Projekt ESF 00222 - Identifikace projektu

Název projektu:

Vzdělání pro zaměstnance zařazených do KÚ

 

Identifikace projektu

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost


Prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

 

Grantový projekt

Vzdělání pro zaměstnance zařazených do KÚ

 

Příjemce: Moravskoslezský kraj

 

Číslo projektu: CZ.1.01/3.4.04/26.00222
Doba realizace projektu: 01.08.2009 - 31.07.2011
Partneři projektu: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální
  KV - advisory, s. r. o.


Financování projektu

Celkové výdaje projektu: 3 228 834,00 Kč
Podíl ESF: 2 744 508,90 Kč
Podíl státního rozpočtu: 484 325,10 Kč

 

"Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."