EU peníze středním školám

Níže naleznete seznam všech DUMů, které vytváříme na naší škole. V případě zájmu o jakýkoliv z nich, napište název a číslo DUMu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a DUM Vám zašleme k nahlédnutí.

 

Český jazyk

Znaky a formy ústní lidové slovesnosti - 01_CJL_01 - 1. ročník

Vznik písma, nejstarší literární památky - 01_CJL_02 - 1. ročník

Řečtí představitelé antické literatury - 01_CJL_03 - 1. ročník

Římští představitelé antické literatury - 01_CJL_04 - 1. ročník

Vývoj naší národní literatury od doby staroslověnské do poloviny 13. století

- 01_CJL_05 - 1. ročník

Vznik česky psané literatury od poloviny 13. století do počátku 15. století

- 01_CJL_06 - 1. ročník

Literatura doby husitské od počátku 15. století do 30. let 15. století do počátku 15. století

- 01_CJL_07 - 1. ročník

Doznívání husitských ideálů v literatuře od 30. let 15. století do konce 60. let 15.

- 01_CJL_08 - 1. ročník

Evropský humanismus a renesance - 01_CJL_09 - 1. ročník

Humanismus v Čechách - 01_CJL_10 - 1. ročník

Evropská literatura od klasicismu k preromantismu - 01_CJL_11 - 1. ročník

Evropské baroko - 01_CJL_12 - 1. ročník

Literatura českého baroka, důsledky pobělohorské porážky, kulturní poměry v Čechách v letech 1670 – 1770 - 01_CJL_13 - 1. ročník

Národní obrození v letech 1770 - 1820 - 01_CJL_14 - 1. ročník

Národní obrození v letech 1820 – 1848 - 01_CJL_15 - 1. ročník

Romantismus v dílech světových autorů - 01_CJL_16 - 2. ročník

Romantismus v české literatuře - 01_CJL_17 - 2. ročník

Počátky realismu v české literatuře ve 40. a 50. letech - 01_CJL_18 - 2. ročník

Poezie a próza májovců - 01_CJL_19 - 2. ročník

Poezie a próza ruchovců - 01_CJL_20 - 2. ročník

Poezie a próza lumírovců - 02_CJL_01 - 2. ročník

Nástup kritického realismu - 02_CJL_02 - 2. ročník

Kritický realismus v anglické literatuře - 02_CJL_03 - 2. ročník

Kritický realismus v ruské literatuře - 02_CJL_04 - 2. ročník

Kritický realismus ve francouzské literatuře - 02_CJL_05 - 2. ročník

Historická próza v české literatuře - 02_CJL_06 - 2. ročník

Český realismus v dramatu - 02_CJL_07 - 2. ročník

Nové umělecké směry na konci 19. století - 02_CJL_08 - 3. ročník

Prokletí básníci - 02_CJL_09 - 3. ročník

Představitelé českého symbolismu a impresionismu - 02_CJL_10 - 3. ročník

Protispolečenští buřiči - 02_CJL_11 - 3. ročník

Fráňa Šrámek - 02_CJL_12 - 3. ročník

Viktor Dyk - 02_CJL_13 - 3. ročník

Jaroslav Hašek- 02_CJL_14 - 3. ročník

Charakter doby v letech 1914 - 1918 - 02_CJL_15 - 3. ročník

Hlavní představitelé francouzské literatury mezi válkami - 02_CJL_16 - 3. ročník

Hlavní představitelé německé světové literatury mezi válkami - 02_CJL_17 - 3. ročník

Německy psaná literatura v českých zemích - 02_CJL_18 - 3. ročník

Hlavní představitelé angloamerické literatury mezi válkami - 02_CJL_19 - 3. ročník

Hlavní představitelé ruské literatury - 02_CJL_20 - 3. ročník

Vladimír Nabokov - 03_CJL_01 - 4. ročník

Alexandr Solženicyn - 03_CJL_02 - 4. ročník

Antoine de Saint-Exupèry - 03_CJL_03 - 4. ročník

William Styron - 03_CJL_04 - 4. ročník

Futurismus, kubismus - moderní umělecké směry v 1. třetině 20. století - 03_CJL_05 - 3. ročník

Dadaismus, surrealismus, expresionismus - moderní umělecké směry v 1. třetině  20. století - 03_CJL_06 - 3. ročník

Proletářská poezie - 03_CJL_07 - 3. ročník

Poetismus - 03_CJL_08 - 3. ročník

Jaroslav Seifert - 03_CJL_09 - 3. ročník

Karel Poláček - 03_CJL_10 - 3. ročník

Osvobozené divadlo - 03_CJL_11 - 4. ročník

D 34 – D 41 - 03_CJL_12 - 4. ročník

Semafor - 03_CJL_13 - 4. ročník

Jan Otčenášek - 03_CJL_14 - 4. ročník

Ladislav Fuks - 03_CJL_15 - 4. ročník

Psychologická próza – Jaroslav Havlíček - 03_CJL_16 - 3. ročník

Jarmila Glazarová - 03_CJL_17 - 3. ročník

Bohumil Hrabal - 03_CJL_18 - 4. ročník

Arnošt Lustig - 03_CJL_19 - 4. ročník

Vladimír Páral - 03_CJL_20 - 4. ročník

J. Škvorecký - Zbabělci - 04_CJL_01 - 4. ročník

K. J. Erben - Vodník - 04_CJL_02 - 4. ročník

Bratři Mrštíkové – Maryša - 04_CJL_03 - 4. ročník

Aktuální členění výpovědi - 04_CJL_04 - 3. ročník

Služby ÚAMK pro motoristy – rozbor neuměleckého textu - 04_CJL_05 - 4. ročník

Svět bludištěm - 04_CJL_06 - 4. ročník

Odchylky od větné stavby - 04_CJL_07 - 3. ročník

Josef Škvorecký - 04_CJL_08 - 4. ročník

Drama konce 19. a poč. 20. stol. - 04_CJL_09 - 3. ročník

Neumělecké texty - interview - 04_CJL_10 - 4. ročník

Neumělecké texty – kupní smlouva - 04_CJL_11 - 4. ročník

Test – Surrealismus (v souvislosti s českou poezií) - 04_CJL_12 - 3. ročník

Test – V. Nezval – poetismus - 04_CJL_13 - 3. ročník

Test – Světová poezie přelomu 19. a 20. stol. - 04_CJL_14 - 2. ročník

Test Česká literatura po r. 1968 - 04_CJL_15 - 4. ročník

Test Renesance a humanismus - 04_CJL_16 - 1. ročník

Test Renesance a humanismus 2 - 04_CJL_17 - 1. ročník

Test Avantgardní básnické směry poč. 20. stol. - 04_CJL_18 - 2. ročník

Test Evropský realismus - 04_CJL_19 - 2. ročník

Test Evropský realismus 2 - 04_CJL_20 - 2. ročník

Test – Slovní zásoba - 05_CJL_01 - 1. ročník

Test – Slovní zásoba 2 - 05_CJL_02 - 1. ročník

George Gordon Byron - 05_CJL_03 - 2. ročník

Alexandr Sergejevič Puškin - 05_CJL_04 - 2. ročník

Jan Neruda - 05_CJL_05 - 2. ročník

Karel Jaromír Erben – charakteristika Kytice - 05_CJL_06 - 2. ročník

Karel Havlíček Borovský - 05_CJL_07 - 2. ročník

Jaroslav Hašek - 05_CJL_08 - 3. ročník

Karel Hynek Mácha - 05_CJL_09 - 2. ročník

K. H. Mácha - dílo - 05_CJL_10 - 2. ročník

Božena Němcová - 05_CJL_11 - 2. ročník

Franz Kafka - 05_CJL_12 - 3. ročník

Jan Amos Komenský – život a odkaz - 05_CJL_13 - 3. ročník

Jan Amos Komenský - dílo - 05_CJL_14 - 1. ročník

Karel Čapek - 05_CJL_15 - 3. ročník

Test – Ústní lidová slovesnost - 05_CJL_16 - 1. ročník

Vznik Národního divadla - 05_CJL_17 - 2. ročník

Impresionismus - 05_CJL_18 - 2. ročník

Symbolismus a dekadence - 05_CJL_19 - 2. ročník

François Villon - 05_CJL_20 - 1. ročník

Česká poezie od r. 1945 do současnosti - 06_CJL_01 - 4. ročník

Test – příslovečné určení - 06_CJL_02 - 3. ročník

Česká próza po válce (1945 – konec 50. let) - 06_CJL_03 - 4. ročník

Test – souvětí souřadné - 06_CJL_04 - 3. ročník

Test – souvětí podřadné - 06_CJL_05 - 3. ročník

Existencialismus - 06_CJL_06 - 4. ročník

Beatníci - 06_CJL_07 - 4. ročník

České divadlo 60. a 70. let 20. stol. - 06_CJL_08 - 4. ročník

Test - Zájmena - 06_CJL_09 - 2. ročník

Neorealismus - 06_CJL_10 - 4. ročník

Alberto Moravia - 06_CJL_11 - 4. ročník

Gabriel García Márquez – magický realismus - 06_CJL_12 - 4. ročník

Test - Skladba - 06_CJL_13 - 3. ročník

Test - Skladba 2 - 06_CJL_14 - 2. - 3. ročník

Test - Skladba 3 - 06_CJL_15 - 2. ročník

Test - Tvarosloví - 06_CJL_16 - 1. - 2. ročník

George Orwell - 06_CJL_17 - 4. ročník

Fjodor Michajlovič Dostojevskij - 06_CJL_18 - 2. ročník

Lev Nikolajevič Tolstoj - 06_CJL_19 - 2. ročník

Test – Velká písmena - 06_CJL_20 - 1. ročník

 

Matematika

Funkce definice - 04_MAT_01 - 2. ročník

Definiční obor funkce - 04_MAT_02 - 2. ročník

Obor hodnot funkce - 04_MAT_03 - 2. ročník

Graf funkce - 04_MAT_04 - 2. ročník

Průběh funkce - 04_MAT_05 - 2. ročník

Monotónnost funkce - 04_MAT_06 - 2. ročník

Funkce prostá - 04_MAT_07 - 2. ročník

Funkce sudá a lichá - 04_MAT_08 - 2. ročník

Funkce omezená - 04_MAT_09 - 2. ročník

Extrémy funkce - 04_MAT_10 - 2. ročník

Lineární funkce - 04_MAT_11 - 2. ročník

Kvadratická funkce - 04_MAT_12 - 2. ročník

Lineární lomená funkce - 04_MAT_13 - 2. ročník

Funkce s absolutní hodnotou - 04_MAT_14 - 2. ročník

Mocninné funkce s přirozeným exponentem - 04_MAT_15 - 2. ročník

Mocninné funkce s celočíselným exponentem - 04_MAT_16 - 2. ročník

Mocninné funkce s racionálním exponentem - 04_MAT_17 - 2. ročník

Exponenciální funkce - 04_MAT_18 - 2. ročník

Logaritmická funkce - 04_MAT_19 - 2. ročník

Goniometrické funkce - 04_MAT_20 - 2. ročník

 

Anglický jazyk

Úprava obchodního dopisu 1 - 01_ANJ_01 - 4. ročník

Úprava obchodního dopisu 2 - 01_ANJ_02 - 4. ročník

Poptávka 1 - 01_ANJ_03 - 4. ročník

Poptávka 2 - 01_ANJ_04 - 4. ročník

Poptávka 3 - 01_ANJ_05 - 4. ročník

Nabídka 1 - 01_ANJ_06 - 4. ročník

Nabídka 2 - 01_ANJ_07 - 4. ročník

Nabídka 3 - 01_ANJ_08 - 4. ročník

Objednávka 1 - 01_ANJ_09 - 4. ročník

Objednávka 2 - 01_ANJ_10 - 4. ročník

Objednávka 3 - 01_ANJ_11 - 4. ročník

Reklamace 1 - 01_ANJ_12 - 4. ročník

Reklamace 2 - 01_ANJ_13 - 4. ročník

Reklamace 3 - 01_ANJ_14 - 4. ročník

Motivační dopis, poptávka - 01_ANJ_15 - 4. ročník

Nabídka, reklamace - 01_ANJ_16 - 4. ročník

Motivační dopis 1 - 01_ANJ_17 - 4. ročník

Motivační dopis 2 - 01_ANJ_18 - 4. ročník

Strukturovaný životopis - 01_ANJ_19 - 4. ročník

Přijímací pohovor do zaměstnání - 01_ANJ_20 - 4. ročník

William Shakespeare - 02_ANJ_01 - 4. ročník

Literature - 02_ANJ_02 - 4. ročník

British Literature - 02_ANJ_03 - 4. ročník

Masmédia - 02_ANJ_04 - 4. ročník

American Literature - 02_ANJ_05 - 4. ročník

Riskuj! Londýn, NYC, Washington, DC - 02_ANJ_06 - 4. ročník

Evropská unie - 02_ANJ_07 - 4. ročník

Ostrava - 02_ANJ_08 - 4. ročník

Severní MoravaPamátky - 02_ANJ_09 - 4. ročník

UNESCO v ČR - 02_ANJ_10 - 4. ročník

Sport - 02_ANJ_11 - 4. ročník

Health - 02_ANJ_12 - 4. ročník

Kuchyň - 02_ANJ_13 - 4. ročník

Osobnost - vlastnosti - 02_ANJ_14 - 4. ročník

Osobnost - vzhled - 02_ANJ_15 - 4. ročník

Rodina - 02_ANJ_16 - 4. ročník

Počasí - 02_ANJ_17 - 4. ročník

Nakupování - 02_ANJ_18 - 4. ročník

AZ kvíz - literatura - 02_ANJ_19 - 4. ročník

AZ kvíz - anglicky mluvící země - 02_ANJ_20 - 4. ročník

Places of interest in Great Britain - 03_ANJ_01 - 3. - 4. ročník

London - 03_ANJ_02 - 3. - 4. ročník

Great Britain - 03_ANJ_03 - 3. - 4. ročník

Canada - 03_ANJ_04 - 3. - 4. ročník

Australia - 03_ANJ_05 - 3. - 4. ročník

New Zealand - 03_ANJ_06 - 3. - 4. ročník

United States of America - 03_ANJ_07 - 3. - 4. ročník

Places of interest in the USA - 03_ANJ_08 - 3. - 4. ročník

Washington D. C. - 03_ANJ_09 - 3. - 4. ročník

New York City - 03_ANJ_10 - 3. - 4. ročník

Ostrava - 03_ANJ_11 - 3. - 4. ročník

Czech Republic - 03_ANJ_12 - 3. - 4. ročník

Northern Moravia - 03_ANJ_13 - 3. - 4. ročník

Prague - 03_ANJ_14 - 3. - 4. ročník

UNESCO sights in the Czech Republic - 03_ANJ_15 - 3. - 4. ročník

Holidays in Britain - 03_ANJ_16 - 3. - 4. ročník

US Holidays - 03_ANJ_17 - 3. - 4. ročník

Traditional food and meals in English-speaking countries - 03_ANJ_18 - 3. - 4. ročník

Traditional food in the Czech Republic - 03_ANJ_19 - 3. - 4. ročník

Typical sports in English-speaking countries - 03_ANJ_20 - 3. - 4. ročník

Present Simple and Present Continuous - 10_ANJ_01 - 1. - 2. ročník

Past Simple and Past Continuous - 10_ANJ_02 - 1. - 2. ročník

some, any, much, many - 10_ANJ_03 - 1. - 2. ročník

Articles - 10_ANJ_04 - 1. - 2. ročník

Comparatives and superlatives - 10_ANJ_05 - 1. - 2. ročník

Will and going to - 10_ANJ_06 - 1. - 2. ročník

Past Simple and Present Perfect - 10_ANJ_07 - 1. - 2. ročník

Modal Verbs - 10_ANJ_08 - 1. - 2. ročník

Past Perfect - 10_ANJ_09 - 1. - 2. ročník

Passive Voice - 10_ANJ_10 - 1. - 2. ročník

Present tense contrast - 10_ANJ_11 - 3. - 4. ročník

Past tenses - 10_ANJ_12 - 3. - 4. ročník

used to - 10_ANJ_13 - 3. - 4. ročník

Job interview, Job application - 10_ANJ_14 - 3. - 4. ročník

Defining clauses - 10_ANJ_15 - 3. - 4. ročník

Present Perfect Simple or Continuous - 10_ANJ_16 - 3. - 4. ročník

Past Simple and Present Perfect contrast - 10_ANJ_17 - 3. - 4. ročník

Present Perfect or Present Continuous - 10_ANJ_18 - 3. - 4. ročník

Reported speech, reported question - 10_ANJ_19 - 3. - 4. ročník

Third conditional - 10_ANJ_20 - 3. - 4. ročník

My family and me - 11_ANJ_01 - 2. - 4. ročník

Travelling - 11_ANJ_02 - 2. - 4. ročník

Health, healthy lifestyle - 11_ANJ_03 - 2. - 4. ročník

Shopping - 11_ANJ_04 - 2. - 4. ročník

Nature and weather - 11_ANJ_05 - 2. - 4. ročník

Our school - 11_ANJ_06 - 2. - 4. ročník

Services - 11_ANJ_07 - 2. - 4. ročník

Global problems - 11_ANJ_08 - 2. - 4. ročník

School Rules - 11_ANJ_09 - 2. - 4. ročník

Plans for the Future - 11_ANJ_10 - 2. - 4. ročník

Global problems II - 11_ANJ_11 - 2. - 4. ročník

City and village - 11_ANJ_12 - 2. - 4. ročník

Housing 1 - 11_ANJ_13 - 2. - 4. ročník

Cultural hobbies - 11_ANJ_14 - 2. - 4. ročník

Sports - 11_ANJ_15 - 2. - 4. ročník

Short written works - 11_ANJ_16 - 2. - 4. ročník

Future jobs - 11_ANJ_17 - 2. - 4. ročník

School  system in Britain - 11_ANJ_18 - 2. - 4. ročník

Advertising and marketing - 11_ANJ_19 - 2. - 4. ročník

Work and motivation - 11_ANJ_20 - 2. - 4. ročník

Family and social life - 12_ANJ_01 - 2. - 4. ročník

My friend, appearance and personality - 12_ANJ_02 - 2. - 4. ročník

Sports and games - 12_ANJ_03 - 2. - 4. ročník

Daily programme, hobbies and leisure time activities - 12_ANJ_04 - 2. - 4. ročník

Travelling, holidays - 12_ANJ_05 - 2. - 4. ročník

Shopping and services - 12_ANJ_06 - 2. - 4. ročník

Cultural life - 12_ANJ_07 - 2. - 4. ročník

My house, my flat, my home - 12_ANJ_08 - 2. - 4. ročník

Food and meals, at the restaurant - 12_ANJ_09 - 2. - 4. ročník

Clothes and fashion - 12_ANJ_10 - 2. - 4. ročník

Mass media - 12_ANJ_11 - 2. - 4. ročník

Schools, education - 12_ANJ_12 - 2. - 4. ročník

Health and diseases - 12_ANJ_13 - 2. - 4. ročník

Weather, seasons of the year - 12_ANJ_14 - 2. - 4. ročník

Environment and its protection - 12_ANJ_15 - 2. - 4. ročník

The job of a secretary - 12_ANJ_16 - 2. - 4. ročník

Telephoning, making arrangements - 12_ANJ_17 - 2. - 4. ročník

Ostrava, the city where I live and study - 12_ANJ_18 - 2. - 4. ročník

Moravian-Silesian Region - 12_ANJ_19 - 2. - 4. ročník

Giving directions - 12_ANJ_20 - 2. - 4. ročník

 

Ruský jazyk

Александр Сергеевич Пушкин - 02_RUJ_01 - 2. - 4. ročník

Другие русскоязычные страны - 02_RUJ_02 - 2. - 4. ročník

Экономика России - 02_RUJ_03 - 2. - 4. ročník

Евросоюз - 02_RUJ_04 - 2. - 4. ročník

География  Чехии - 02_RUJ_05 - 2. - 4. ročník

География Российской Федерации - 02_RUJ_06 - 2. - 4. ročník

Озеро Байкал - 02_RUJ_07 - 2. - 4. ročník

Московский зоопарк - 02_RUJ_08 - 2. - 4. ročník

Достопримечательности Москвы - 02_RUJ_09 - 2. - 4. ročník

В аэропорту - 02_RUJ_10 - 2. - 4. ročník

Острава - город, в котором я живу - 02_RUJ_11 - 2. - 4. ročník

Музыка и знаменитые певцы - 02_RUJ_12 - 2. - 4. ročník

Профессия - 02_RUJ_13 - 2. - 4. ročník

Прага - 02_RUJ_14 - 2. - 4. ročník 

Школьная система образования в России - 02_RUJ_15 - 2. - 4. ročník

Спорт - 02_RUJ_16 - 2. - 4. ročník

Достопримечательности Санкт Петербурга - 02_RUJ_17 - 2. - 4. ročník

Русская кухня - 02_RUJ_18 - 2. - 4. ročník

Транссибирская магистрал - 02_RUJ_19 - 2. - 4. ročník

Рождество в России - 02_RUJ_20 - 2. - 4. ročník

 

Ekologie, biologie

Svaly - 04_BIO_01 - 3. ročník

Dýchací soustava - 04_BIO_02 - 3. ročník

Tělní tekutiny - 04_BIO_03 - 3. ročník

Krevní skupiny - 04_BIO_04 - 3. ročník

Krevní oběh - 04_BIO_05 - 3. ročník

Mitóza - 04_BIO_06 - 3. ročník

Trávicí soustava - 04_BIO_07 - 3. ročník

Trávení a vstřebávání - 04_BIO_08 - 3. ročník

Tělní tekutiny - 04_BIO_09 - 3. ročník

Opakovací kvíz - 04_BIO_10 - 3. ročník

Živiny člověka - 04_BIO_11 - 3. ročník

Vylučovací soustava - 04_BIO_12 - 3. ročník

Kůže - 04_BIO_13 - 3. ročník

Hormonální soustava - 04_BIO_14 - 3. ročník

Hormony a jejich účinky - 04_BIO_15 - 3. ročník

Sluchové ústrojí - 04_BIO_16 - 3. ročník

Zrakové ústrojí - 04_BIO_17 - 3. ročník

Nervová soustava - 04_BIO_18 - 3. ročník

Centrální nervová soustava - 04_BIO_19 - 3. ročník

Opakovací kvíz - 04_BIO_20 - 3. ročník

Baktérie a sínice - 05_BIO_01 - 2. ročník

Dýchací soustava - 05_BIO_02 - 3. ročník

Člověk v číslech - 05_BIO_03 - 3. ročník

Eukaryotická buňka - 05_BIO_04 - 2. ročník

Dědičné choroby - 05_BIO_05 - 3. ročník

Tělní tekutiny - 05_BIO_06 - 3. ročník

Krevní oběh - 05_BIO_07 - 3. ročník

Molekulární základy dědičnosti - 05_BIO_08 - 3. ročník

Mutace a výzkum dědičnosti člověka - 05_BIO_09 - 3. ročník

Nemoci lidského organismu - 05_BIO_10 - 3. ročník

Nervová soustava - 05_BIO_11 - 3. ročník

Svaly a kosti - 05_BIO_12 - 3. ročník

Přenos genetické informace - 05_BIO_13 - 3. ročník

Prokaryotická buňka - 05_BIO_14 - 2. ročník

Smyslové orgány - 05_BIO_15 - 3. ročník

Hormonální soustava - 05_BIO_16 - 3. ročník

Tkáně - 05_BIO_17 - 3. ročník

Trávící soustava - 05_BIO_18 - 3. ročník

Viry - 05_BIO_19 - 2. ročník

Vylučovací a kožní soustava - 05_BIO_20 - 3. ročník

Koloběh látek v přírodě - 11_BIO_01 - 2. ročník

Základní ekologické pojmy - 11_BIO_02 - 2. ročník

Biomy - 11_BIO_03 - 2. ročník

Ochrana přírody v ČR - 11_BIO_04 - 2. ročník

Organismus a prostředí - 11_BIO_05 - 2. ročník

Populace - 11_BIO_06 - 2. ročník

Společenstva - 11_BIO_07 - 2. ročník

Vztahy mezi populacemi - 11_BIO_08 - 2. ročník

Znečištění vody, půdy, vzduchu - 11_BIO_09 - 2. ročník

Biomy světa - 11_BIO_10 - 2. ročník

Mutace - 11_BIO_11 - 2. - 3. ročník

Dědičnost a pohlaví - 11_BIO_12 - 3. ročník

Nukleové kyseliny - 11_BIO_13 - 2. ročník

Opakovací kvíz - ekologie - 11_BIO_14 - 3. ročník

Vztahy mezi populacemi - 11_BIO_15 - 2. ročník

Chráněná území - 11_BIO_16 - 2. ročník

Instituce ochrany přírody - 11_BIO_17 - 2. ročník

Potravní vztahy v ekosystému - 11_BIO_18 - 2. ročník

Odpady - 11_BIO_19 - 2. ročník

Kvíz - genetika  - 11_BIO_20 - 2. ročník

 

Zeměpis

Švédsko - 05_ZEM_01 - 2. ročník

Norsko - 05_ZEM_02 - 2. ročník

Finsko - 05_ZEM_03 - 2. ročník

Dánsko - 05_ZEM_04 - 2. ročník

Island - 05_ZEM_05 - 2. ročník

Litva - 05_ZEM_06 - 2. ročník

Lotyšsko - 05_ZEM_07 - 2. ročník

Estonsko - 05_ZEM_08 - 2. ročník

Severní Evropa – pracovní list - 05_ZEM_09 - 2. ročník

Severní Evropa - kvíz - 05_ZEM_10 - 2. ročník

Portugalsko - 05_ZEM_11 - 2. ročník

Španělsko - 05_ZEM_12 - 2. ročník

Andorra a Monako - 05_ZEM_13 - 2. ročník

Itálie - 05_ZEM_14 - 2. ročník

San Marino a Vatikán - 05_ZEM_15 - 2. ročník

Malta - 05_ZEM_16 - 2. ročník

Řecko - 05_ZEM_17 - 2. ročník

Kypr - 05_ZEM_18 - 2. ročník

Jížní Evrova - pracovní list - 05_ZEM_19 - 2. ročník

Kvíz JE - 05_ZEM_20 - 2. ročník 

Albánie - 06_ZEM_01 - 2. ročník

Bosna a Hercegovina - 06_ZEM_02 - 2. ročník

Bulharsko - 06_ZEM_03 - 2. ročník

Černá Hora - 06_ZEM_04 - 2. ročník

Chorvatsko - 06_ZEM_05 - 2. ročník

Makedonie a Kosovo - 06_ZEM_06 - 2. ročník

Rumunsko - 06_ZEM_07 - 2. ročník

Srbsko - 06_ZEM_08 - 2. ročník

Jihovýchodní Evropa – pracovní list - 06_ZEM_09 - 2. ročník

Kvíz o jihovýchodní Evropě - 06_ZEM_10 - 2. ročník

Lichtenštejnsko - 06_ZEM_11 - 2. ročník

Maďarsko - 06_ZEM_12 - 2. ročník

Německo - 06_ZEM_13 - 2. ročník

Polsko - 06_ZEM_14 - 2. ročník

Rakousko - 06_ZEM_15 - 2. ročník

Slovensko - 06_ZEM_16 - 2. ročník

Slovinsko - 06_ZEM_17 - 2. ročník

Švýcarsko - 06_ZEM_18 - 2. ročník

Střední Evropa – pracovní list - 06_ZEM_19 - 2. ročník,

Kvíz o střední Evropě - 06_ZEM_20 - 2. ročník

Arménie - 07_ZEM_01 - 2. ročník

Gruzie - 07_ZEM_02 - 2. ročník

Ázerbajdžán - 07_ZEM_03 - 2. ročník

Moldavsko - 07_ZEM_04 - 2. ročník

Bělorusko - 07_ZEM_05 - 2. ročník

Ukrajina - 07_ZEM_06 - 2. ročník

Rusko - 07_ZEM_07 - 2. ročník

Rozpad Sovětského svazu - 07_ZEM_08 - 2. ročník

Východní Evropa a Zakavkazsko – pracovní list - 07_ZEM_09 - 2. ročník

Kvíz o východní Evropě - 07_ZEM_10 - 2. ročník

Lucembursko - 07_ZEM_11 - 2. ročník

Belgie - 07_ZEM_12 - 2. ročník

Nizozemsko - 07_ZEM_13 - 2. ročník

Irsko - 07_ZEM_14 - 2. ročník

Spojené království - 07_ZEM_15 - 2. ročník

Francie - 07_ZEM_16 - 2. ročník

EU historie - 07_ZEM_17 - 2. ročník

EU instituce - 07_ZEM_18 - 2. ročník

Západní Evropa - pracovní list - 07_ZEM_19 - 2. ročník

Kvíz o západní Evropě - 07_ZEM_20 - 2. ročník

 

Finanční matematika

Spotřebitelský úvěr - 08_FIM_01 - 2. ročník

Spotřebitelský úvěr II. - 08_FIM_02 - 2. ročník

Spoření - 08_FIM_03 - 2. ročník

Termínované vklady - 08_FIM_04 - 2. ročník

Umořování dluhu anuitními splátkami - 08_FIM_05 - 2. ročník

Porovnánáví výše úroku - 08_FIM_06 - 2. ročník

Akcie - 08_FIM_07 - 2. ročník

Využití lineární funkce - 08_FIM_08 - 2. ročník

Složené úrokování - 08_FIM_09 - 2. ročník

Složené úrokování II. - 08_FIM_10 - 2. ročník

Využití posloupností pro řešení úloh z praxe - 08_FIM_11 - 2. ročník

Jednoduché úročení - teorie - 08_FIM_12 - 2. ročník

Jednoduché úročení - příklady - 08_FIM_13 - 2. ročník

Současná a budoucí hodnota - 08_FIM_14 - 2. ročník

Využití posloupností pro řešení úloh z praxe - 08_FIM_15 - 2. ročník

Výpočet úrokové sazby - 08_FIM_16 - 2. ročník

Druhy spoření - 08_FIM_17 - 2. ročník

Předlhůtní spoření - 08_FIM_18 - 2. ročník

Polhůtní spoření - 08_FIM_19 - 2. ročník

Výpočet úrokové sazby - 08_FIM_20 - 2. ročník

Střádání - 09_FIM_01 - 2. ročník

Složené úrokování - 09_FIM_02 - 2. ročník

Anuitní splátky - 09_FIM_03 - 2. ročník

Určování doby splatnosti - 09_FIM_04 - 2. ročník

Standardy při určování úrokové doby - 09_FIM_05 - 2. ročník

Termínovaný vklad - 09_FIM_06 - 2. ročník

Inflace - 09_FIM_07 - 2. ročník

Srovnávání spotřebitelských cen vybraného zboží -  09_FIM_08 - 2. ročník

Složené úročení - 09_FIM_09 - 2. ročník

Složené úročení II. - 09_FIM_10 - 2. ročník

Spoření předlhůtní dlouhodobé - 09_FIM_11 - 2. ročník

Spoření předlhůtní dlouhodobé II. - 09_FIM_12 - 2. ročník

Spoření polhůtní dlouhodobé - 09_FIM_13 - 2. ročník

Spoření polhůtní dlouhodobé II. - 09_FIM_14 - 2. ročník

Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření - 09_FIM_15 - 2. ročník

Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření II. - 09_FIM_16 - 2. ročník

Inflace - 09_FIM_17 - 2. ročník

Inflace II. - 09_FIM_18 - 2. ročník

Současná hodnota - 09_FIM_19 - 2. ročník

Příklady - 09_FIM_20 - 2. ročník

 

Ekonomika, ekonomická cvičení

Daň z příjmů fyzických osob - 06_EKO_01 - 3. ročník,  06_EKO_02 - 3. ročník,  06_EKO_03 - 3. ročník,  06_EKO_04 - 3. ročník,  06_EKO_05 - 3. ročník,  06_EKO_06 - 3. ročník,  06_EKO_07 - 3. ročník,  06_EKO_08 - 3. ročník,  06_EKO_09 - 3. ročník,  06_EKO_10 - 3. ročník

Daň z příjmů právnických osob - 06_EKO_11 - 3. ročník, 06_EKO_12 - 3. ročník, 06_EKO_13 - 3. ročník, 06_EKO_14 - 3. ročník, 06_EKO_15 - 3. ročník, 06_EKO_16 - 3. ročník, 06_EKO_17 - 3. ročník, 06_EKO_18 - 3. ročník, 06_EKO_19 - 3. ročník, 06_EKO_20 - 3. ročník

Marketing, jeho  podstata a význam - 07_EKO_01 - 2. ročník

Základní podnikatelské koncepce - 07_EKO_02 - 2. ročník

Marketingové prostředí - 07_EKO_03 - 2. ročník

Trh - 07_EKO_04 - 2. ročník

Segment trhu - 07_EKO_05 - 2. ročník

Marketingový informační systém - 07_EKO_06 - 2. ročník

Marketingový výzkum - 07_EKO_07 - 2. ročník

Marketingové řízení - 07_EKO_08 - 2. ročník

Metody  marketingového řízení - 07_EKO_09 - 2. ročník

Marketingový mix, Výrobek - 07_EKO_10 - 2. ročník

Životní cyklus výrobku - 07_EKO_11 - 2. ročník

Cena - 07_EKO_12 - 2. ročník

Metody tvorby ceny - 07_EKO_13 - 2. ročník

Cenové strategie - 07_EKO_14 - 2. ročník

Distribuce - 07_EKO_15 - 2. ročník

Velkoobchod a maloobchod - 07_EKO_16 - 2. ročník

Propagace - 07_EKO_17 - 2. ročník

Reklama - 07_EKO_18 - 2. ročník

Cvičení z marketingu - 07_EKO_19 - 2. ročník

Marketing - 07_EKO_20 - 2. ročník

Financování podniku - 08_EKO_01 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_02 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_03 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_04 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_05 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_06 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_07 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_08 - 3. ročník

Finanční analýza - 08_EKO_09 - 3. ročník

Finanční analýza - 08_EKO_10 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_11 - 3. ročník

Finanční analýza - 08_EKO_12 - 3. ročník

Financování podniku - 08_EKO_13 - 3. ročník

Náklady, výnosy podniku - 08_EKO_14 - 3. ročník

Náklady, výnosy - 08_EKO_15- 3. ročník

Náklady - 08_EKO_16 - 3. ročník

Náklady - 08_EKO_17 - 3. ročník

Náklady- 08_EKO_18 - 3. ročník 

Bod zvratu - 08_EKO_19 - 3. ročník

Výnosy - 08_EKO_20 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_01 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_02 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_03 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_04 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_05 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_06 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_07 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_08 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_09 - 3. ročník

DPH - 09_EKO_10 - 3. ročník

Silniční daň - 09_EKO_11 - 3. ročník

Silniční daň - 09_EKO_12 - 3. ročník

Silniční daň - 09_EKO_13 - 3. ročník

Nepřímé daně, spotřební daň - 09_EKO_14 - 3. ročník

Daň z nemovitých věcí - 09_EKO_15 - 3. ročník

Daň z nemovitých věcí - 09_EKO_16 - 3. ročník

Daň z nabytí nemovitých věcí - 09_EKO_17 - 3. ročník

Sociální zabezpečení - 09_EKO_18 - 3. ročník

Zdravotní pojištění - 09_EKO_19 - 3. ročník

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - 09_EKO_20 - 3. ročník

Personalistika a mzdy - 10_EKO_01 - 4. ročník

Personalistika  - 10_EKO_02 - 4. ročník

Personalistika a mzdy - 10_EKO_03 - 4. ročník

Personalistika a mzdy - 10_EKO_04 - 4. ročník

Investice - 10_EKO_05 - 4. ročník

Investice - 10_EKO_06 - 4. ročník

Investice - 10_EKO_07 - 4. ročník

Investice - 10_EKO_08 - 4. ročník

Platební styk - 10_EKO_09 - 4. ročník

Platební styk - 10_EKO_10 - 4. ročník

Platební styk - 10_EKO_11 - 4. ročník

Platební styk - 10_EKO_12 - 4. ročník

Zásobování - 10_EKO_13 - 4. ročník

Zásobování - 10_EKO_14 - 4. ročník

Zásobování - 10_EKO_15 - 4. ročník

Zásoby - 10_EKO_16 - 4. ročník

Daň z příjmů právnických osob - 10_EKO_17 - 4. ročník

Daň z příjmů fyzických osob - 10_EKO_18 - 4. ročník

Daň z přidané hodnoty - 10_EKO_19 - 4. ročník

Silniční daň - 10_EKO_20 - 4. ročník

Potřeby a jejich uspokojování - 11_EKO_01 - 1. ročník

Potřeby a jejich uspokojování - 11_EKO_02 - 1. ročník

Tržní mechanismus - 11_EKO_03 - 1. ročník

Úloha zisku a státu v tržním systému - 11_EKO_04 - 1. ročník

Podnikatelský záměr - 11_EKO_05 - 1. ročník

Živnosti - 11_EKO_06 - 1. ročník

Obchodní společnosti a družstva - 11_EKO_07 - 1. ročník

Neziskové organizace - 11_EKO_08 - 1. ročník

Základy managementu - 11_EKO_09 - 1. ročník

Zrušení a zánik podniku - 11_EKO_10 - 1. ročník

Základy marketingu - 11_EKO_11 - 1. ročník

Oběžný majetek - 11_EKO_12 - 1. ročník

Dlouhodobý majetek - 11_EKO_13 - 1. ročník

Zaměstnanci - 11_EKO_14 - 1. ročník

Hlavní činnost podniku - 11_EKO_15 - 1. ročník

Prodejní činnost - 11_EKO_16 - 1. ročník

Náklady - 11_EKO_17 - 1. ročník

Cena - 11_EKO_18 - 1. ročník

Výnosy a zisk - 11_EKO_19 - 1. ročník

Platební styk - 11_EKO_20 - 1. ročník

Investiční činnost - 12_EKO_01 - 2. ročník

Dlouhodobý majetek - 12_EKO_02 - 2. ročník

Investiční činnost - 12_EKO_03 - 2. ročník

Opotřebení majetku - 12_EKO_04 - 2. ročník

Hospodaření s dlouhodobým majetkem - 12_EKO_05 - 2. ročník

Hospodaření s dlouhodobým majetkem - 12_EKO_06 - 2. ročník

Zásobování v podniku - 12_EKO_07 - 2. ročník

Zásobování v podniku - 12_EKO_08 - 2. ročník

Zásobování v podniku - 12_EKO_09 - 2. ročník

Zásobování v podniku - 12_EKO_10 - 2. ročník

Zásobování - 12_EKO_11 - 2. ročník

Skladová evidence zásob - 12_EKO_12 - 2. ročník

Personální činnosti - 12_EKO_13 - 2. ročník

Pracovní právo - 12_EKO_14 - 2. ročník

Odměňování zaměstnanců - 12_EKO_15 - 2. ročník

Personální činnosti - 12_EKO_16 - 2. ročník

Mzdové výpočty - 12_EKO_17 - 2. ročník

Odměňování zaměstnanců - 12_EKO_18 - 2. ročník

Zúčtovací a výplatní listina - 12_EKO_19 - 2. ročník

Hlavní činnost podniku - 12_EKO_20 - 2. ročník

 

Statistika

Valuty a devizy - 14_STA_01 - 1. ročník

Výpočet procentové části - 14_STA_02 - 1. ročník

Výpočet procentového základu - 14_STA_03 - 1. ročník

Výpočet procentové míry - 14_STA_04 - 1. ročník

Procentový počet ze základu zvětšeného - 14_STA_05 - 1. ročník

Procentový počet ze základu zmenšeného - 14_STA_06 - 1. ročník

Jednoduchý úrokový počet - 14_STA_07 - 1. ročník

Výpočet úroku z úrokových součinů - 14_STA_08 - 1. ročník

Společný úrok z několika jistin - 14_STA_09 - 1. ročník,

Výpočet původní jistiny - 14_STA_10 - 1. ročník

Výpočet úroku ze zvětšené jistiny - 14_STA_11 - 1. ročník

Výpočet úrokové míry - 14_STA_12 - 1. ročník

Výpočet úrokovací doby - 14_STA_13 - 1. ročník

Zůstatkový způsob výpočtu úroků - 14_STA_14 - 1. ročník

Postupný způsob výpočtu úroků- 14_STA_15 - 1. ročník

Složené úrokování - 14_STA_16 - 1. ročník

Statistické tabulky – základní pojmy - 14_STA_17 - 1. ročník

Konstrukce tabulek - 14_STA_18 - 1. ročník

Grafy – základní pojmy - 14_STA_19 - 1. ročník

Konstrukce grafů - 14_STA_20 - 1. ročník

 

Účetnictví

Úvod do soustavy účetnictví - 07_UCE_01 - 2. ročník

Základní prvky soustavy účetnictví - 07_UCE_02 - 2. ročník

Majetek podniku a zdroje financování - 07_UCE_03 - 2. ročník

Rozvaha - 07_UCE_04 - 2. ročník

Změny rozvahových položek - 07_UCE_05 - 2. ročník

Rozvahové účty - 07_UCE_06 - 2. ročník

Výsledkové účty - 07_UCE_07 - 2. ročník

Třídění účtů - 07_UCE_08 - 2. ročník

Test na základní účetní pojmy - 07_UCE_09 - 2. ročník

Riskuj - Základy účetníctví - 07_UCE_10 - 2. ročník

Účtování finančního majetku - 07_UCE_11 - 2. ročník

DPH a její účtování - 07_UCE_12 - 2. ročník

Základní účtování materiálu - 07_UCE_13 - 2. ročník

Základní účtování zboží - 07_UCE_14 - 2. ročník

Základní účtování DHM - 07_UCE_15 - 2. ročník

Základní účtování mezd - 07_UCE_16 - 2. ročník

Základní účtování výrobků - 07_UCE_17 - 2. ročník

Základní účtování nákladů a výnosů - 07_UCE_18 - 2. ročník

Účetní technika - 07_UCE_19 - 2. ročník

Riskuj - Základy účtování - 07_UCE_20 - 2. ročník

Rozdělení zásob a oceňování při pořízení - 08_UCE_01 - 2. ročník

Oceňování materiálu při výdeji - výklad - 08_UCE_02 - 2. ročník

Oceňování materiálu při výdeji - 08_UCE_03 - 2. ročník

Způsoby účtování materiálu - 08_UCE_04 - 2. ročník

Poskytnuté zálohy na zásoby - 08_UCE_05 - 2. ročník

Pořízení materiálu ze zahraničí - 08_UCE_06 - 2. ročník

Reklamace zásob - 08_UCE_07 - 2. ročník

Zboží - 08_UCE_08 - 2. ročník

Zásoby vlastní výroby a opravné položky - 08_UCE_09 - 2. ročník

Riskuj - účtová třída 1 - 08_UCE_10 - 2. ročník

Charakteristika a členění DM - 08_UCE_11 - 3. ročník

Oceňování DM - 08_UCE_12 - 3. ročník

Technické zhodnocení DM - 08_UCE_13 - 3. ročník

Účetní odpisy - 08_UCE_14 - 3. ročník

Daňové odpisy - 08_UCE_15 - 3. ročník

Pořízení DM - 08_UCE_16 - 3. ročník

Vyřazení DM - 08_UCE_17 - 3. ročník

Analytická evidence DM a OP - 08_UCE_18 - 3. ročník

Test na DM - 08_UCE_19 - 3. ročník

Riskuj - účtová třída 0 - 08_UCE_20 - 3. ročník

Pokladna - 09_UCE_01 - 3. ročník

Analytická evidence materiálu - 09_UCE_02 - 3. ročník

Oceňování a účtování zboží v maloobchodu - 09_UCE_03 - 3. ročník

Ceniny - 09_UCE_04 - 3. ročník

Bankovní účet - 09_UCE_05 - 3. ročník

Krátkodobé bankovní úvěry - 09_UCE_06 - 3. ročník

Krátkodobé finanční výpomoci - 09_UCE_07 - 3. ročník

Dlouhodobý finanční majetek - 09_UCE_08 - 3. ročník

Krátkodobé cenné papíry a podíly - 09_UCE_09 - 3. ročník

Test na finanční majetek - 09_UCE_10 - 3. ročník

Provozní zálohy - 09_UCE_11 - 3. ročník

Kurzové rozdíly - 09_UCE_12 - 3. ročník

Směnky a eskontní úvěr - 09_UCE_13 - 3. ročník

Výpočet mzdy - 09_UCE_14 - 3. ročník

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - 09_UCE_15 - 3. ročník

Pohledávky a závazky za zaměstnanci - 09_UCE_16 - 3. ročník

Zúčtování daní a dotací - 09_UCE_17 - 3. ročník

Pohledávky a závazky za společníky - 09_UCE_18 - 3. ročník

Opravné položky a odpis pohledávek - 09_UCE_19 - 3. ročník

Riskuj - účtová třída 3 - 09_UCE_20 - 3. ročník

Základní kapitál a kapitálové fondy - 10_UCE_01 - 3. ročník

Výsledek hospodaření - 10_UCE_02 - 3. ročník 

Fondy ze zisku - 10_UCE_03 - 3. ročník

Individuální podnikatel - 10_UCE_04- 3. ročník

Rezervy - 10_UCE_05 - 3. ročník

Dlouhodobé cizí zdroje - 10_UCE_06 - 3. ročník

Riskuj - účtová třída 4 - 10_UCE_07 - 3. ročník

Náklady - 10_UCE_08 - 3. ročník

Výnosy - 10_UCE_09 - 3. ročník

Časové rozlišení nákladů a výnosů - 10_UCE_10 - 3. ročník

Finanční leasing - 10_UCE_11 - 3. ročník

Riskuj - účtová třída 5-6 - 10_UCE_12 - 3. ročník

Účetní uzávěrka - inventarizace - 10_UCE_13 - 3. ročník

Účetní uzávěrka - uzávěrkové operace - 10_UCE_14 - 3. ročník

Účetní uzávěrka - zjištění VH - 10_UCE_15 - 3. ročník

Účetní uzávěrka - výpočet DPFO - 10_UCE_16 - 3. ročník

Účetní uzávěrka - výpočet DPPO - 10_UCE_17 - 3. ročník

Účetní uzávěrka - odložená daň - 10_UCE_18 - 3. ročník

Účetní uzávěrka - uzavření účtů - 10_UCE_19 - 3. ročník

Účetní závěrka - 10_UCE_20 - 3. ročník

 

Právo

Doba odpočinku - 12_PRA_01 - 4. ročník

Moc soudní - 12_PRA_02 - 2. ročník

Odměňování práce - 12_PRA_03 - 4. ročník

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu - 12_PRA_04 - 4. ročník

Pracovní poměr – druhy, účastníci - 12_PRA_05 - 4. ročník

Pracovní smlouva - 12_PRA_06 - 4. ročník

Skončení pracovního poměru - 12_PRA_07 - 4. ročník

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 12_PRA_08 - 4. ročník

Odpovědnost zaměstnance za škodu - 12_PRA_09 - 4. ročník

Pracovní poměr – pojem, prameny, zásady - 12_PRA_10 - 4. ročník

Ústava České republiky – část I. - 12_PRA_11 - 2. ročník

Ústava České republiky – část III. - 12_PRA_12 - 2. ročník

Pracovní doba - 12_PRA_13 - 4. ročník

Prezident republiky - 12_PRA_14 - 2. ročník

Ústava České republiky – část II. - 12_PRA_15 - 2. ročník

Vláda - 12_PRA_16 - 2. ročník

Územní samospráva - 12_PRA_17 - 2. ročník

Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka - 12_PRA_18 - 2. ročník

Listina základních práv a svobod - 12_PRA_19 - 2. ročník

Legislativní proces - 12_PRA_20 - 2. ročník

Účastníci pracovního práva - 13_PRA_01 - 4. ročník

Odpovědnost zaměstnance za škodu - 13_PRA_02 - 4. ročník

Pracovní poměr - 13_PRA_03 - 4. ročník

Skončení pracovního poměru - 13_PRA_04 - 4. ročník

Doba odpočinku zaměstnance - 13_PRA_05 - 4. ročník

Skončení pracovního poměru - 13_PRA_06 - 4. ročník

Odměňování práce - 13_PRA_07 - 4. ročník

Odpovědnost zaměstnance za škodu - 13_PRA_08 - 4. ročník

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu - 13_PRA_09 - 4. ročník

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 13_PRA_10 - 4. ročník

Moc zákonodárná - 13_PRA_11 - 2. ročník

Moc výkonná - 13_PRA_12 - 2. ročník

 Územní samospráva - 13_PRA_13 - 2. ročník

Moc soudní - 13_PRA_14 - 2. ročník

Ústava ČR – základní ustanovení - 13_PRA_15 - 2. ročník

Listina základních práv a svobod - 13_PRA_16 - 2. ročník

Legislativní proces - 13_PRA_17 - 2. ročník

Dělba státní moci - 13_PRA_18 - 2. ročník

Ústava ČR - 13_PRA_19 - 2. ročník

Ústavní právo - 13_PRA_20 - 2. ročník

Věci - 14_PRA_01 - 3. ročník

Věci- 14_PRA_02 - 3. ročník

Ochrana osobnosti - 14_PRA_03 - 3. ročník

Ochrana osobnosti - 14_PRA_04 - 3. ročník

Dědění ze zákona - 14_PRA_05 - 3. ročník

Dědění ze zákona - 14_PRA_06 - 3. ročník

Dědění ze závěti - 14_PRA_07 - 3. ročník

Dědění - 14_PRA_08 - 3. ročník

Věcná práva - 14_PRA_09 - 3. ročník

Věcná práva - 14_PRA_10 - 3. ročník

Manželství - 14_PRA_11 - 3. ročník

Manželství - 14_PRA_12 - 3. ročník

Rodičovská odpovědnost – I. část - 14_PRA_13 - 3. ročník

Rodičovská odpovědnost – II. část - 14_PRA_14 - 3. ročník

Náhradní rodinná výchova – I. část - 14_PRA_15 - 3. ročník

Náhradní rodinná výchova – II. část - 14_PRA_16 - 3. ročník

Náhradní rodinná výchova - 14_PRA_17 - 3. ročník

Právní skutečnosti - 14_PRA_18 - 3. ročník

Vyživovací povinnost - 14_PRA_19 - 3. ročník

Právnické osoby - 14_PRA_20 - 3. ročník

 

Veřejná správa

Vymezení problematiky sociálního zabezpečení - 13_VES_01 - 4. ročník

Pojištění na sociální zabezpečení - 13_VES_02 - 4. ročník

Orgány správy sociálního zabezpečení - 13_VES_03 - 4. ročník

Myšlenková mapa – správa sociálního zabezpečení - 13_VES_04 - 4. ročník

Petice - 13_VES_05 - 4. ročník

Katastr nemovitostí – úvod do problematiky - 13_VES_06 - 3. ročník

Kulturní politika (správa kultury) - 13_VES_07 - 3. ročník

Kulturní produkce - 13_VES_08 - 2. ročník

Plánování pracovního času – využití time managementu - 13_VES_09 - 2. ročník

Právo sdružovací - 13_VES_10 - 1. ročník

Územní plánování - 13_VES_11 - 3. ročník

Občanská sdružení - změny - 13_VES_12 - 1. ročník

Památková péče - 13_VES_13 - 3. ročník

Finanční správa - 13_VES_14 - 3. ročník

Živnostenská správa – řízení o koncesi - 13_VES_15 - 3. ročník

Důchodové pojištění - 13_VES_16 - 4. ročník

Dávky důchodového pojištění - 13_VES_17 - 4. ročník

Charakteristika vybraných orgánů státní správy - 13_VES_18 - 1. ročník

Prezident - 13_VES_19 - 1. ročník

Katastr nemovitostí – úvod do problematiky - 13_VES_20 - 4. ročník

 

Informačí technologie

Soustavy - 13_ICT_01 - 1. ročník

Dvojková soustava - 13_ICT_02 - 1. ročník

Dvojková soustava II. - 13_ICT_03 - 1. ročník

Hexadecimální soustava - 13_ICT_04 - 1. ročník

Hexadecimální soustava II. - 13_ICT_05 - 1. ročník

Informace a jeji aplikace - 13_ICT_06 - 1. ročník

Zdroje informací a masmédia - 13_ICT_07 - 1. ročník

Dostupnost, ochrana a cena informace - 13_ICT_08 - 1. ročník

Práce s Free Commanderem - 13_ICT_09 - 1. ročník

Práce se stromovou strukturou - 13_ICT_10 - 1. ročník

Excel - Formátování - 13_ICT_11 - 1. ročník

Excel - Zaokrouhlit - 13_ICT_12 - 1. - 2. ročník

Excel - Když - 13_ICT_13 - 1. - 2. ročník

Excel - Sumif - 13_ICT_14 - 2. ročník

Excel - Counif - 13_ICT_15 - 2. ročník

Excel - Formuláře - 13_ICT_16 - 2. ročník

Excel - Podmíněné formátování - 13_ICT_17 - 2. ročník

Excel - Filtry - 13_ICT_18 - 2. ročník

Excel - Sestavy - 13_ICT_19 - 2. ročník

Excel - Kontingenční tabulky - 13_ICT_20 - 2. ročník

Word - Odrážky - 14_ICT_01 - 1. - 2. ročník

Word - Jednoduché číslování - 14_ICT_02 - 1. - 2. ročník

Word - Jednoduché číslování v textu - 14_ICT_03 - 1. - 2. ročník

Word - Víceúrovňové číslování - 14_ICT_04 - 1. - 2. ročník

Word - Víceúrovňové číslování v textu - 14_ICT_05 - 1. - 2. ročník

Word - Textová pole, záhlaví a zápatí - 14_ICT_06 - 1. - 2. ročník

Word - Matematické výrazy - 14_ICT_07 - 1. - 2. ročník

Word - Obsah - 14_ICT_08 - 1. - 2. ročník

Word - Záhlaví a zápatí - 14_ICT_09 - 1. - 2. ročník

Word - Sloupce a oddíly - 14_ICT_10 - 1. - 2. ročník

Word - Poznámka pod čarou - 14_ICT_11 - 1. - 2. ročník

Word - Vysvětlivky - 14_ICT_12 - 1. - 2. ročník

Word - Styly - 14_ICT_13 - 1. - 2. ročník

Word - Hromadná korespondence - 14_ICT_14 - 1. - 2. ročník

Word - Seznam obrázků - 14_ICT_15 - 1. - 2. ročník

Word - Křížový odkaz pomocí záložek - 14_ICT_16 - 1. - 2. ročník

Word - Křížový odkaz pomocí titulků - 14_ICT_17 - 1. - 2. ročník

Word - Tvorba tabulky z textu - 14_ICT_18 - 1. - 2. ročník

Word - Tabulky formátování - 14_ICT_19 - 1. - 2. ročník

Word - Formuláře - 14_ICT_20 - 1. - 2. ročník

 

Bankovnictví a finance

Inflace - 03_BAF_01 - 3. ročník

Peníze - 03_BAF_02 - 3. ročník

Časová hodnota peněz - 03_BAF_03 - 3. ročník

ČNB - 03_BAF_04 - 3. ročník

Směnky - 03_BAF_05 - 3. ročník

Šeky - 03_BAF_06 - 3. ročník

Platební karty - 03_BAF_07 - 3. ročník

Platební styk - 03_BAF_08 - 3. ročník

Zahraniční platební styk - 03_BAF_09 - 3. ročník

Hospodaření domácnosti 1 - 03_BAF_10 - 3. ročník

Hospodaření domácnosti 2 - 03_BAF_11 - 3. ročník

Hypotéka - 03_BAF_12 - 3. ročník

Obchodní banky - 03_BAF_13 - 3. ročník

Úvěry - obecně + kontokorentní, spotřebitelský a nebankovní půjčky - 03_BAF_14 - 3. ročník

Finanční trh - 03_BAF_15 - 3. ročník

Cenné papíry - 03_BAF_16 - 3. ročník

Burza a RM-systém - 03_BAF_17 - 3. ročník

Finanční plánování - 03_BAF_18 - 3. ročník

Stavební spoření v ČR - 03_BAF_19 - 3. ročník

Pojišťovnictví - 03_BAF_20 - 3. ročník

 

Fyzika

Soustava fyzikálních veličin a jednotek - 01_FYZ_01 - 1. ročník

Násobky a díly jednotek - 01_FYZ_02 - 1. ročník

Převody jednotek - 01_FYZ_03 - 1. ročník

Elektrické pole - 01_FYZ_04 - 1. ročník

Elektrický proud - 01_FYZ_05 - 1. ročník

Stejnosměrný a střídavý elektrický proud - 01_FYZ_06 - 1. ročník

Elektrický odpor - 01_FYZ_07 - 1. ročník

Zapojení spotřebičů - 01_FYZ_08 - 1. ročník

Rozvodná elektrická síť v domácnosti - 01_FYZ_09 - 1. ročník

Magnetické pole - 01_FYZ_10 - 1. ročník

Magnetické pole Země - 01_FYZ_11 - 1. ročník

Molekulová fyzika a termodynamika - 01_FYZ_12 - 1. ročník

Přenos tepla - 01_FYZ_13 - 1. ročník

Pevné, kapalné a plynné látky - 01_FYZ_14 - 1. ročník

Mechanické kmitání - 01_FYZ_15 - 1. ročník

Vlnění - 01_FYZ_16 - 1. ročník

Zvukové a elektromagnetické spektrum - 01_FYZ_17 - 1. ročník

Optika I - 01_FYZ_18 - 1. ročník

Optika II - 01_FYZ_19 - 1. ročník

Vývoj názorů na podstatu světla - 01_FYZ_20 - 1. ročník