapojeny jednotlivé třídy do péče o zahradu podle stanoveného plánu a sami se na utváření zahrady podílí. Třídy si sami vyberou, do kterých zahradních prací se zapojí. Žáci získají nově dovednosti a znalosti při péči o rostliny. Vedení školy vymezí na jaře v rozvrhu jednu hodinu měsíčně určenou pro práci v učebně v přírodě a budou organizovány pravidelné dobrovolnické odpoledne v zahradě.

Pro žáky zapojené do péče o zahradu proběhnou exkurse do Arboreta Nový Dvůr a Flóra Olomouc, na základě kterých by měli žáci podat návrhy, jak naši zahradu zlepšit, co by si na zahradě přáli. Jednotlivé návrhy budou na webu a návrh, který získá nejvíce hlasů, bude představen a odměněn a poté realizován.

V červnu 2014 proběhne Zahradní slavnost a bude se konat za účasti žáků školy, rodičů, pedagogů a zájemců z řad veřejnosti. Proběhne prezentace výsledků projektu a doplněno bude o aktivity spojné s využitím zahrady a zábavné soutěže pro studenty bylinkobranní (pokrmy a čaje z bylinek školní zahrady k ochutnávce a poznávání), soutěže v poznávání rostlin, soutěž v pletí a okopávání, soutěž aranžování přírodnin.

Zároveň budou odměněni žáci, kteří se do práce na zahradě nejvíce zapojili v průběhu celého roku. Po celý rok bude také probíhat fotosoutěž „Zahradní fotolov“ a fotografie se stanou trvalou součástí učebny v přírodě.

Zahradní slavnosti bychom rádi založili novou tradici, kdy péče o zahradu vyvrcholí velmi slavnosti, na které se v zahradě setkají žáci, učitelé, rodiče a hosté, aby ocenili vykonanou práci a strávili příjemné chvíle.

 

 

 

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Bc. Alena Koubková, koordinátor EVVO ve škole

 

„Financováno z rozpočtu MSK.“