Projekt ESF 0055 - Identifikace projektu

Název projektu:

Moderní, dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti Obchodní akademie Ostrava

 

Název projektu:

Moderní, dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti Obchodní akademie Ostrava

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0055

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. listopadu 2008 (21. listopadu 2008 – podpis smlouvy o financování projektu)

Datum ukončení projektu: 31. října 2011