V pondělí 12. listopadu 2018 proběhnou třídní schůzky. Náplní je především prospěch za 1. čtvrtletí školního roku 2018/19. Schůzky začínají v 16:30 v kmenových učebnách, následně pak do 18:00 h mohou zákonní zástupci konzultovat prospěch s jednotlivými vyučujícími v jejich kabinetech.

Pin It