Profil studenta naší školy

 Uplatnění

Naši studenti jsou po absolvování školy připravení zaujmout širokou škálu pracovních pozic. Jedná se především o ekonomickou sféru a pozice jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent má vytvořeny předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit

Většina studentů však dává přednost návaznému studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Né zcela nezanedbatelnou skupinu tvoří studenti, kteří se rozhodnout zvýšit své jazykové dovednosti přímo v zahraničí (v pracovním poměru nebo studijně).

 Zajímá nás jak si vedou naší absolventi. Dle výsledků z roku 2017 se umístilo 85% studentů na vysoké škole nebo vyšší odborné škole, 8% v zahraničí a 4% studentů jsou v zaměstnaneckém poměru. Velmi nás těší, že pouze 3% našich absolventů je registrováno na úřadu práce.

 

Certifikáty

Certifikát FCE

Studenty úspěšně připravujeme k získání mezinárodního certifikátu FCE (úroveň B2). Jedná se o nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Zkouška FCE dokazuje, že jste schopni anglicky hovořit a psát na takové úrovni, abyste mohli nezávisle žít i studovat v anglicky mluvících zemích.

Z praxe

Srdečně gratulujeme třem studentkám, které se odvážily vyzkoušet si úroveň své angličtiny a v únoru úspěšně složily certifikát FCE, který zaštiťuje Cambridgeská univerzita. First Certificate in English, který je velmi náročný, složily v jazykové škole Cloverleaf. FCE ověřuje všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaní a mluvený projev. Hodnotí se také úroveň slovní zásoby a gramatiky.

Tato jazyková zkouška je obrovskou výhodou při přijímacích řízeních na vysoké školy, nejen pokud chcete studovat angličtinu, nebo při hledání zaměstnání, a je mezinárodně uznávaná.

OAO na tyto zkoušky připravuje odvážlivce již osm let (2017). Nejlepší angličtináři se připravují intenzivně dvě hodiny týdně, a to zcela zdarma.

Nechcete to příští rok zkusit také vy?

 

 

EFB - English for Bussines

Mezinárodní certifikace International Business je hodnocena dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy (CEF A2 - C2), který je uveden na certifikátu. Dosažený stupeň znalostí je celoživotně platný. Na rozdíl od obecné angličtiny je tato zkouška zaměřená na oblast týkající se obchodu.

Naše škola je mezinárodním centrem Education Development International - LCCI International Qualifications (London Chamber of Commerce and Industry).
Z praxe

V dubnu 2016 se 37 studentům 4. ročníku podařilo složit EFB zkoušku londýnské obchodní komory.

31 žáků prospělo s vyznamenáním (with distinction), tj. s úspěšností nad 75 %, 6 žáků s pochvalou (with merit), tj. nad 60 %.

V České republice se naše škola umístnila na 2. místě s úspěšností 100 %.

Certifikáty byly předány spolu s maturitním vysvědčením dne 17. června 2016.

POHODA - Certifikovaný expert

Od školního roku 2017/2018 mohou naši studenti získat osvědčení dokladající pokročilou znalost účetního programu POHODA. Certifikát získá každý, kdo úspěšně složí 5 hodinový firemní test. Studenty připravujeme přímo v rámci výuky a zájemcům je navíc nabídnut přípravný seminář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It