Projekt ESF 00079 - Identifikace projektu

Název projektu:

Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytující sociální služby

 

 

Název projektu:

Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytující sociální služby

 

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00079

 

Prioritní osa:  4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

 

Oblast podpory: 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

 

Datum zahájení projektu: 1. září 2013

 

Datum ukončení projektu: 31. prosince 2014

 

 

http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavani-jako-nastroj-zvysovani-kvality-pece-v-zarizenich